Kävelyn tukeminen

 

Henkilö voi tarvita kävelyyn tukea johtuen esimerkiksi alaraajojen heikkoudesta, tasapaino-ongelmista, huimauksesta tai kaatumisen pelosta. Kävelykepit, kyynärsauvat, kävelytelineet ja -pöydät mahdollistavat itsenäisen liikkumisen turvallisesti. Toisinaan kävelyä ohjaamiseen tarvitaan avustajan apua ja tällöin on hyvä huomioida seuraavat seikat: 

  • Kävelyä tukiessa ei koskaan tulisi tarttua avustettavaa vaatteista tai esimerkiksi kainaloista – jos puristava ote on tarpeen, tulee aina käyttää siirto- ja talutusvyötä.
     
  • Kävelyn tukemiseksi on hyvä ymmärtää kävelyn eri vaiheet ja ohjata kehoa liikkumaan vaiheita noudattaen.

  • Pitkän vuodelevon jälkeen on hyvä harjoitella ensin tukea vasten seisomista ja painon siirtoja jalalta toiselle, jolloin voidaan varmistua toimintakyvyn tilasta ja välttyä turhilta kaatumisilta.

     

 

siirtovyo-tilanne-2.jpg

Siirto- ja talutusvyö tarjoaa avustajalle varman ja tukevan otteen kävelyn ohjaamiseen.

 

seisoma-asento.jpg

Siirtolaitetta vasten on turvallista harjoitella seisoma-asentoa ja painonsiirtoja esimerkiksi vuoteen ääressä, jolloin voimien ehtyessä pääsee turvallisesti takaisin istumaan. 

 

Tilanteessa hyödynnettävät apuvälineet: