Tietoa toiminnallisesta sähköstimulaatiosta (FES)

Neurologisen sairauden tai vamman seurauksena fyysisistä ongelmista kärsivien joukko kasvaa koko ajan. Lähes kaikille potilaille on olemassa liikkumista ja omatoimista toimintakykyä tukeva ratkaisu. Monet kokevat juuri fyysiset rajoitteet turhauttavimmiksi neurologisen sairauden tai vamman jälkeen.

Yleisimpiin alaraajojen ongelmiin neuropotilailla voidaan tarjota ratkaisuksi valmisortoosia kevyistä peroneustuista hiilikuituisiin. Yksilöllisillä, nivelellisillä AFO ja KAFO-ortooseilla voidaan ratkaista haaste muun muassa silloin, kun neurologisen potilaan ääreishermosto ei ole eheä.

Toiminnallista sähköstimulaatiota voidaan käyttää auttamaan keskushermostoa oppimaan uudelleen heikentyneitä toimintoja. Moniammatillinen tiimi arvioi tällöin toimintakyvyn ja kuntoutuksen tarpeen. FESin tai AFOn voi ottaa päivittäiseen käyttöön, mikäli siihen on tarve.

 

35275_Stroke_11-4c_wb_1443121.jpg

Toiminnallisen sähköstimulaation vaikutukset toimintakyvyn palauttamiseen

Ihmisen keskushermostossa tapahtuu muutoksia aivojen vahingoittumisen jälkeen. Aivojen aktiivinen ala ja stimulaatio ROI-alueella pienenee. Vahingoittuminen muuttaa yhteyksiä hemisfäärin sisällä. Sähköstimulaatiossa tapahtuu suoraa ja epäsuoraa vastetta aivoihin, joka tuottaa lihasten supistumista, asento- ja liikeaistin palautetta, spastisuuden hallintaa ja veren virtauksen lisääntymistä. Tämä lisää myös neuroplastisuutta eli aivojen kykyä uudelleenorganisoida synaptisia yhteyksiä.

Pian aivoverenkierron häiriön jälkeen, pareettinen puoli sopeutuu uuteen “ei käytössä tai rajoitetusti käytössä” -tilaan. Sopeutumista voidaan rajoittaa tarjoamalla usein toistuvia impulsseja aivojen vahingoittuneisiin osiin.

Käyttämällä toiminnallista sähköstimulaatiota (FES) kuntoutuksen aikaisessa vaiheessa, heikkoja ja toimimattomia lihaksia aktivoidaan toistuvasti, mikä johtaa oikea-aikaisiin supistuksiin, luonnolliseen liikkeeseen ja toiminnalliseen plastisuuteen. Tämä ehkäisee kontraktuuria, lisää lihasvoimaa ja voi myös vähentää tai estää kompensoivien kävelymallien syntymistä. [Dr.Gad ALON, Emeritus Associate Professor University of Maryland, Baltimore, MD USA]


web-400px-fes-2951645.jpg

L300 Go on toiminnallinen sähköstimulaatio-ortoosi riippunilkan ja kävelyn tukemiseen

Raajaan kiinnitettävän, kotikäyttöön tarkoitetun toiminnallisen hermo-lihasstimulaattorin / hybridiortoosin avulla jalan hermoratoihin ohjataan usein toistuvia matalaenergisiä sähköimpulsseja. L300 Go mukautuu kävelyn dynamiikan muutoksiin ja tuottaa stimulaation 0,01 sekunnissa. Laite ohjaa nilkan dorsifleksiota ja inversiota/eversiota tarkasti yhden elektrodin avulla. 3-akselinen gyroskooppi- ja kiihtyvyysanturit tarkkailevat liikeratoja kaikissa kolmessa ulottuvuudessa. L300 Go-järjestelmässä on 3D-liiketunnistus, monikanavainen stimulaatio, bluetooth-ohjelmointi ja mobiilisovellus.

Tutustu lisää: Respectan kuvasto - L300 Go System

Kokemuksia: Motivaation ja innostuksen paluu – FES-ortoosin vaikutuksesta 

Raimo Pänkäläinen kävi melomassa ja kaikki oli hyvin - mutta miestä ei sitten kuulunutkaan kotiin. Laaja aivoverenvuoto vei liki hengen ja alkuun liikuntakyvyn. FES-ortoosilla saatiin parannettua paitsi askellusta ja kävelyn rytmiä, myös elämäniloa. Saatiin vanhaa tuttua Raimoa takaisin. Lue lisää 


Aikaisen kuntoutuksen merkitys

Alaraajojen toiminnallista sähköstimulaatiota on tutkittu useissa eri kliinisissä tutkimuksissa. 2005 tehdyssä satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa todetaan että 84,6% halvauspotilaista hyötyivät FESin ja kuntoutuksen yhdistelmästä, kun mitattiin potilaiden kävelykykyä. Pelkästä kuntoutuksesta hyötyi 46,2 % tutkimukseen osallistuneista.

graafi01.png

Yan T et al. Functional Electrical Stimulation improves motor recovery of the lower extremity and walking ability of subjects with first acute stroke. A randomized placebo-controlled trial. Stroke 2005; 36:80-85

 

Myös kävelynopeus kehittyy paremmaksi neuro-ortoosin käytön edetessä, kun kroonisia hemipareesipotilaita tutkittiin seurannassa vuoden ajan.

graafi02.png

Laufer Y et al.: Gait in Individuals with Chronic Hemiparesis: One-Year Follow-up of the Effects of a Neuroprosthesis That Ameliorates Foot Drop. J Neurol Phys Ther, 2009. 33(2): p. 104-110.

 

Satunnaistetussa kontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa, jossa tutkittiin hemiplegiapotilaita, hermostimulaatio vaikutti positiivisesti kävelynopeuden kehitykseen ja energian kulutuksen vähentymiseen kävelyn aikana.

graafi03.png

Burridge J et al.: The effects of common peroneal nerve stimulator on the effort and speed of walking: a randomized controlled clinical trial with chronic hemiplegic patients. Clin Rehabil 1997, 11:201-210.

 

Toiminnallisen hermo-lihasstimulaation (FES) vaikutus arjessa

2015 tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin FESin vaikutusta peilaten toimintakykyä kansainväliseen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-luokitukseen. ICF-luokitus kuvaa toimintakykyä kokonaisvaltaisesta biopsykososiaalisesta näkökulmasta. Luokitus kuuluu WHO:n luokitusperheeseen ICD-tautiluokituksen rinnalla.

Tutkimuksessa todettiin FESin käytöstä olevan merkittävää hyötyä käyttäjälle ja käyttäjät kokivat sen käytön miellyttävämmäksi: laitetta käytettiin enemmän ja säännöllisemmin verrokkiortooseihin verrattuna. Osallistumisen taso oli myös korkeampaa. Isommatkin toiminnallisuuden rajoitteet kehittyivät FESin käytössä kahden vuoden aikana paremmiksi, vähäisempiin tai keskitason rajoitetasoon.

graafi04.png

Böing T. Hilfsmittelversorgungen bei Peronaeusparese im ICF-Fokus von Aktivität und Teilhabe. 3rd European Congress of NeuroRehabilitation, 2. Dezember 2015, Wien
 

Tutkimusten yhteenvetona FES-ratkaisu paransi tutkittavien kävelynopeutta 40%, tasapainoa 15%, pidensi käyttäjän kävelymatkaa 20% pidemmälle. Kävelyn symmetria ja elämänlaatu kohentui potilastyytyväisyyden lisäksi.

 

Lisää tutkimuksia aiheesta:

  • O’Dell MW et al. Response and Prediction of Improvement in Gait Speed From Functional Electrical Stimulation in Persons With Poststroke Drop Foot. PM&R, 2014; 6(7):587-601
  • Bethoux F et al. The Effects of Peroneal Nerve Functional Electrical Stimulation Versus Ankle-Foot Orthosis in Patients With Chronic Stroke: A Randomized Controlled Trial. Neurorehabil Neural Repair, 2014; 28(7):688-697
  • Kluding P et al. Foot drop stimulation versus ankle foot orthosis after stroke: 30-week outcomes. Stroke; 2013; 44(6):1660-1669
  • Everaert DG et al. Effect of a foot-drop stimulator and ankle-foot orthosis on walking performance after stroke: a multicenter randomized controlled trial. Neurorehabil Neural Repair, 2013; 27(7):579-591
  • Dunning K et al. The Functional Ambulation: Standard Treatment versus Electrical Stimulation Therapy (FASTEST) trial for stroke: study design and protocol. Open Access Journal of Clinical Trials, 2013; 5:39‐49.
  • Auchstaetter N. et al. Physical Therapists' Use of Functional Electrical Stimulation for Clients With Stroke: Frequency, Barriers, and Facilitators. Phys Ther, 2016; 96(7):995-1005
  • Howlett OA et al. Functional Electrical Stimulation Improves Activity After Stroke: A Systematic Review With Meta-Analysis. Arch phys med rehabil, 2015; 96(5):934-943
  • Teasell R et al. Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation - Mobility and the Lower Extremity; 2014, http://www.ebrsr.com/sites/default/files/Chapter%204A_Lower%20Extremity%20Post% 20Stroke.pdf 

Katso myös: