Vuoteessa siirtyminen

 

Vuoteessa tapahtuvia siirtymisiä ovat esimerkiksi 

  • Makuuasennossa sivusuuntaan siirtyminen 

  • Kyljelle kääntyminen 

  • Päinmakuulle kääntyminen 

  • Jalkopäästä ylöspäin siirtyminen 

Vuoteessa siirtymisiä voidaan helpottaa ja keventää lisäämällä liukumateriaalia kehon painavimpien osien alle ja tukemalla jaloin ponnistamista liukuestealustan tai kiilatyynyn avulla. 


Oikea siirtoväline lisää henkilön omatoimisuutta, osallistumista ja kuntoutumisen mahdollisuuksia, sekä keventää avustajan työtä. Henkilön toimintakyky ja siirtymistilanne määrittävät pitkälti liukumateriaalin mallin ja koon valintaa. Liukumateriaalin valinnassa on tärkeää huomioida  

  • kuinka suurelta osin kehon ja alustan väliltä kitkan vähentäminen on tarpeellista, eli pyritäänkö helpottamaan tietyn kehon osan vai koko vartalon liikkeitä 

  • tuleeko liukumateriaalin olla koko ajan potilaan alla käytettävissä, vai poistetaanko se potilaan alta siirtymisen jälkeen 

  • millaiset mahdollisuudet toimintayksikössä on puhdistaa tai pestä liukumateriaaleja ja millaiset ovat toimintaympäristön hygieniatason vaatimukset

 


 
 

Tilanteessa hyödynnettävät apuvälineet: