Helsingin kaupungin hoitosänkyjen huoltorutiini lisää hoitotyön turvallisuutta

12. lokakuu 2016 - admin

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto teki sopimukset keväällä 2015 kaikkien hoitosänkyjensä määräaikaishuolloista. Taustalla oli tarve yhdenmukaistaa eri yksiköissä ja toimintaympäristöissä käytössä olevien sänkyjen vuosittaiset huoltorutiinit ja parantaa asiakkaiden, potilaiden sekä hoitohenkilökunnan turvallisuutta. Vuosittaisiin määräaikaishuoltoihin velvoittaa myös vuonna 2010 voimaan astunut laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista, jonka mukaan laitekantaa tulee ylläpitää ja huoltaa asianmukaisesti.

”Meillä on paljon sänkyjä erilaisissa yksiköissä ja kotihoidossa eri puolilla kaupunkia, ja huoltotoimenpiteiden käytännöt vaihtelivat aiemmin paljon. Kaikki sängyt eivät myöskään olleet laiterekisterissä. Säännölliset määräaikaishuollot olivat ratkaisu huoltotoimien tasalaatuistamiseen ja sitä kautta asiakas-, potilas- ja hoitohenkilökunnan turvallisuuden parempaan huomioimiseen”, kertoo Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston välinehuollon osastonhoitaja Ritva Ylöstalo-Laine.

Yksi kolmesta huoltosopimuskumppaneista on Respecta, joka huolehtii siitä, että sopimuksen piiriin kuuluvat sängyt on kirjattu laiterekisteriin ja huollettu lain edellyttämällä tavalla.

”Huoltosopimus vapauttaa asiakkaan resursseja sen omaan ydintoimintaan. Kun otamme vastuun asiakkaan laitteista, selvitämme ensimmäiseksi laiterekisteriin tiedot ajan tasalle. Sieltä näkee, milloin laitteille on tehty tarkistukset ja saa reaaliaikaisen kuvan laitekannan tilasta”, kertoo Respectan teknisten palveluiden asiakaspäällikkö Sami Salonen.

Arjen hoitotyötä helpottaa tieto siitä, että kaikki sängyt huolletaan kerran vuodessa ennalta sovittuna ajankohtana. ”Hoitohenkilökunnan ei tarvitse huolehtia huoltotoimien toteutuksesta, vaan sopimuskumppani suorittaa huollot suunnitellusti ja samalla tavalla”, Ylöstalo-Laine korostaa.

Huoltosopimukseen kuuluu myös korjauspalvelu, mikäli yllättäviä laiterikkoja sattuu määräaikaishuoltojen välillä. ”Kun laitteet ovat kovassa päivittäisessä käytössä, rikkoontumisia aina silloin tällöin tulee. Tällöin yksiköillä on tiedossa sopimuskumppanin yhteystiedot, josta he saavat nopeasti apua.”  


Tiiviillä yhteistyöllä sujuvampaa huoltoa

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa tarve yhdenmukaiselle laitehuollolle oli ilmeinen. ”Ensimmäinen määräaikaishuoltokierros osoitti, että sänkyjä on hyvin eri kuntoisia. Tämä yllätti meidät osittain, sillä meillä ei ollut vielä yhtenäistä tietokantaa.  Myös korjauksiin kului tämän vuoksi ajateltua enemmän aikaa.”

Isossa virastossa oikea-aikaiseen viestintään on kiinnitetty erityistä huomiota. ”Vaikka huolto ei kestä kauan, se työllistää yksiköissä, kun sänkyjä on huoltotoimien ajaksi tyhjennettävä ja tehtävä yhteistyötä laitteita huoltavan teknikon kanssa. Se että tilaukset menevät oikeaan paikkaan ja tieto kulkee oikea-aikaisesti, vaati erityistä hiomista etenkin käynnistysvaiheessa”, Ylöstalo-Laine selventää.

Alun haasteista on otettu opiksi, ja toinen määräaikaishuoltojen kierros sujuikin Ylöstalo-Laineen mukaan jo huomattavasti paremmin. ”Yhteistyö on kehittynyt jatkuvasti ja tiedämme myös paremmin, mitä haluamme. Respectan puolelta meillä on ollut myös koko ajan sama teknikko, jonka kanssa vuorovaikutus on ollut säännöllistä ja toimivaa”, hän kiittelee.

Teknikon yhteistyökyky ja sosiaaliset taidot ovatkin Ylöstalo-Laineen mukaan työssä avainasemassa. ”Kun tehdään laitehuoltoja sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa, niin toimitaan hyvin herkällä alueella. Korjausten hallinnan ohella teknikon on tultava toimeen hyvin erilaisissa tilanteissa ja ymmärrettävä myös tietosuojan merkitys. Tämä on erittäin tärkeä asia.”