Proteesin seuranta ja huolto


Proteesinkäyttöä ja proteesin kuntoa on hyvä seurata säännöllisesti. Korjaustarpeen tai liikkumisongelman huomaaminen aikaisessa vaiheessa säästää maksajan kustannuksia ja lisää proteesinkäyttäjän elämänlaatua. Monet ongelmat tulevat vähitellen ja itse ne huomaa vasta silloin, kun joku ennen hyvin sujunut arjen toiminto ei enää onnistu. Säännöllisin väliajoin on hyvä antaa asiantuntijan arvioida tilannetta, jotta liikkumiskyky ja proteesin turvallisuus säilyisivät.

 

Jälkiseuranta ja kuntotarkastus

Proteesin säännöllinen kuntotarkastus takaa asiakkaalle turvallisen proteesin käytön. Amputaation jälkeen tyngässä tapahtuu muutoksia, joiden seurauksena proteesi voi muuttua epäsopivaksi tai turvattomaksi.

Proteesin kuntotarkastus on hyvä tehdä vuosittain. Kuntotarkastuksen yhteydessä proteesiin tehdään perushuolto, eli tarkastetaan sen yleiskunto, komponentit ja linjaukset. Proteesin kuntotarkastuksen yhteydessä havainnoidaan myös asiakkaan tilannetta, tarkastetaan ihon kunto ja tyngän volyymi.

Proteesin kuntotarkastuksen yhteydessä on mahdollisuus kertoa liikkumisessa ja proteesikävelyssä ilmenneistä ongelmista sekä saada niihin apua ja ohjausta.

 

Proteesin huolto ja puhdistus 

Proteesin kunnosta ja puhtaudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Joskus esim. jatkuvat tulehdukset tai ihottuma voivat johtua proteesin huonosta hygieniasta.

Puhdista proteesisi vähintään kerran viikossa. Proteesin säännöllinen puhdistus vähentää tyngän ongelmia ja lisää proteesin käyttöikää.

Kiinnitä puhdistuksessa erityistä huomiota ihoa vasten tuleviin osiin. Ne tulee puhdistaa vähintään 3-4 kertaa viikossa. Silikoni- ja geelituppi huuhdellaan päivittäin. 

Käytä aina puhtaita tynkäsukkia. Mikäli sukat tulevat suoraan ihoa vasten, vaihda ne päivittäin.


Varaa aika Respectan klinikalle numerosta 0207 649 749

Katso Respectan klinikoiden yhteystiedot