Siirtyminen


Siirtymisen apuvälineillä ehkäistään työperäisiä tuki- ja liikuntaelinvammoja keventämällä siirtämisessä tarvittavaa voimaa ja edistetään siten työergonomiaa. Osa näistä välineistä mahdollistaa myös itsenäisesti tapahtuvan siirtymisen mahdollisimman pientä voimaa käyttäen siirtymisen aiheuttamaa kitkaa minimoimalla.

Monissa tilanteissa avustettavilla on käytettävissään voimavaroja, joita voidaan hyödyntää siirtymisessä ja liikkumisessa. Oikeanlaisen apuvälineen valinta mahdollistaa avustettavan henkilön omien voimavarojen hyödyntämisen – esimerkiksi oikeanlainen liukumateriaali vuoteessa voi mahdollistaa täysin itsenäisen kyljelle kääntymisen tai tuoda mahdollisuuden osallistua aktiivisesti asennon vaihtamiseen, kun kehon osia voidaan nostamisen sijasta liu'uttaa. Oikea siirtoväline lisää henkilön omatoimisuutta, osallistumista ja kuntoutumisen mahdollisuuksia, sekä keventää avustajan työtä.

Siirtymisessä ja liikkumisessa avustamisen ratkaisun valintaa ohjaavat myös toimintaympäristön tuomat vaatimukset. Apuvälineen valinnassa on tärkeää huomioida, haetaanko ratkaisua vain yhden henkilön siirtymisten tueksi, vai niin sanotusti yleiseen, osastokäyttöön. Yksikön toiminnan luonteella on vaikutusta siihen, kannattaako suosia esimerkiksi pestäviä vai pyyhittäviä tai potilaskohtaisia materiaaleja. Autamme mielellämme toimintaanne sopivan ratkaisun valinnassa. 

Verkko-osiossamme Ergonomia hoitotyössä - siirtymisen ja liikkumisen tukemisen ratkaisut löydät sopivat ratkaisut käyttötilanteittain. Tuomme esiin ratkaisumme siten, että vaihtoehdoista löytyy sopiva väline erilaisiin avustustapoihin ja kompensoimaan siirtymisen eri osa-alueita.

 • Makuuasennossa siirtäminen
  Kun potilas siirretään sängystä tai paareilta hoito- tai tutkimustasolle, leikkauspöydälle tai toiselle sängylle

 • Vuoteessa siirtyminen
  Esimerkiksi makuuasennossa sivusuuntaa siirtyminen, kyljelle tai päinmakuulle kääntyminen tai jalkopäästä ylöspäin siirtyminen

 • Makuulta istumaan nouseminen
  Makuulta nousussa ja takaisin makuulle käymisessä voidaan hyödyntää shäkötoimisen sängyn selkäosan säätöä. Jos säätö ei ole mahdollinen, tilanteita voidaan tukea siirtovyön, kääntölevyn ja otetikasnauhan avulla.

 • Asennon kohentaminen
  Kun asento on valahtanut vuoteessa kohti jalkopäätyä tai istuma-asento pyörätuolissa on valahtanut kohti istuimen reunaa

 • Istuma-asennossa siirtyminen
  Esimerkiksi vuoteen ja pyörä- tai suihkutuolin välillä, pyörätuolin ja wc-istuimen välillä tai pyörätuolin ja auton istuimen välillä. Tässä liukulauta toimii siltana eri tasojen välillä ja siirtoja voidaan avustaa siirtovöiden avulla sekä liukumista keventää jalkakorokkeen ja liukumuovin avulla.

 • Istumasta seisomaan nouseminen
  Istumasta seisomaan nousemista voidaan tukea monenlaisilla erilaisilla apuvälineillä. Avustettavan toimintakyky määrittää sen, millainen väline soveltuu parhaiten käyttöön.
   
 • Kävelyn tukeminen
  Henkilö voi tarvita kävelyyn tukea johtuen alaraajojen heikkoudesta, tasapaino-ongelmista, huimauksesta tai kaatumisen pelosta. Kävelyä tukiessa ei koskaan tulisi tarttua avustettavaa vaatteista tai esimerkiksi kainaloista.

 • Lattialta ylös avustaminen
  Henkilöä avustetaan lattialta ylös usein miten kaatumisen seurauksena.

 • Nostaminen
  Monessa tilanteessa henkilön omien voimavarojen käyttämisen tukeminen erilaisten apuvälineiden avulla on kuntouttavin ja hoitajalle turvallisin avustustapa. On kuitenkin tilanteita, joissa henkilön nostaminen on ainoa mahdollinen toimintatapa. Toisen ihmisen nostamiseen tulisi aina käyttää potilasnostinta. Oikeanlainen nostolaite sopii mitoiltaan ja nostokyvyltään toimintaympäristöön. Nostaminen tapahtuu käyttötarkoitukseen sopivan ja käyttäjän koon mukaisen nostoliinan avulla.

Tutustu lisää: