Nivelrikkoa polvessa?

Autamme sinua löytämään sopivan tuen kivunlievitykseen. Kokeile artroositukea veloituksetta kahden viikon ajan. Varaa aika asiantuntijalle p. 0207 649 749*.

Tutkimustietoa


Polven nivelrikko - konservatiivinen hoito

Polven nivelrikkoa hoidetaan konservatiivisesti myös ortooseilla. Polvitukien käytön on osoitettu johtavan myönteisiin kliinisiin tuloksiin polven nivelrikon hoidossa. Ortoosien käyttömukavuus voi olla ratkaiseva tekijä potilaiden halukkuudessa käyttää tukia. Alaraajan toispuoleinen ortoosi voi olla polvinivelrikon hoidossa vaihtoehto perinteisille ortooseille.

 

 

Alaraajaortoosin käyttö polven nivelrikon konservatiivisessa hoidossa

The Use of Lower Leg Orthoses for the Conservative Treatment of Knee Osteoarthritis


Agilium Freestep -ortoosia testattiin askelanalyysillä 12 potilaalla, joilla oli toisen ja kolmannen asteen polven sisäpuolen nivelrikko. Vertailuryhmässä oli kymmenen tervettä henkilöä. Ortoosin käyttäjillä nilkkaan kohdistuva paine väheni ja kiputasot alenivat merkittävästi.

Alaraajaortoosin käytön kliiniset tulokset olivat verrattavissa perinteisiin polvea ympäröiviin ortooseihin. Myös biomekaaninen vaikutus polveen kohdistuvan rasituksen vähenemisenä on verrattavissa perinteisiin ortooseihin, mutta tutkimuksen potilaat hyväksyivät uuden tuen paremmin.

Innovatiivinen alaraajaortoosi yhdistää jalan luuston nivelrakenteet ja samalla mahdollistaa vapaan sagittaalisen liikkeen nilkkanivelen etupinnalla. Nilkkanivel on paremmin tuettu ja polvi pääsee liikkumaan.

Schmalz T, Blumentritt S, Drewitz H, The Use of Lower Leg Orthoses for the Conservative Treatment of Knee Osteoarthritis. Medizinisch Orthopädische Technik:131 (2011) 5, 68–76.

 

Ulkosyrjän kiilan ja Agilium Freestep -ortoosin erot polven nivelrikon hoidossa

The influence of sole wedges on frontal plane kinetics, in isolation and in combination with representative rigid and semi-rigid ankle-foot-orthoses


Tutkimuksessa verrattiin Agilium Freestep -ortoosihoitoa aiempaan strategiaan, jossa polviniveltä tuetaan ulkosyrjän kiilalla . Polveen kohdistuvaa rasitusta mitattiin kymmenellä terveellä henkilöllä kävelytestissä (kuva). Ilman kenkää toteutetussa tilanteessa MXmax arvo pienenee vain hiukan arvosta 0.56 Nm/kg arvoon 0.54 Nm/kg. Rasitus väheni merkittävästi vain, kun tukikenkää käytettiin yhdessä Agilium Freestep -ortoosin kanssa (0.47 Nm/kg ).

Tutkimus vahvistaa oletuksen, että ainoastaan tiukka polven alapuolinen ortoosi, joka ylittää nilkkanivelen, voi tukea polvinivelen sisempää osaa.

Schmalz T, Blumentritt S, Drewitz H, Freslier H. The influence of sole wedges on frontal plane kinetics, in isolation and in combination with representative rigid and semi-rigid ankle-foot-orthoses: Clinical Biomechanics 21 (2006) 6, 631–639.

 

Uusi polven nivelrikon konservatiivinen hoito

Effect of an ankle-foot orthosis on knee joint mechanics: A novel conservative treatment for knee osteoarthritis.


Colognen urheiluyliopistossa tutkittiin askelanalysiillä 14 tervettä henkilöä, joilla oli taipumusta polvinivelen epämuodostumaan. Tutkimuksessa mitattiin polven rasitusta eri tilanteissa. Vaikutusta verrattiin myös tilanteeseen, jossa lisättiin lateraalinen kenkätuki.

Tulokset ovat verrattavissa kahteen edelliseen tutkimukseen. Ulkosyrjän kiilan vaikutus polvinivelen kokonaisrasitukseen oli vähäinen. Ortoosin valgustuki, jolla pyritään hoitamaan polven sisäpuolen nivelrikkoa, johti merkittävään rasituksen vähenemiseen (ilman ortoosia 0.66 Nm/kg ja ortoosin kanssa 0.58 Nm/kg.

Fantini Pagani C, Willwacher S, Benker R, Brüggemann G-B. Effect of an ankle-foot orthosis on knee joint mechanics: A novel conservative treatment for knee osteoarthritis. Prosthetics Orthotics International 38 (2014) 6, 467–473. 

 

Kuinka Agilium Freestep toimii?
oa_grafiikat_jalan_asento_02_web.jpg

Agilium Freestep koostuu jalka- ja sääriosasta, jotka on liitetty toisiinsa nivelen avulla. Nivel on ainoastaan sagittaalitasossa vapaasti liikkuva. Ortoosia pidetään kengässä. Tämän, sekä säären lisäkiinnityksen, ansiosta ortoosi pysyy erittäin hyvin paikoillaan.

Biomekaaniset tutkimukset osoittivat, että eversioliikettä rajoitetaan nilkan sivuttaissuunnaassa paikallaan pitävällä kiinnittämisellä. Tämän seurauksena paineen keskilinja Center of Pressure (CoP) siirtyy ulommaksi. Näin myös kontaktivoiman aloituspiste siirtyy jalan ulkoreunaan (lateral), minkä seurauksena syntyvän voiman suunta siirtyy ulommaksi. Sen ansiosta vipuvarsi lyhenee polven keskikohtaan, mikä vähentää polveen vaikuttavien haitallisten momenttien voimakkuutta.

Vipuvarren lyhentämisellä vähennetään polven ulkoista frontaalista varusmomenttia. Seurauksena on paineen pieneneminen polven mediaalisessa nivelraossa. Polven varus-asentoa voidaan merkittävästi vähentää Agilium Freestepillä. Toispuoleisen nivelrikon konservatiivisen hoidon lisäksi Agilium Freestep 2.0 soveltuu myös pre-operatiiviseen käyttöön tilanteissa, joissa valgisoivan asennonmuutososteotomian indikaatio tarkistetaan polviartroosissa, johon liittyy varusvirheasento (Brace Test).

Postoperatiivisesti ortoosia voidaan käyttää yksipuolista kuormituksen kevennystä vaativan, rustorakenteeseen ja nivelkierukkaan kohdistuvan kirurgisen toimenpiteen jälkeen.

Schmalz T., Blumentritt S., Drewitz H., Freslier M. (2006): The influence of sole wedges on frontal plane kinetics, in isolation and in combination with representative rigid and semi-rigid ankle-foot-orthoses. Clinical Biomechanics 21 6, 631-639

 

Katso lisää: