Skannaamalla tarkemmin, nopeammin ja miellyttävämmin

6. maaliskuu 2019 - admin

Olemme hyödyntäneet skannaamista apuvälineiden mitanotossa jo useiden vuosien ajan, ja halusimme hyödyntää teknologian tuomat edut sekä mitanotossa että tuotannossa entistä monipuolisemmin. Käynnistimme viime vuonna mittavan investoinnin skanneriteknologiaan ja -osaamiseen, ja aloimme käyttää skannaamista myös alaraajaortoosien mitanotossa.

Skannaamalla mitat pystytään ottamaan tarkasti suoraan raajasta kipsimallin sijaan. Mitanotto skannaamalla on asiakkaalle miellyttävämpää, siistimpää ja nopeampaa. Skannaaminen mahdollistaa mitanoton myös alueilta, mistä se on aiemmin ollut vaikeaa tai jopa mahdotonta, kuten esim. kasvojen ja vartalon alueilta.

”Skanneri on tehnyt mitanoton paljon helpommaksi, nopeammaksi ja tarkemmaksi. Aiempaan verrattuna asiakas hyötyy mitanotosta sitä enemmän mitä isompi mitanottopinta-ala on. Tällöin raskaiden kipsien tekemistä ei tarvita ja myös apuvälineteknikon työergonomia paranee. Skannaaminen on asiakkaalle kipsimitanottoon verrattuna mukavampi ja siistimpi mitanottotapa”, kertoo Jouko Rastas, joka on ollut yksi ensimmäisiä alaraajaortoosien skannaamisen aloittaneita apuvälineteknikoita Respectassa.

Työ digitaalisten, nykyaikaisten tuotantomenetelmien käyttöönotossa ja prosessien kehittämisessä jatkuu. Aikaa vievän kipsin työstön vähentyessä, pyrimme sujuvoittamaan ja nopeuttamaan läpimenoaikoja entisestään. Keräämme asiakkailtamme jatkuvasti palautetta sekä palveluprosessista että apuvälineen vaikuttavuudesta, joiden avulla varmistamme asiakkaan äänen kuulumisen palvelumme kehittämisessä.