Tietosuojakäytäntömme 

Käsittelemme palveluitamme (myöhemmin “Palvelut”) käyttävien henkilöiden ja asiakkaidemme henkilötietoja turvaten yksityisyyden noudattamalla voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Yrityksemme on osa Ottobock Groupin Pohjois- ja Benelux-maiden organisaatiota ja noudatamme Ottobockin yhteisiä tietosuojakäytäntöjä. Ottobockin Pohjois- ja Benelux-maiden organisaatioon kuuluvat yritykset, joihin myöhemmin viitataan nimellä ”Ottobock”, ovat:

Ottobock Scandinavia AB, Ottobock Benelux N.V., 14 Aktiv Ortopedteknik -ketjun yhtiötä (Aktiv Ortopedteknik in Dalarna AB, Aktiv Ortopedteknik Gävleborg AB, Aktiv Ortopedteknik Jämtland AB, Aktiv Ortopedteknik Malmö AB, Aktiv Ortopedteknik in Skåne Öst AB, Aktiv Ortopedteknik in Stockholm AB, Aktiv Ortopedteknik in Sörmland AB, Aktiv Ortopedteknik in Uppsala AB, Aktiv Ortopedteknik in Värmland AB, Aktiv Ortopedteknik in Västernorrland AB, Aktiv Ortopedteknik in Västmanland AB, Aktiv Ortopedteknik in Ängelholm AB, Aktiv Ortopedteknik Support in Norrköping AB, Aktiv Ortopedteknik Syd AB) sekä Respecta OY.

Respecta on Palveluidemme käyttöä koskevien Henkilötietojen rekisterinpitäjä, poikkeuksena potilastiedot, joiden suhteen olemme käsittelijänä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia niitä tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää luonnolliseen henkilöön.

Huolehdimme yksityisyyden korkeasta suojasta. Ottobock käyttää Henkilötietoja ensisijaisesti Palveluiden tuottamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä palvelukokemuksen optimointiin ja viestinnän personointiin. Tietosuojakäytännössämme kerrotaan mihin tarkoitukseen keräämme Henkilötietoa ja miten käsittelemme tietoja.

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja Ottobockin Evästekäytäntöön sekä muihin Palveluihin liittyviin mahdollisiin käyttöehtoihin viitataan tässä dokumentissa termillä ”Tietosuojaehdot”. Tietosuojaehdot määrittelevät tavan, jolla käsittelemme Henkilötietoja, jotka meille annetaan Palveluiden käyttöä varten ja joita keräämme henkilöistä. Käyttämällä Palveluitamme, hyväksyt Tietosuojaehdot ja muut mahdolliset Palveluihin liittyvät käyttöehdot.

Tätä Tietosuojakäytäntöä koskevat uudet ehdot ja päivitykset julkaistaan Ottobockin verkkosivuilla, minkä vuoksi suosittelemme, että tarkistat voimassa olevat ehdot säännöllisesti.

Kun annat toisen henkilön Henkilötietoja, vastuullasi on varmistaa, että Ottobock voi käsitellä näitä Henkilötietoja Tietosuojakäytännön mukaisesti.

1. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely 

Ottobock kerää ja käsittelee Henkilötietojasi vain kun laki antaa siihen oikeutuksen. Tietoja voidaan kerätä ja käsitellä käyttäessäsi Palveluitamme, esimerkiksi asioidessasi apuvälineklinikallamme. Käytämme tietojen keräämiseen erilaisia tapoja, kuten evästeitä, tunnisteita, kyselyitä ja terveydenhuollon lähetteitä. Ottobock voi myös kerätä tai tuoda Henkilötietoja tietokannoista (esim. Facebook tai Google), Ottobockin omista tietokannoista tai muista kanavista. Saatamme myös saada Henkilötietoja Ottobockin yrityksiltä, yhteistyökumppaneilta tai muista kanavista.

Meille on tärkeää pitää Henkilötietosi ajan tasalla. Sen vuoksi saatamme tuoda Henkilötietoja myös ulkoisista rekistereistä, kuten julkisista osoiterekistereistä ja verkkolähteistä.

Aina kun laki vaatii suostumusta Henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn, pyydämme suostumuksen aina ennen tällaista Henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä.

2. Sinusta ja sinulta kerätyt henkilötiedot 

Keräämme vain Henkilötietoa, joka on tarkoituksenmukaista Palveluiden käyttöehdoissa kuvatun käyttötarkoituksen kannalta. Palveluita käyttäessäsi antamiasi tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, Palveluiden käyttöä helpottava tieto, käyttöhistoria, maksut, hätäkontaktit, erikoisruokavaliot, esteettömän kulun tarpeet tai muut tiedot. Yhteistyökumppaneilta kerätty tieto voi sisältää esimerkiksi päivitetyt osoitetiedot ja demograafisia tietoja. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Ottobock käyttää Henkilötietoja: 

1. Palveluiden hallinnointiin, tarjoamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen
2. Palveluita koskevien tilausten, lähetteiden ja maksusitoumusten käsittelyyn
3. Yhteydenottoon esimerkiksi tekstiviestillä tai muulla mobiilisovelluksella tai sähköpostilla
4. Palvelukokemuksen ja Palveluiden laadun analysointiin ja kehittämiseen, esimerkiksi henkilöllisyyden varmistamiseen
5. Viestinnän personointiin esimerkiksi tarjousten profilointiin ja personointiin Palveluiden aikaisemman käytön mukaisesti
6. Palveluiden käytön tilastointiin ja analysointiin
7. Palveluiden ja palvelukokemuksen kehittämiseen, palveluidemme ja tuotteidemme suoraan tai epäsuoraan markkinointiin, mukaan lukien markkinoinnin kohdentaminen.

Sinulla on oikeus kumota suostumuksesi ja pyytää Ottobockia lopettamaan sinua koskevan Henkilötiedon käsittelemistä markkinointitarkoituksiin. Voit tehdä pyynnön kohdassa 10 kerrotulla tavalla.

Yrityksemme käsittelee myös Palveluidemme käyttöön liittyvää potilastietoa. Potilastiedolla (myöhemmin Potilastieto) tarkoitetaan terveydenhoidon toteuttamisessa tarvittavaa terveydentilaa koskevaa tai muuta Henkilötietoa. Noudatamme EU-komission tietosuoja-asetuksen ja muiden voimassa olevien luottamuksellisen potilastiedon käsittelyä koskevien lakien määräyksiä.

4. Henkilötietojen säilyttäminen ja lähettäminen  

Ottobock säilyttää Henkilötietoja tämän Tietosuojakäytännön ja lain mukaisesti. Henkilötietoja voidaan siirtää Ottobockin yksiköiden välillä käsiteltäväksi tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten. Ottobock käyttää alihankkijoita, esimerkiksi tietojenkäsittelyä varten, ja Henkilötietoja voidaan siirtää näille alihankkijoille. Jotta voimme taata korkean yksityisyyden ja Henkilötietojen suojan, alihankkijamme käsittelevät Henkilötietoja vain Ottobockin toimeksiannosta ja sitoutuvat aina noudattamaan voimassa olevia lakeja noudattavia tietojenkäsittelysopimusta.

Ottobock voi luovuttaa Henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten poliisille tai muille viranomaisille, esimerkiksi rikostutkintaa varten tai jos laki tai viranomainen muuten velvoittaa Ottobockia luovuttamaan tietoja.

Ottobock ei siirrä Henkilötietoja EU/EEA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää EU/EEA:n ulkopuoliselle alihankkijalle, vaikka maan tietosuojakäytännöt eivät olisi EU-komission vaatimusten tasolla, jos sopimusten velvoitteiden täyttäminen sitä vaatii. Tällaisissa tapauksissa Ottobock tekee alihankkijan kanssa tietojenkäsittelysopimuksen Henkilötietojen korkean suojan ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteutumisen varmistamiseksi. Tietojenkäsittelysopimus säätelee, miten alihankkija käsittelee Henkilötietoa ja tarvittaessa myös tietojen siirtämistä EU/EEA:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Sopimus sisältää Euroopan komission vaatimat ehdot, jotka täyttävät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

5. Henkilötietojen tietoturva ja poistaminen 

Ottobock on tehnyt tarvittavat teknologiaa ja prosesseja koskevat toimenpiteet suojellakseen Henkilötietoja esimerkiksi katoamiselta tai luvattomalta käsittelyltä tai katselulta. Kehitämme jatkuvasti tietosuojaa teknologian kehityksen mukaisesti.

Ottobock poistaa Henkilötiedot voimassaolevan lain ja asetusten mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että Ottobock poistaa Henkilötiedot tai poistaa tunnistustiedot Henkilötiedosta silloin kun tietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta. Henkilötietojen mahdolliset käyttötarkoitukset on kuvattu luvussa 3.

6. Muut sovellukset ja verkkosivut 

Palvelut voivat sisältää linkkejä muihin sovelluksiin, joita Ottobock ei hallitse. Tämä Tietosuojakäytäntö koskee vain Ottobockin Palveluiden käyttöä. Ottobock ei ole vastuussa linkitettyjen sovellusten tai verkkosivujen sisällöstä tai Henkilötietojen käsittelystä, joita toinen ylläpitäjä mahdollisesti tekee hallinnoimallaan sivulla.

7. Henkilötietojen muutokset, poisto ja katselu 

Ottobockilla on Henkilötietojen käsittelyohjeet, jotka määrittelevät Henkilötiedon käyttötarkoitukset. Jos Henkilötietosi muuttuvat, ota yhteyttä kohdassa 10 mainittuun osoitteeseen sähköpostitse. Ottobock ei ole vastuussa ongelmista, jotka johtuvat vanhentuneesta Henkilötiedosta ja päivitysten ilmoittamatta jättämisestä.

Ottobock korjaa tai poistaa virheelliset tiedot heti kun huomaa virheet. Sinulla on myös oikeus saada kopio Ottobockin Rekistereissä olevasta Henkilötiedosta ilman veloitusta. Pyynnöt tehdään kirjallisesti kohdassa 10 mainittuun sähköpostiosoitteeseen, poikkeuksena pyynnöt koskien Potilastietoa. Pyynnöstä tulee ilmetä nimesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi (jolla kommunikoit Ottobockin kanssa). Kopio lähetetään sinulle rekisterissä olevaan osoitteeseen kuukauden kuluessa siitä kun Ottobock on vastaanottanut pyyntösi.

Voit myös milloin tahansa muuttaa suostumustasi käsitellä Henkilötietojasi (ei takautuvasti) lähettämällä pyynnön sähköpostitse kohdassa 10 mainittuun osoitteeseen, poikkeuksena Potilastiedot. Vastaanotettuaan pyyntösi, Ottobock lopettaa Henkilötietojesi käsittelyn. Henkilötietojen käsittelyn lopettaminen voi johtaa siihen, että jotkut Palvelumme toimivat vajaavaisesti tai eivät toimi lainkaan.

Yhteystietosi tarkistetaan vastaanottokäynnin yhteydessä. Emme koskaan vastaanota tai lähetä potilastietoa, kuten henkilötunnusta tai sairaskertomusta, sähköpostitse. Lisätietoa potilastietoa koskevista määräyksistä ja käytännöistä saat lisätietoa verkkosivuiltamme.

8. Evästeet 

Ottobock käyttää evästeitä digitaalisissa palveluissaan. Saat lisätietoa evästekäytännöistämme verkkosivuillamme.

9. Liiketoiminnan järjestelyt 

Jos myymme, uudelleen järjestelemme tai muuten siirrämme osan liiketoimintaamme, Henkilötietosi voidaan siirtää samalla.

10. Yhteystiedot 

Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa liittyen Henkilötietojen käsittelyyn tai yksityisyyden suojaan Ottobockissa tai Tietosuojakäytännön tai tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattamisesta, ole hyvä ja ota yhteyttä sähköpostitse privacy@ottobock.se. Takaamme, että viestisi välitetään ja käsitellään asiaankuuluvassa Ottobockin yhtiössä.