Neuromodulaatio ja Exopulse Mollii

Spastisuus on motorisen toiminnan häiriö, tahaton lihasjänteys, jota on vaikea tai mahdoton itse kontrolloida. Spastisuus voi johtua esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöstä, aivo- ja selkäydinvammasta, MS-taudista tai CP-vammasta.

Spastiset lihakset voivat olla jatkuvassa jännitystilassa. Spastisuus voi aktivoitua myös kosketuksesta tai asennon muutoksesta. Oireet voivat sisältää raajajäykkyyden lisäksi mm. tahattomia liikkeitä, kramppeja ja kipua. Spastisuutta hoidetaan silloin, kun se häiritsee arjessa toimimista, aiheuttaa kipua ja virheasentoja, vaikeuttaa asentojen vaihtamista ja asennossa pysymistä. Spastisuuden hoitona voidaan käyttää fysio- ja toimintaterapian lisäksi lääkehoitoa ja joskus kirurgista hoitoa. Toimintakykyä voidaan tukea lastoilla, tuilla, venytyksillä sekä liike- ja asentohoidolla. Spastisuutta voidaan myös hoitaa sähköstimulaation avulla toimivalla Exopulse Mollii -puvulla.

 

Mitä neuromodulaatio tarkoittaa? 

Resiprokaalinen inhibitio on neuromuskulaarinen refleksi, joka yleensä auttaa lihaksiamme työskentelemään synkronisesti nivelen vastakkaisilla puolilla. Kuitenkin erilaisissa neurologisissa olosuhteissa, joissa spastisuutta esiintyy, tässä vasteessa on yliaktiivisuutta. Neuromodulaatiolla tarkoitetaan hermoston toiminnan säätelyä. Jos asetamme stimulaation nelipäiseen reisilihakseen, afferenttisignaali lähetetään automaattisesti selkäytimeen, jossa se jakautuu kahdeksi lähteväksi signaaliksi. Yksi signaali suuntautuu takaisin reiden etuosaan valmistaen lihaksen supistukseen, kun taas toinen signaali menee reiden takaosan lihaksiin, käskie n niitä rentoutumaan. Tätä vastetta voidaan siksi käyttää spastisuuden vähentämiseen lisäämällä stimulaatiota spastisen lihaksen/lihasryhmän vastakkaiselle puolelle.

graphics-mollii.jpg

 

4878926-web.jpg
Neuromodulaatiopuku vähentää spastisuutta, aktivoi lihaksia ja lievittää kipua

Exopulse Mollii -neuromodulaatiopuku on ainutlaatuinen, neurologisille potilaille tarkoitettu sähköinen puku, joka vähentää spastisuutta, aktivoi lihaksia ja voi vähentää kroonista kipua. Exopulse-puvussa on sisäänrakennettuna 58 elektrodia, joiden avulla voidaan stimuloida vartalon 40 päälihasryhmää 30 eri asetuksella.

Idean puvusta sai ruotsalainen kiropraktikko Fredrik Lundqvist vuonna 2007, jolloin hän työskenteli pitkälle edennyttä MS-tautia sairastavan asiakkaansa kanssa, jolle spastisuus oli suuri haaste. Exopulse Mollii Suit-puku sai CE-sertifioinnin ja tuli markkinoille vuonna 2012, Suomeen vuonna 2022. Siitä lähtien pukua on myös Suomessa voitu tarjota asiakkaille vaihtoehdoksi spastisuuden ja siihen liittyvän kroonisen kivun lievittämiseen. Suomessa sertifioidut asiantuntijat puvun käyttöönottoon ovat Respectalla.

 • Spastisten lihasten rentoutus
 • Nivelten liikelaajuuden ylläpito tai lisääminen
 • Lihasten aktivointi ja uudelleenkouluttaminen
 • Spastisuuteen liittyvän kivun lievitys
 • Kotikäyttöön soveltuva apuväline

Neuromodulaatiopukua pidetään päällä tunnin verran joka toinen päivä. Joillain puvun käyttäjillä vaikutus voi kestää jopa neljä päivää. Jokaisen kehon vaste hoitoon on yksilöllinen, mutta useimmille puvusta on apua. Hoito-ohjelma suunnitellaan ja säädetäänyksilöllisesti Respectan sertifioidun asiantuntijan toimesta, sisältäen ensisovituksen tunnin hoidolla ja 2 viikon testijakson. Tutustu tuotteeseen


Kokemuksia: Tanja ja MS-tauti

‒ Puvun myötä on tullut energiaa ja uskallusta treenata. En ole koskaan MS-taudin aikana, 22 vuoteen, ollut fyysisesti näin hyvässä kunnossa ja pystynyt myös hengästysliikuntaa tekemään. Tällä hetkellä käyn uimassa joessa tai järvessä, joka päivä ja melomassa kolme kertaa viikossa ja se on kyllä aivan ihanaa.

Tutustu Tanjan kokemuksiin Exopulse-puvusta MS-taudin oireiden hoidossa


Louisa: Ennen ja jälkeen hoidon

 


Erilaisia vaikutuksia käyttäjän arkeen

Stimulaation vaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä päivästä ja ihmisestä riippuen. Oireiden vähentyminen voi vaikuttaa useaan osa-alueeseen arjessa:

Uni: Hyvä uni on keskeistä keholle ja mielelle. Rentoutuneet lihakset ja vähentynyt spastisuus mahdollistavat pidemmän levon.

Kivunlievitys: Spastisten oireiden lievittäminen voi vähentää kipua.

Lihasrentoutus: Lihakset voivat rentoutua jo stimulaation aikana. Lihasten rentoutuminen aikaansaa mukavan olon kehon alueella tai koko kehossa.

Lyhyiden matkojen kävely: Stimulaatio voi auttaa pärjäämään paremmin arjessa ja kotona. Lyhyiden matkojen kävely on turvallisempaa ja ei vaadi yhtä paljon huomiota ja voimavaroja kuin aiemmin.

Pitkien matkojen kävely (yli 1 km): Stimulaation avulla päivittäiset kävelymatkat voivat pidentyä. Kävelymatkat voivat koostua pitkin päivää tehtävistä tai yksittäisestä matkasta.

Pukeminen ja riisuminen: Stimulaation käytön myötä pukeminen ja riisuminen helpottuu ja on turvallisempaa. Myös itse neuromodulaatiopuvun pukeminen ja riisuminen helpottuu ajan kanssa. Stimulaatio vaikuttaa tasapainoon.

Kotityöt: Tiskaaminen, ruoanlaitto, siivoaminen ja muut kotityöt. Puvun käytön myötä arkisten askareiden hoitaminen helpottuu, sillä käyttäjät kokevat olonsa turvalliseksi ja aktiivisemmaksi. Energiaa voi riittää myös muihin aktiviteetteihin.

Käveleminen ja kiipeily epätasaisella alustalla: Turvallinen kävely, nouseminen ylös ja tasapainon pitäminen helpottuvat. Lapsilla tämä näkyy osallistumisena leikkeihin.

Henkilökohtainen hygienia: Hampaiden harjaus, suihkussa ja wc:ssä asiointi ovat terveelle ihmiselle automaattisia asioita. Jos sinulla on rajoitteita näissä toimissa, stimulaatiolla voidaan helpottaa tilannetta.

Mieliala: Tiedämme että fyysisen terveyden häiriöt vaikuttavat kokonaisvaltaisesti meihin. Mielialat ja tunteet ovat hoitoon liittyen tärkeä indikaattori ja välttämätön myös hoidon onnistumisen kannalta. Positiiviset kokemukset hoidosta vaikuttavat mieleemme ja motivaatioon.


Tutkimusnäyttöä Exopulse -neuromodulaatiopuvun hyödyistä toimintakyvylle


Merkittävää toiminnallista parannusta

mollii-graafi01.jpg

 Puku voi tukea liikkuvuutta, turvallisuutta ja itsenäisyyttä.

 • Yhden tunnin puvun käytön jälkeen kaikilla potilasryhmillä oli parempi, vakaampi tasapaino ja pienempi kaatumisriski.
 • Säännöllisessä käytössä jatkuva toiminnallisuuden paraneminen
 • Joka toinen päivä toteutettavalla stimulaatiolla saatiin 4 viikon jälkeen merkittäviä parannuksia tasapainoon, kaatumisriskin vähentymistä ja elämänlaadun paranemista.
 • Vertailukelpoiset tulokset aikuisilla ja lapsilla: CP-kohortin potilailla oli samanlaiset tulokset molempien ikäryhmien arvioinneissa.

 

Merkittävä spastisuuteen liittyvän kivun lievitys

mollii-graafi02.jpg

Puku tarjoaa myös vahvaa, välitöntä ja jatkuvaa helpotusta potilaille, joilla on spastisuuteen liittyvää kipua.

 • Kaikki tämän ryhmän potilaat raportoivat EQ5D-mittarilla merkittävästi alhaisemmista kivun kokemuksista tunnin puvun käytön jälkeen.

 • Säännöllinen käyttö ylläpitää helpotusta: Edelleen neljän viikon kuluttua ryhmän potilaat ilmoittivat spastisuuteen liittyvän kivun merkittävästä vähenemisestä.

 • Potilaiden kiputasot lähes puolittuivat CP-vammassa ja aivohalvauspotilailla: Kuukauden säännöllisen käytön jälkeen CP- ja aivohalvauspotilaatraportoivat oireidensa huomattavasta vähenemisestä.*n = 32/38, CP/MS/halvaus = 10/15/7

Sertifioidut asiantuntijat Suomessa

Ota yhteyttä meihin asiakaspalvelu@respecta.fi tai puhelimitse 0207 649 748.

heikinheimo-vesa-180x200px.jpg

Vesa Heikinheimo
fysioterapeutti 

Nivala-Ville-Kuopio-web-180x200px.jpg

Ville Nivala
jalkaterapeutti

Voipio_Annu_180x200px.jpg

Annu Voipio
toimintaterapeutti

mv-Seda-Ilksoz-Jussila-web-180x200px.jpg

Seda Ilksöz-Jussila
fysioterapeutti

placeholder_pic.jpg

Markus Ylikännö
fysioterapeutti

 

 


Lisätietoa:

 • Exopulse Mollii -neuromodulaatiopuvun 60 minuutin kotikäyttö joka toinen päivä lisäsi nivelten liikelaajuuksia sekä lihasten aktivaatiota ja vähensi spastisuutta yhden ja kuuden kuukauden koejaksojen aikana CP-lapsilla. Hedin, H., Wong, C., Sjöden, A. (2020, August). The effects of using an electrodress (Mollii©) to reduce spasticity and enhance functioning in children with cerebral palsy: a pilot study. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21679169.2020.1807602
 • Exopulse Mollii -neuromodulaatiopuvun 60 minuutin kotikäyttö joka toinen päivä vähensi spastisuutta ja lisäsi sensomotorista toimintaa kuuden viikon koejakson aikana kroonisilla aivohalvauspotilailla. Palmcrantz, S., Pennatti, G.V., Bergling, H., Borg, J. (2019, September). Feasibility and potential effects of using the electro-dress Mollii on spasticity and functioning in chronic stroke. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32778118/
 • Tuotesivu verkkokuvastossa
 • Valmistajan sivu: Ottobock: Exopulse Mollii
 • Icon Exopulse-esite (pdf) (4,5 MB)

 

 


Katso lisää: