Respecta Oy


Respecta är det största och mågnsidigaste företaget inom hjälpmedelbranschen i Finland. Respecta är också en pionjär och en trendsättare i branchen. Målet är att förse kunderna med nya sätt att fungera och samarbetsmodeller i skaffandet av hjälpmedel och på detta sätt bidra till att främja en effektiv och smidig, övergripande rehabilitering och värdprocess.

Respecta är ett ledande hälsovårds- och konsumentvarumärke, och dess producter och expertis mojliggör den fria rörligheten, undanröjer de hinder som försvårar och förhindrar skador som begränsar rörligheten.

Respectas framgång kommer från den framåtblickande attityd, mångsidiga praktisk kunskap och expertis, årtionden av erfarenhet och förmåga att förnya sig. 

Respectas aktieägaren är Otto Bock Scandinavia AB.


Verksamhetsidé

Respecta Oy producerar forskningsbaserade och individuella tjänster, som baseras på hjälpmedel. Målet är att förbättra människans oberoende sätt att klara sig, livskvalitet och livsmiljö.


Vision

Respecta är ett ledande hälsovårds- och konsumentvarumärke, och dess produkter och expertis möjliggör den fria rörligheten, undanröjer de hinder som försvårar och förhindrar skador som begränsar rörligheten.

Respectas framgång kommer från den framåtblickande attityd, mångsidiga praktisk kunskap och expertis, årtionden av erfarenhet och förmåga att förnya sig.


Värdegrund

  • Respekt för individen.
  • Kontinuerlig lärande och förnyelse.
  • Höga etiska krav för versamhet.

  

Nyckeltal

 År

2015

 

2014

 

2013

Omsettning 1000 EUR  36 867     35 892      35 642 
Vinster 2 814   1 930   1 829
Vinster % av omsettning 7,6   5,4   5,1
ROE (%) 48,7   36,7   25,1
ROI (%) 35   32   32
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respectas historia

tidslinje_historia_sv_2016.jpg