Tekniset palvelut huolehtii apuvälineen elinkaaren hallinnasta: huolto, korjaus ja laiterekisteri.

Enemmän aikaa ja rahaa hoitotyöhön, vähemmän laiterikkoja

12. joulukuu 2016 - admin

Apuvälineiden määräaikaishuoltojen ulkoistaminen tuo terveydenhuoltoon ajallisia ja rahallisia säästöjä. Suurin osa huollettavista apuvälineistä on hoitosänkyjä, joiden ennakoivat tarkistukset lisäävät potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvallisuutta sekä vähentävät laiterikkoja. Vuosittaisiin määräaikaishuoltoihin ja laiterekisterin ylläpitoon velvoittaa myös vuonna 2010 voimaan astunut EU-laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. 

Viime vuosina useissa hoitolaitoksissa on pohdittu, miten täyttää EU-lain velvoitteet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden määräaikaisista huoltotoimista. Vuosittaisten tarkastusten ulkoistaminen on todettu monessa hoitolaitoksessa hyväksi ja kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi.

”Esimerkiksi hoitosänkyjen kohdalla kyse on merkittävästä ajallisesta ja rahallisesta panostuksesta. Tarkastukset vievät paljon aikaa, eikä palveluntarjoajan ole järkevää sitoa niihin omia resurssejaan. Myös sänkyjen sähköturvallisuuden mittaukseen vaadittava laite on varsin arvokas, noin 5 000 euroa, joten sitä ei useinkaan ole kannattavaa itse hankkia”, kertoo teknisten palveluiden asiakaspäällikkö Sami Salonen Respecta Oy:stä.

Ennakoivalla huollolla tavoitellaan potilaiden sekä henkilöstön parempaa turvallisuutta. Vuosittaisten tarkastusten myötä vikaantumisia tulee vähemmän. ”Henkilökunnan on helppo varautua ennalta sovittuun tarkastukseen. Jos sänky hajoaa arvaamatta, on sen vapauttaminen usein haas-tavaa. Organisoinnista voi aiheutua mittavia kokonaiskustannuksia”, Salonen huomauttaa.

Huoltosopimus kattaa Respectalla määräaikaishuoltojen lisäksi myös korjauspalvelun sekä varaosatoimitukset, mikäli yllättäviä rikkoontumisia kuitenkin sattuu. ”Silloin hoitohenkilökunnalla on tiedossa yksi puhelinnumero ja sähköposti, joista he tietävät saavansa nopeasti ja kustannustehokkaasti palvelua”, Salonen sanoo.

 

Ajantasainen laiterekisteri tuo selkeyttä huoltotoimiin

Respectalla huoltotoimia ohjaa ajantasainen laiterekisteri, joka antaa reaaliaikaisen kuvan asiakkaan laitekannasta sekä määräaikaishuolloista. ”Laiterekisteristä näkee helposti, milloin huollon piirissä olevat sängyt on viimeksi tarkistettu. Samoin se kokoaa yhteen myös niiden sijainnit hoitolaitoksessa, valmistusvuodet ja muut perustiedot”, Salonen selventää. Huoltotoimien sujuvuuden kannalta työn ohjeistaminen ja sovittaminen hoitolaitoksen päivärytmiin on tärkeää ja siihen on kiinnitetty erityistä huomiota. ”Määräaikaishuollon ajoittamisesta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Työtä ohjaa tarkka vuosikellosuunnitelma, joka määrää, missä järjestyksessä ja milloin laitekantaa käydään läpi. Näin huoltoihin on helppo varautua ennalta”, Salonen tiivistää.

 

Ohjeita hoitosänkyjen määräaikaishuoltoon:

  • Käy vuosittain laitehuolloista vastaavan kumppanin kanssa läpi vuosisuunnitelma laitteiden ylläpidolle.
  • Sovi kumppanin kanssa hoivatyön arkirytmiin parhaiten sopiva aika vuosittaiselle määräaikaishuollolle. Määräaikaishuolto kestää arviolta noin 15–20 minuuttia per laite.
  • Huomioi, että vuorossa olevat työntekijät ovat tietoisia määräaikaishuollon ajankohdasta.
  • Varmista, että sänky on tyhjä ja ilman petivaatteita sovitun huoltoajan koittaessa.
  • Mikäli sängyn tarkastukselle tulee este, ilmoita tästä kumppanille pikimmiten.
  • Ilmoita, mikäli sänky siirretään toisaalle. Näin huoltotyötä ohjaava laiterekisteri pysyy ajan tasalla.
  • Mikäli sänky rikkoontuu määräaikaishuoltojen välillä, ota yhteyttä huolloista vastaavaan kumppaniin ja kerro mahdollisimman tarkasti, miten rikkoontuminen on tapahtunut ja mitä laitetta ilmoitus koskee.


Lue lisää aiheesta: Huoltosopimus