Alaraajaproteesit


Alaraajaproteesit jaotellaan kuntoutustavoitteen ja alaraaja-amputaatiotason mukaan. Osajalkateräproteesi, sääriproteesi, reisiproteesi ovat tavallisimpia alaraajan amputaatiotasoja.

Kuntoutustavoite

Kuntoutustavoitteen laatimisella pyritään määrittelemään protetisoitavan asiakkaan toimintakyky ja mahdollisuudet proteesin käyttäjänä. Kuntoutustavoitteessa arvioidaan myös käyttäjän kyvyt hyödyntää proteesin suomat käyttömahdollisuudet.


Aktiviteettiluokitus R0-R4

R0: Ei fyysisiä kuntoutustavoitteita. Kosmeettinen ja esteettinen ulkoasu. Helposti puettava.

R1: Kuntoutustavoitteena palauttaa kyky seistä sekä mahdollistaa rajattu liikkuminen sisätiloissa.

R2: Kuntoutustavoitteena palauttaa kyky seistä sekä mahdollistaa rajoitukseton liikkuminen sisätiloissa ja rajoituksellisesti ulkona.

R3: Kuntoutustavoitteena palauttaa kyky kävellä ja liikkua ilman mitään rajoituksia sisätiloissa sekä ilman oleellisia rajoituksia ulkona.

R4: Kuntoutustavoitteena palauttaa kyky kävellä ja liikkua ilman mitään rajoituksia sekä sisällä että ulkona.

Kuntoutustavoitteen määrittelyn kautta saatu aktiviteettiluokitus vaikuttaa oleellisesti proteesin komponenttien valintaan. Komponentit vaikuttavat toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen ollen samalla hinnoitteluun eniten vaikuttava tekijä. 

 

Katso lisää: