Alaraajaproteesit

Proteesiratkaisu perustuu aina yksilölliseen arvioon, jonka perusteella valitaan parhaiten sopivat komponentit ja materiaalit. Respectan laajaan proteesikomponenttivalikoimaan on valikoitu laadukkaat, kliinisesti testatut tuotteet usealta eri valmistajalta. Apuvälineteknikkomme kanssa on mahdollista tutustua eri komponenttivalmistajien ratkaisuihin ja valita niistä toimintakykyä parhaiten tukeva proteesikokonaisuus.

Hyödynnämme moderneja mitanotto- ja valmistustekniikoita. Digitaalisuuden ansiosta tiedot muutoksista yksilöllisessä tilanteessa ja tehdyt toimenpiteet ovat helposti käytettävissä kuntoutumisen seurannassa. Potilastietojärjestelmämme on yhteydessä Kanta-arkistoon, jonka kautta hoitava taho ja asiakas itse voivat tarkastella tietoja. 

Alaraajaproteesit jaotellaan kuntoutustavoitteen ja alaraaja-amputaatiotason mukaan. Osajalkateräproteesi, sääriproteesi, reisiproteesi ovat tavallisimpia alaraajan amputaatiotasoja.

Kuntoutustavoite

Kuntoutustavoitteen laatimisella pyritään määrittelemään protetisoitavan asiakkaan toimintakyky ja mahdollisuudet proteesin käyttäjänä. Kuntoutustavoitteessa arvioidaan myös käyttäjän kyvyt hyödyntää proteesin suomat käyttömahdollisuudet. Respectan suosittelemat proteesikokonaisuudet noudattavat valtakunnallisia apuvälineiden luovutusperusteita. Kansainväliset komponenttivalmistajat noudattavat komponenttien luokituksessa Mobis-aktiivisuusluokitusta. 

Aktiivisuustasot valtakunnallisten apuvälineiden luovutusperusteiden mukaan:

1. Vain kosmeettisen proteesin käyttö

2. Sisällä kävely, potilas tarvitsee kävelyn apuvälineen proteesin lisäksi, kävelymatka ja – aika ovat rajoittuneet

3. Rajoittunut ulkona kävely, potilas kävelee ulkona hitaasti, selviytyy matalasta korokkeesta ja vähäisestä alustan epätasaisuudesta, yli 100 - 200 metrin matkoilla tarvitsee kävelyn apuvälinettä

4. Toiminnallinen kävely, potilas kävelee ulkona, kykenee vaihtelemaan kävelynopeutta, terveeseen henkilöön verrattuna kävelynopeus ja -matka ovat vähäisempiä, selviytyy hyvissä olosuhteissa työssä ja harrastuksissa

5. Kävely vaativissa olosuhteissa, potilas kävelee ulkona rajoituksitta, kävelymatka- ja aika eivät ole rajoittuneet, proteesin tulee kestää vaativaa ponnistusta, kiertoa ja iskua.

Proteesin korjaus/huolto/uusinta tarpeen ilmetessä, tulee asiakkaan aina ensin ottaa yhteys hoitovastuussa olevaan yksikköön. 
 

Mobis-aktiviteettiluokitus 0-4

R0: Ei fyysisiä kuntoutustavoitteita. Kosmeettinen ja esteettinen ulkoasu. Helposti puettava.

R1: Kuntoutustavoitteena palauttaa kyky seistä sekä mahdollistaa rajattu liikkuminen sisätiloissa.

R2: Kuntoutustavoitteena palauttaa kyky seistä sekä mahdollistaa rajoitukseton liikkuminen sisätiloissa ja rajoituksellisesti ulkona.

R3: Kuntoutustavoitteena palauttaa kyky kävellä ja liikkua ilman mitään rajoituksia sisätiloissa sekä ilman oleellisia rajoituksia ulkona.

R4: Kuntoutustavoitteena palauttaa kyky kävellä ja liikkua ilman mitään rajoituksia sekä sisällä että ulkona.

Kuntoutustavoitteen määrittelyn kautta saatu aktiviteettiluokitus vaikuttaa oleellisesti proteesin komponenttien valintaan. Komponentit vaikuttavat toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen ollen samalla hinnoitteluun eniten vaikuttava tekijä. 

 

Katso lisää: