Makuuasennossa siirtäminen


Henkilöä siirretään makuuasennossa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Potilas siirretään sairaalassa sängystä tai paareilta hoito- tai tutkimustasolle, leikkauspöydälle tai toiselle sängylle 
  • Hoivayksikön asukas siirretään sängystä esimerkiksi pesutasolle


Kun tasojen välissä käytetään siltana liukupatjaa tai liukualustaa, voidaan henkilöä liu'uttaa kevyesti tasolta toiselle, joko työntäen tai vetäen. Oikea siirtoväline vähentää siirtoon tarvittavien hoitajien määrää, sekä tekee siirtotilanteesta hoitajille ergonomisen ja siirrettävälle henkilölle turvallisen ja miellyttävän. 
 


Liukualustoja on olemassa erilaisia. Liukualustan mallin ja koon valinnassa kannattaa huomioida seuraavat:
 

  • Makuutasot, joiden välillä siirto yleensä tapahtuu: kuinka pitkä liukualusta voi olla, että se mahtuu tasolle ja kattaa mahdollisimman suuren osan potilaan pituudesta? 

  • Potilaiden paino: kuinka suuri apuvälineen sallitun maksimikäyttäjäpainon tulee olla, jotta se kattaa valtaosan siirrettävistä potilaista? 

  • Toimintaympäristön erityisvaatimukset: tuleeko liukualustan esimerkiksi läpäistä röntgensäteet? 

  • Puhdistamismahdollisuus – kuinka usein siirtotilanteita tapahtuu ja miten apuväline puhdistetaan potilaiden välillä? Käyttötiheyden ollessa suuri, kannattaa suosia potilaskohtaista liukupäällistä liukualustan kanssa. Potilaskohtainen liukupäällinen on hygieenisin ratkaisu – itse liukualustan runko voidaan puhdistaa pyyhkimällä ja liukupäällinen vaihdetaan uuteen potilaiden välillä. 

  • Liukualustan säilyttäminen: miten ja missä liukualustaa päällisineen voidaan säilyttää niin, että se on helposti otettavissa käyttöön?

 

 

liukumateriaalit.jpg

Potilaskohtainen liukupäällinen vaihdetaan uuteen käyttäjien välillä, mikä lisää hygieenisyyttä sekä helpottaa välineen käyttöä. 

 

Tilanteessa hyödynnettävät apuvälineet: