Polven nivelrikko


Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus ja aikuisten tavallisin polvikipujen syy. Polven nivelrikko aiheuttaa jomottavaa kipua, joka pahenee liikkuessa ja helpottaa levossa. Se saattaa heikentää toimintakykyä. Polvinivelrikon tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta taustalla ovat usein ylipaino, ikääntyminen ja perimä. Parannuskeinoa ei ole keksitty, mutta hyvä kivun hoito, ylipainon vähentäminen sekä sopiva harjoittelu ja liikunta tukevat arjessa pärjäämistä.


Nivelrikon syyt ja synty − miksi minulle tuli polven nivelrikko?

Iän mukana nivelrikko tulee lähes kaikille, mutta joillekin se aiheuttaa enemmän haittaa.

Naisilla polvinivelrikko on yleisempi kuin miehillä. Yli 30-vuotiaista miehistä noin kuusi prosenttia ja naisista kahdeksan prosenttia sairastaa polvinivelrikkoa. Yli 75-vuotiaista naisista vaivasta kärsii jo yli 30 prosenttia ja miehistäkin 16 prosenttia.

Iän ja ylipainon lisäksi polvinivelrikon riskiä lisäävät esimerkiksi urheiluvammat, kuten nivelen sisäiset murtumat ja polven vakautta heikentävät nivelsiderepeämät. Myös raskas ruumiillinen työ lisää nivelrikon vaaraa.

Nivelrikko on koko nivelen sairaus. Polvi tarvitsee liikkumiseen liukupintana paksua ja kimmoisaa nivelrustoa ja kun se häviää, liikkuminen muuttuu vaikeaksi ja kivuliaaksi. Muutoksia on nivelrustossa, luussa, nivelkalvossa ja ympäröivissä lihaksissa.

Rustopuutos ärsyttää koko polviniveltä. Nivelmuutokset etenevät hitaasti vuosien kuluessa ja vähitellen nivelrusto häviää luun pinnalta. Vaurioitunut rustokudos ei uusiudu ennalleen. Nivelrikon tulehdusvaiheissa polvi turpoaa ja niveleen kehittyy nestettä, mikä tuhoaa rustoa entisestään.


Katso lisää: 


Lähteet:

  1. Heliövaara M, Slätis P, Paavolainen P. Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset. Duodecim 2008; 124: 1869-74. 
    http://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo97449.pdf
  2. Liikunta. Käypä hoito -suositus. Julkaistu: 13.01.2016. http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50075.pdf
  3. Polvi- ja lonkkanivelrikko. Käypä hoito -suositus. Julkaistu: 25.08.2014. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=hoi50054

 

Valopilkku nivelrikkoisen elämässä - Heidin tarina


Katso video: 

play_thumb_heidin_tarina_kuva05.png