Tutkimustietoa


Polven nivelrikko - konservatiivinen hoito

Polven nivelrikkoa hoidetaan konservatiivisesti myös ortooseilla. Polvitukien käytön on osoitettu johtavan myönteisiin kliinisiin tuloksiin polven nivelrikon hoidossa. Ortoosien käyttömukavuus voi olla ratkaiseva tekijä potilaiden halukkuudessa käyttää tukia. Alaraajan toispuoleinen ortoosi voi olla polvinivelrikon hoidossa vaihtoehto perinteisille ortooseille.

 

 

oa_grafiikat_jalan_asento_02_web.jpg
Alaraajaortoosin käyttö polven nivelrikon konservatiivisessa hoidossa

The Use of Lower Leg Orthoses for the Conservative Treatment of Knee Osteoarthritis


Agilium Freestep -ortoosia testattiin askelanalyysillä 12 potilaalla, joilla oli toisen ja kolmannen asteen polven sisäpuolen nivelrikko. Vertailuryhmässä oli kymmenen tervettä henkilöä. Ortoosin käyttäjillä nilkkaan kohdistuva paine väheni ja kiputasot alenivat merkittävästi.

Alaraajaortoosin käytön kliiniset tulokset olivat verrattavissa perinteisiin polvea ympäröiviin ortooseihin. Myös biomekaaninen vaikutus polveen kohdistuvan rasituksen vähenemisenä on verrattavissa perinteisiin ortooseihin, mutta tutkimuksen potilaat hyväksyivät uuden tuen paremmin.

Innovatiivinen alaraajaortoosi yhdistää jalan luuston nivelrakenteet ja samalla mahdollistaa vapaan sagittaalisen liikkeen nilkkanivelen etupinnalla. Nilkkanivel on paremmin tuettu ja polvi pääsee liikkumaan.

Schmalz T, Blumentritt S, Drewitz H, The Use of Lower Leg Orthoses for the Conservative Treatment of Knee Osteoarthritis. Medizinisch Orthopädische Technik:131 (2011) 5, 68–76.

 

Ulkosyrjän kiilan ja Agilium Freestep -ortoosin erot polven nivelrikon hoidossa

The influence of sole wedges on frontal plane kinetics, in isolation and in combination with representative rigid and semi-rigid ankle-foot-orthoses


Tutkimuksessa verrattiin Agilium Freestep -ortoosihoitoa aiempaan strategiaan, jossa polviniveltä tuetaan ulkosyrjän kiilalla . Polveen kohdistuvaa rasitusta mitattiin kymmenellä terveellä henkilöllä kävelytestissä (kuva). Ilman kenkää toteutetussa tilanteessa MXmax arvo pienenee vain hiukan arvosta 0.56 Nm/kg arvoon 0.54 Nm/kg. Rasitus väheni merkittävästi vain, kun tukikenkää käytettiin yhdessä Agilium Freestep -ortoosin kanssa (0.47 Nm/kg ).

Tutkimus vahvistaa oletuksen, että ainoastaan tiukka polven alapuolinen ortoosi, joka ylittää nilkkanivelen, voi tukea polvinivelen sisempää osaa.

Schmalz T, Blumentritt S, Drewitz H, Freslier H. The influence of sole wedges on frontal plane kinetics, in isolation and in combination with representative rigid and semi-rigid ankle-foot-orthoses: Clinical Biomechanics 21 (2006) 6, 631–639.

 

Uusi polven nivelrikon konservatiivinen hoito

Effect of an ankle-foot orthosis on knee joint mechanics: A novel conservative treatment for knee osteoarthritis.


Colognen urheiluyliopistossa tutkittiin askelanalysiillä 14 tervettä henkilöä, joilla oli taipumusta polvinivelen epämuodostumaan. Tutkimuksessa mitattiin polven rasitusta eri tilanteissa. Vaikutusta verrattiin myös tilanteeseen, jossa lisättiin lateraalinen kenkätuki.

Tulokset ovat verrattavissa kahteen edelliseen tutkimukseen. Ulkosyrjän kiilan vaikutus polvinivelen kokonaisrasitukseen oli vähäinen. Ortoosin valgustuki, jolla pyritään hoitamaan polven sisäpuolen nivelrikkoa, johti merkittävään rasituksen vähenemiseen (ilman ortoosia 0.66 Nm/kg ja ortoosin kanssa 0.58 Nm/kg.

Fantini Pagani C, Willwacher S, Benker R, Brüggemann G-B. Effect of an ankle-foot orthosis on knee joint mechanics: A novel conservative treatment for knee osteoarthritis. Prosthetics Orthotics International 38 (2014) 6, 467–473. 

 

Katso lisää: