Apuvälineet toimintakyvyn ja liikkumisen tukena 

Neurologiset sairaudet tai vammat voivat vaikuttaa liikkumis- ja toimintakykyyn esimerkiksi halvausoireiden, tuntopuutosten, tasapaino- tai hahmotusvaikeuksien kautta. Liikkumisen tueksi saatetaan tarvita erilaisia apuvälineitä tai liikkuminen ei onnistu ilman toisen ihmisen apua. Liikkuminen voi myös vaatia aiempaa enemmän ponnisteluja ja aiheuttaa herkemmin väsymistä. Lääkehoidon lisäksi keskushermoston sairauksien hoidossa olennaisena osana ovat erilaiset liikkumista ja toimintakykyä tukevat ja ylläpitävät lääkinnälliset kuntoutusmenetelmät sekä apuvälineet.

Aivojen plastisuus mahdollistaa kuntoutumisen

Aivot ovat eri tavoin manipuloitavissa kuntoutumisen vaiheiden aikana. Tähän liittyy plastisuus eli aivojen kyky muuttaa hermosolujen välisten synapsien määrää ja vahvuutta. Aivoja ja esimerkiksi liikettä ohjaavia hermoratoja voidaan siis opettaa toimimaan uudestaan vamman tai trauman jälkeen.

Jos kuntoutumista ei tueta, aivot sopeutuvat vaurioituneeseen tilaan, mikä voi johtaa toimintakyvyn heikentymiseen tai jopa osittaiseen menetykseen. Siksi esimerkiksi aivohalvaus- ja aivovammapotilaiden kuntoutus aloitetaan välittömästi jo sairaalahoidossa heti potilaan tilanteen salliessa.

Kuntoutuksella tuetaan myös heikentynyttä lihasvoimaa. Lihasvoima heikkenee nopeasti etenkin halvauspotilailla sekä potilailla, joilla vamma aiheuttaa vaikeaa spastisuutta. Siinä lihakset ovat jatkuvassa jännitystilassa, eivätkä pääse toimimaan normaalisti.

Toiminnallinen hermo-lihasstimulaatio

Toiminnallista sähköstimulaatiota (functional electrical stimulation, FES) voidaan käyttää lihasten toimintakyvyn palauttamisessa ja kuntoutuksessa erilaisten halvaustilojen jälkeen sekä spastisuuden hoidossa.

Toiminnallisen sähköstimulaation avulla keskushermosto opetetaan uudelleen ohjaamaan sairauden tai vamman vuoksi heikentynyttä kävelyä. Menetelmä stimuloi raajojen lihassupistusta kävelyn aikana.

Raajaan kiinnitettävän, ja kotikäyttöön tarkoitetun toiminnallisen hermo-lihasstimulaattorin tai hybridiortoosin avulla jalan hermoratoihin ohjataan usein toistuvia matalaenergisiä sähköimpulsseja.

Käyttämällä toiminnallista sähköstimulaatiota kuntoutuksen aikaisessa vaiheessa heikkoja ja toimimattomia lihaksia aktivoidaan toistuvasti, mikä johtaa oikea-aikaisiin lihassupistuksiin ja sitä kautta luonnolliseen liikkeeseen.

Katso lisää aiheesta: Tietoa toiminnallisesta hermo-lihasstimulaatiosta (FES)

 


 

Ortoosit eli tuet

Ortoosi on apuväline, jolla tuetaan kehon tai raajan asentoa ulkoisesti silloin, kun niiden toimintakyky on alentunut. Sopiva ortoosiratkaisu valitaan yksilöllisen toimintakyvyn ja tavoitteiden arvion pohjalta.

Alaraajaortooseja eli -tukia käytetään tukemaan, oikaisemaan, suojaamaan raajaa sekä estämään ja korjaamaan alaraajan virheasentoja sekä parantamaan raajan toimintaa. Ortoosi voi mahdollistaa raajan käyttämisen ja toiminnan nykytilaa ylläpitäen. Ortoosin käytöllä voidaan rajoittaa liikerataa, ehkäistään haitallisen liikkeen syntymistä, lievennetään spastisuutta tai avustetaan heikkoa tai halvaantunutta lihasta.

Kävelyhäiriö, jota kutsutaan riippunilkaksi (foot drop), on tyypillinen keskushermoston sairauden tai vamman aiheuttama oire. Peroneustuki on riippunilkkatuki, joka helpottaa kävelyä estäen kompastumista, jalan läpsähtämistä ja varpaiden töksähtämistä. Peroneustuki normalisoi hemiplegiapotilaan kävelyä ja estää riippunilkkaa nostamalla jalkaterää eri askelvaiheissa.

Pitkää ortoosia eli KAFOa (knee-ankle-foot orthosis) voidaan käyttää esimerkiksi lihasheikkouden, spastisuuden ja jäykistymien hoitoon. Sillä voidaan tukea itsenäistä liikkumista rajoittamalla, lukitsemalla tai avustamalla jalan nivelten liikettä. Ortoosin nivelet valitaan toimintakyky ja yksilöllinen tarve huomioiden.

Yksilöllisellä mikroprosessoriohjatulla nilkka-polviortoosilla (C-Brace) on mahdollista kävellä vuoroaskelin jopa täysin halvaantuneen alaraajan tai alaraajojen avulla. Tuki kontrolloi heikentyneen alaraajan liikettä jatkuvasti kävelyn aikana ja mukautuu reaaliaikaisesti esimerkiksi tasapainon tai alustan äkillisiin muutoksiin.

 

Yhteyshenkilösi Respectassa neurologisen kuntoutuksen apuvälineissä:


Länsi-Suomi, Pirkanmaa:

Kiskola_Iisa_01_180x200px.jpg

 

Iisa Kiskola
apuvälineteknikko
p. 040 3488 526
iisa.kiskola@respecta.fi

Rimpilainen_Taneli_180x200px_web02.jpg

Taneli Rimpiläinen
fysioterapeutti
p. 040 3488 720
taneli.rimpilainen@respecta.fi

 

Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala:

Nivala_Ville_180x200px.jpg
Ville Nivala
jalkaterapeutti
p. 040 3488 574
ville.nivala@respecta.fi

 

Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Savo:

Takkinen_Mirva_180x200px.jpg
Mirva Takkinen
jalkaterapeutti
p. 040 3488 494
mirva.takkinen@respecta.fi


Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi:

Nyman_Ville_180x200px.jpg
Ville Nyman
fysioterapeutti
p. 040 3488 558
ville.nyman@respecta.fi


 

Katso lisää: