AmmattilaiselleDiabetekseen liittyvät jalkaongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen haitta ja sairauskulujen aiheuttaja. Erityisesti ennaltaehkäisyllä ja varhaisella puuttumisella voidaan välttää monia ongelmia.

Diabeetikon jalka

  • Neuropatia aiheuttaa jalkaterän tuntoaistin alenemista, ihon kuivumista, ihomuutoksia, nivelten jäykistymistä sekä jalkaterän virheasentoja
  • Nivelten liikerajoitus lisää plantaaristapainetta.
  • Motorisen neuropatian seurauksena myös syntyy asento- sekä koordinaatiohäiriöitä, muutoksia lihaksistossa, jänteissä sekä ligamenteissa.
     

Diabetesta sairastavan jalkojen riskiluokitus (Käypähoito 2021)

Riskiluokka: Haavariski verrattuna terveeseen Kriteerit Hoito ja tutkimukset
0 -

Ei suojaavaa tunnon puutosta,
ei alaraajan valtimotautia (PAD)

• Uusi riskinarvio kerran vuodessa
• Jalkojenhoidon ohjaus
• Jalkineohjaus
• Kehon hallintaa ja alaraajan biomekaniikkaa vahvistava harjoittelu
1 Kaksinkertainen

Suojaavan tunnon puuttuminen tai alaraajan valtimotauti (PAD)

• Tarkastus ja uusi riskinarvio 6–12 kuukauden välein
• Perusohjaus ja jalkojen omaseuranta
• Jalkineohjaus
• Kehon hallintaa ja alaraajan biomekaniikkaa vahvistava harjoittelu
2 Yli viisinkertainen

Jokin seuraavista:
• suojaavan tunnon puuttuminen
ja alaraajan valtimotauti (PAD)
• suojaavan tunnon puuttuminen
ja jalkojen rakenteellisia tai
nivelten toiminnallisia muutoksia
• alaraajan tukkiva valtimotauti
(PAD) ja jalkojen rakenteellisia tai
nivelten toiminnallisia muutoksia

• Jalkojen asiantuntijahoidon tarpeen ja tutkimisen ja seurannan tiheyden
arvioiminen yksilöllisesti
• Omahoidon tehostus
• Kehon hallintaa ja alaraajan biomekaniikkaa vahvistava harjoittelu
• Tarkastukset jokaisella seurantakäynnillä:
jalkojen tunto testataan, jos se on ollut edellisessä tarkastuksessa tallella.
• Verenkiertohäiriöiden tutkiminen ja hoitomahdollisuuksien selvittäminen
(ks. Oppiportti 1 (vaatii käyttöoikeuden), 56
• Yksilöllisten pohjallisten tai erikoisjalkineiden tarpeen arvio (ks. Oppiportti 2 (vaatii käyttöoikeuden), 57

3 Yli kymmenkertainen

Suojaavan tunnon puuttuminen tai alaraajojen tukkiva valtimotauti (PAD)
sekä yksi tai useampi seuraavista:
• aikaisempi jalkahaava
• nykyinen jalkahaava
• jalkaterän osaamputaatio
tai nilkan
yläpuolinen amputaatio
• loppuvaiheen munuaistauti

Jalkojen asiantuntijahoidon tarpeen ja tutkimisen ja seurannan tiheyden arvioiminen yksilöllisesti.
• tarpeen mukaisesta omahoidon ohjauksesta ja asiantuntijahoidon
järjestämisestä huolehtiminen
• kehon hallintaa ja alaraajan biomekaniikkaa vahvistava harjoittelu
haavan tai amputaation jälkeen
• yksilöllisten pohjallisten tai erikoisjalkineiden tarpeen arvio

 


Katso lisää:

Diabeetikolle - yleistä
Diabetesjalan omahoito

Alaraajojen asiantuntijat palvelevat ympäri Suomen

Respectan klinikoiden asiantuntijat ovat liikkeen ja toimintakyvyn ammattilaisia. Asiantuntijamme vastaanottavat ortopedisiin apuvälinepalveluissa yli 10 klinikallamme ja 30 etävastaanotolla ympäri Suomen. Palveluihimme kuuluvat konsultointi, alaraaja-analyysit ja kuntoutus sekä mitanotto ja valmistus tukipohjallisissa, jalkineissa, kompressiotuotteissa, erilaisissa tuissa ja proteeseissa.

Yksilöllisissä apuvälinepalveluissa varataan aika vastaanotolle numerosta 0207 649 749 tai verkossa www.respecta.fi/ajanvaraus. Asiakkaaksemme voi tulla myös ilman lähetettä ja maksusitoumusta omakustanteisesti.

Respectan myymälät tarjoavat asiantuntevaa palvelua ja apuvälineitä ja tukea liikkumiseen ja toimintakykyyn. Klinikkamyymälämme palvelevat HelsingissäJoensuussaJyväskylässäLahdessaLappeenrannassaTampereella ja Turussa.