Mitä on lämpökamerakuvaus?


Lämpötilan muutokset ovat merkki muista kehossa tapahtuvista muutoksista: tulehduksista, verenkiertohäiriöistä tai neuropatiasta eli hermovauriosta. Siksi esimerkiksi diabeetikkojen jalkojen lämpötilaa seuraamalla voidaan arvioida mm. haavariskiä, verenkierron ja hermojen kuntoa. Kuvantamalla voidaan luotettavasti havaita riskikohdat, joita on itse vaikea tarkasti osoittaa.

Lämpökamera muodostaa kuvan esineen tai eliön pintalämpötilasta infrapunasäteilyn perusteella. Suomessa kehitetty Thermidas-lämpökuvantaminen valjastaa menetelmän lääketieteelliseen käyttöön. Lämpökamera havaitsee nopeasti ja luotettavasti lämpötilan muutokset iholla. Lämpökameralla esimerkiksi jalkojen lämpötilatieto saadaan 0,1 asteen tarkkuudella molemmista jaloista. Vertaamalla jalkoja toisiinsa voidaan havaita paikalliset tulehdukset tai verenkierron häiriöt. Puolierot näkyy väreinä ja puolieroja voi tarkastella rajaamalla jaloista samat alueet tarkempaan tarkasteluun.

Lämpökamerakuvantaminen voi olla osa apuvälinearviota ja apuvälineen sovitusta. Se sopii varhaiseen diagnostiikkaan, ongelmien havaitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä erilaisten hoitotoimenpiteiden sekä apuvälineiden vaikuttavuuden seurantaan. Kuvista saadaan paras hyöty, kun lämpökamerakuvaus tehdään säännöllisesti ja kuvia voidaan verrata aikaisempiin kuviin.

 

Kenelle lämpökamerakuvauksesta on hyötyä?

Diabeetikon jalkojen hyvinvoinnin seurantaan

Diabetes altistaa jalkaongelmille, joista yleisimpiä ovat jalkojen pitkäaikaiset, krooniset haavaumat. Vaikeasti hoidettavat haavaumat voivat pahimmillaan johtaa amputaatioon. Jalkaongelmille altistavat ääreishermojen häiriö eli neuropatia, heikentynyt valtimoverenkierto sekä kudosten ja nivelten jäykistyminen, joiden lisäksi tarvitaan joku laukaiseva tekijä, kuten vamma tai ihon rikkoutuminen. Haavaumia voidaan hyvin tehokkaasti estää diabeteksen hyvällä hoidolla ja huolehtimalla jalkojen hyvinvoinnista.

Lämpökuvantamisella voidaan seurata diabeetikon jalkojen lämpötilaa Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Seuraamalla jalkojen lämpötilaa ja vertaamalla puolia toisiinsa, voidaan arvioida verenkierron ja hermojen kuntoa sekä haavariskiä. Säännöllisellä seurannalla jalkojen tulehdustiloja ja kuntoa voidaan tutkia pitkäjänteisesti ja reagoida nopeasti jalkojen kunnossa tapahtuviin muutoksiin vaurioiden estämiseksi.


ASO-potilaille iskemian ehkäisyyn

Valtimotauti eli ASO (ateroskleroosi) tarkoittaa verta kuljettavien valtimoiden ahtautumista, jonka seurauksena verenkulku suonessa häiriintyy. Taudista käytetään myös kansanomaista nimeä ”verisuonten kalkkeutuminen”, vaikka ahtauma ei johdu kalkista, vaan pahasta LDL-kolesterolista peräisin olevasta materiaalista.

Alaraajoja tukkivassa valtimotaudissa jalkoihin johtavat valtimot ahtautuvat, jonka seurauksena verenkierto heikentyy ja valtimoihin kehittyy tukoksia. Alaraajoja tukkiva valtimotauti aiheuttaa lihasten hapenpuutetta rasituksessa, ja sen seurauksena katkokävelyä. Alaraajoihin voi syntyä pysyvä hapenpuute eli alaraajaiskemia. Iskeeminen lepokipu tuntuu öisin makuuasennossa ja helpottuu pystyasennossa. Jos kipu jatkuu levossa tai alaraajaan ilmestyy parantumaton haava tai kuolio, iskemia on edennyt kriittiseksi iskemiaksi. Hoitamattomana iskemia johtaa usein amputaatioon.

Alaraajojen lämpötilojen erot voidaan havaita lämpökuvantamisella. Lämpökamera näkee myös kylmän. Lisätutkimuksiin ohjataan, jos lämpötilaero on yli kaksi astetta.


Apuna apuvälineen vaikuttavuuden tutkimisessa

Lämpökameran avulla voidaan selvittää esimerkiksi erilaisten apuvälineiden vaikuttavuutta ja sopivuutta. Ennen ja jälkeen -kuvilla sekä säännöllisellä seurannalla voidaan havaita hankausta ja kipua aiheuttavat kohdat. Kuvien avulla voidaan säätää esimerkiksi apuvälineen tuennan suuntaa ja saada nopeasti kuva muutosten vaikuttavuudesta.

Protetisoinnissa lämpökamerakuvantamista voidaan käyttää apuna optimaalisen sopivuuden varmistamisessa, sillä holkin alla olevia hankaus-, puristus- tai kipukohtia voi olla hankala osoittaa tai kipu voi säteillä eri kohdassa kuin kipupiste on. Ensimmäinen lämpökamerakuva otetaan ennen ensimmäisen proteesin valmistamista. Tästä syntyy lähtökohta tyngän pintalämpötiloille. Proteesia sovitettaessa otettuja lämpökamerakuvia verrataan lähtötilanteeseen, jolloin lämpötilan muutokset kertovat tarkkaan holkin puristavat tai hankaavat kohdat. Myöhemmin tyngän terveydessä ja proteesin sopivuudessa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja tehdä tarvittavia muutoksia proteesiin. 


Varaa aika lämpökuvatutkimukseen

Lämpökuvatutkimuksiin voi varata ajan Respectan Helsingin, Kuopion ja Oulun toimipisteeseen. Aika varataan ajanvarauksestamme puh. 020 0207 649 749*. Lähetettä ei tarvita. Toimenpide kestää noin 30 minuuttia. Tallennamme kuvat potilastietojärjestelmään ja voit saada ne myös mukaasi muistitikulla tai paperilla.