Tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja henkilöasiakkaiden henkilötietojen käsittelystä yrityksessämme. Kerromme tässä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet, mitä henkilötietoja keräämme ja miten näitä tietoja käytetään. Selosteessa kerrotaan myös rekisteröityjen oikeuksista ja miten niitä voi käyttää. 

Respecta Oy tarjoaa terveysteknologiaan liittyviä palveluja ja tuotteita (jäljempänä ”palvelut”) julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille sekä yksityishenkilöille.

Yhtenä Ottobock-konsernin yrityksenä toteutamme konsernin yhteisiä yleisiä tietosuojakäytäntöjä, jotka muodostavat tietosuojan standardoidun taso. Käytäntöjä sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä yksittäisessä yrityksessä että yritysten välillä, samoin kuin tietojen siirtämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti. Konsernin menestys ei riipu pelkästään tietovirtojen verkottumisesta yritysten, työntekijöiden, asiakkaiden ja potilaiden välillä, vaan ennen kaikkea henkilötietojen luotettavasta ja turvallisesta käsittelystä.

Keräämme, käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Suojelemme henkilöiden yksityisyyttä ja noudatamme aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista. Liiketoiminnassamme käsitellään erilaisia henkilötietoja, joista osa on arkaluonteisia ja osa potilaslainsäädännön alaisia.

Perehdy meidän tietosuojakäytäntöihimme ymmärtääksesi, miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi. Lähettämällä henkilötietosi meille ja hyväksymällä sovellettavat ehdot, annat suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi käsitellään kunkin palvelun erityisehtojen ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos laki edellyttää sinulta tarkempaa suostumusta, pyydämme tietysti sellaista suostumusta. Meille on tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi siinä, miten käsittelemme tietojasi. Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.


Rekisterinpitäjä

Respecta OY

Eliel Saarisentie 2, 00400 Helsinki, Suomi


Tietosuojavastaava

Respecta Oy tietosuojavastaava: Marja Rahkola

Ottobock-konsernin (Global Data Privacy Officer) yhteydenotot:

Global Data Privacy Office -lomakkeella.

1.Suojelemme henkilötietojasi – Kenellä on pääsy henkilötietoihin?

Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan niillä, jotka ehdottomasti tarvitsevat pääsyn tietoihin (pienimpien tarvittavien oikeuksien periaate) ja ainoastaan niillä henkilöillä, joiden on tarpeen käsitellä henkilötietojasi ilmoitettuja tarkoituksia varten. Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • henkilöt, jotka osallistuvat potilaan hoitoon, toisin sanoen työntekijät, joiden kanssa olet tekemisissä ottaessasi yhteyttä yritykseemme
 • henkilöt, jotka tarvitsevat kyseiset tiedot järjestääkseen terveydenhuoltoa, toisin sanoen vastaanoton työntekijät, jotka hoitavat ajanvarausta.

Samaa periaatetta noudatetaan kaikkien yrityksen työntekijöiden kohdalla – pääsy on rajoitettu ainoastaan niihin henkilöihin, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamista varten.

"Henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka voidaan suoraan tai välillisesti liittää tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

"Käsittely" tarkoittaa kaikkia henkilötietojen kanssa suoritettuja toimia.

Jos luovutat henkilötietoja muista ihmisistä, olet vastuussa siitä, että yrityksemme voi käsitellä henkilötietoja sovellettavien tietosuojaehtojen mukaisesti.

Varmistamme henkilötietojen luottamuksellisuuden, yksityisyyden ja käyttöoikeudet tietoteknisillä ratkaisuilla ja toteutamme turvatoimia, joilla henkilötietosi suojataan laittomalta ja luvattomalta käsittelyltä kuten luvattomalta pääsyltä, katoamiselta, häviämiseltä tai muuttumiselta.

Jos otat meihin yhteyttä sosiaalisessa mediassa, vältä henkilötietojesi antamista, sillä henkilötietojasi on vaikeaa suojella kyseisissä foorumeissa.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, käsittelytapa ja oikeusperuste

Kerromme avoimesti, mitä henkilötietoja keräämme ja miten henkilötietoja käsitellään. Keräämme ainoastaan ne henkilötiedot, jotka ovat tarpeen tiettyä tarkoitusta varten.

Yrityksemme kerää ja käsittelee henkilötietojasi, kun esimerkiksi vierailet jossakin yksiköissämme tai käyt verkkosivustollamme. Jos lainsäädännössä vaaditaan, että tietyntyyppisten henkilötietojen käsittelyyn tai tietynlaiseen käsittelyyn täytyy saada suostumus, pyydämme sinulta suostumusta ennen tietojen käsittelyä.

Keräämämme tiedot riippuvat siitä, mitä varten olet yhteydessä yritykseemme.

Kerätyt henkilötiedot - Potilaat

Tarkoitus: Käsittelemme potilastietojasi, jotta voimme taata korkealaatuisen palvelun, terveydenhuollon ja hoidon sekä potilasturvallisuuden.

Käsittely:

 • Rekisterin pitäminen
 • Potilastietojärjestelmän kirjaukset
 • Ajanvaraus
 • Asiakkaisiin ja tuotteisiin liittyvien tehtävien hoitaminen, esim. tilaukset, valitukset ja kysymykset
 • Neuvonta
 • Tiedottaminen yrityksen liiketoiminnasta, mikäli sillä on vaikutusta hoitoosi
 • Asiakastutkimusten tekeminen

Henkilötietojen ryhmät:

 • Yhteystiedot, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Valokuvat, videot

Arkaluontoiset henkilötiedot:

 • Biometriset tiedot
 • Terveyttä koskevat tiedot
 • Luottokortin tiedot

Oikeusperuste: Potilastietoja ja laskutus- ja maksutietoja käsitellään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Muun käsittelyn perusteena on sopimusten suorittaminen, jotta voimme täyttää velvoitteemme potilaitamme kohtaan. Joihinkin yksiköihin voi varata ajan internetissä, kunhan annat varauksen yhteydessä suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.

Säilytysaika: Potilastiedot arkistoidaan ja niitä säilytetään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kansallisen kirjanpitolain mukaisesti. Muita tietoja säilytetään niin kauan kuin olet asiakkaamme tai kunnes itse pyydät meitä poistamaan tietosi palveluistamme.

Kerätyt henkilötiedot – yksityisasiakkaat, muut kuin potilasasiakkaat

Tarkoitus: Käsittelemme tietojasi, jotta voimme taata palvelujemme korkean laadun ja pitää sinuun yhteyttä. Huomaathan, että kun tulet asiantuntijamme esim. apuvälineteknikon arviointiin, tietojasi käsitellään samaan tapaan kuin potilastietoja ja tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään; katso edellä oleva kohta Kerätyt henkilötiedot – potilaat.

Käsittely:

 • Tuotemyynti
 • Asiakkuuteen liittyvien asioiden hoitaminen, esim. tilaukset, valitukset ja kysymykset
 • Neuvonta
 • Tapaamisten ja yhteydenottojen dokumentointi
 • Tiedottaminen yrityksen liiketoiminnasta
 • Yleinen ja yksilöity tiedottaminen sekä muihin palveluihimme liittyvien tarjousten esittäminen
 • Asiakastutkimusten tekeminen

Henkilötietojen ryhmät:  

 • Yhteystiedot, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Valokuvat, videot

Arkaluontoiset henkilötiedot:

 • Henkilötunnus
 • Luottokortin tiedot

Oikeusperuste: Jos olemme tehneet kanssasi sopimuksen, esim. kun olet ostanut jotain myymälästämme tai nettikaupasta, oikeusperusteena on sopimuksen suorittaminen. Laskutus- ja maksutietoja käsitellään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Jos olet mahdollinen tuleva asiakas, joka on esim. ottanut meihin yhteyttä verkkosivustomme välityksellä, katsomme, että on oikeutettu etumme ottaa sinuun yhteyttä. Voit aina päättää, että et halua enää yhteydenottojamme.

Säilytysaika: Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kansallisen kirjanpitolain mukaisesti. Jos olemme tehneet sopimuksen, tietojasi säilytetään niin kauan kuin olet asiakkaamme mutta kuitenkin enintään 36 kuukauden ajan sopimuksen päättymisestä tai viimeisestä yhteydenotosta. Sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä oikeus kieltäytyä käsittelystä, jonka perusteena on oikeutettu etumme.

Kerätyt henkilötiedot – yritysasiakkaat

Tarkoitus: Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme taata palvelujemme korkean laadun ja pitää sinuun yhteyttä.

 Käsittely:

 • Asiakkaisiin liittyvien asioiden hoitaminen, esim. tilaukset, valitukset ja kysymykset
 • Neuvonta
 • Tapaamisten ja yhteydenottojen dokumentointi
 • Tiedottaminen yrityksen liiketoiminnasta
 • Yleinen ja yksilöity tiedottaminen sekä muiden palveluihimme liittyvien tarjousten esittäminen
 • Asiakastutkimusten tekeminen
 • Yhteydenpito

 Henkilötietojen ryhmät:

 • Yhteystiedot, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Työtehtävä ja yritys

Oikeusperuste: Jos sopimus on tehty, oikeusperusteena on sopimuksen suorittaminen. Jos olet mahdollinen tuleva asiakas, oikeusperusteena on oikeutettu etu. Laskutus- ja maksutietoja käsitellään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Säilytysaika: Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kansallisen kirjanpitolain mukaisesti. Jos olemme tehneet sopimuksen, tietojasi säilytetään niin kauan kuin olet asiakkaamme ja enintään 36 kuukauden ajan sopimuksen päättymisestä tai viimeisestä yhteydenotosta. Sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä oikeus kieltäytyä käsittelystä, jonka perusteena on oikeutettu etumme.

Kerätyt henkilötiedot – toimittajat

Tarkoitus: Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme taata toimitukset ja palvelut sopimusten mukaisesti. 

Käsittely:

 • Yhteydenpito
 • Sopimusten hallinnointi ja seuranta
 • Valitusten ja muiden asiakastapausten käsittely
 • Muu yhteistyö sopimusten mukaisesti

Henkilötietojen ryhmät:

 • Yhteystiedot, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Työtehtävä ja tiedot yrityksestä
 • Laskutus- ja maksutiedot 

Oikeusperuste: Jos sopimus on tehty, oikeusperusteena on sopimuksen suorittaminen. Laskutus- ja maksutietoja käsitellään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Säilytysaika: Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kansallisen kirjanpitolain mukaisesti. Jos olemme tehneet sopimuksen, tietoja säilytetään niin kauan kuin olet toimittajamme ja enintään 36 kuukauden ajan sopimuksen päättymisestä tai viimeisestä yhteydenotosta.

 

Kerätyt henkilötiedot – konsultit, kumppanit

Tarkoitus: Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme taata toimitukset ja palvelut sopimusten mukaisesti.

Käsittely: Käsittelyn tarkoitus kuvataan konsultin tai muun kumppanin kanssa tehdyssä sopimuksessa.

Henkilötietojen ryhmät:

 • Yhteystiedot, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Työtehtävä ja työnantaja
 • Laskutus- ja maksutiedot

Oikeusperuste: Oikeusperusteena on sopimusten suorittaminen. Laskutus- ja maksutietoja käsitellään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Säilytysaika: Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kansallisen kirjanpitolain mukaisesti. Jos olemme tehneet sopimuksen, henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin olet toimittajamme ja enintään 36 kuukauden ajan sopimuksen päättymisestä tai viimeisestä yhteydenotosta. Suoritettujen toimeksiantojen tuloksia ja tuotoksia voidaan säilyttää niin kauan, kuin kyseinen hanke on olennainen liiketoiminnan kannalta.

 

Kerätyt henkilötiedot – koulutusten ja tapahtumien osallistujat

Tarkoitus: Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme hallita hakemuksia ja osallistumista koulutuksiin ja tapahtumiin ja jotta voimme antaa tietoa liiketoiminnastamme.

Käsittely: 

 • Hakemukset ja ilmoittautuminen
 • Tiedotus koulutuksista ja tapahtumista
 • Uutiskirjeiden ja koulutusmateriaalien lähettäminen
 • Kuvien ja muiden julkaisu verkkosivustollamme tai muissa viestintämateriaaleissa
 • Yhteydenpito

Henkilötietojen ryhmät: 

 • Yhteystiedot, nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Työnantaja
 • Tiedot mahdollisista allergioista
 • Laskutustiedot
 • Valokuvat ja videot
 • Muut antamasi tiedot

Oikeusperuste: Sopimusten suorittaminen; jotta voimme järjestää koulutuksia ja tapahtumia, meidän täytyy käsitellä henkilötietojasi.
Käsittelemme valokuvia ja videoita oikeutetun edun mukaisesti, sillä käsittely katsotaan tarpeelliseksi, jotta voimme antaa tietoa liiketoiminnasta. Ilmoitamme sinulle aina osallistujana, että valokuvia saatetaan käyttää liiketoimintaan liittyvien tietojen antamiseen, ja sinulla on aina mahdollisuus vastustaa tällaista käyttöä.
Meillä on lakisääteinen velvollisuus käsitellä laskutus- ja maksutietoja.

Suostumus; yrityksemme käsittelee arkaluontoisia henkilötietoja ainoastaan, jos siihen on laillinen peruste. Pyydämme, että et lähetä meille arkaluontoisia henkilötietoja (esim. tietoja terveydestä, etnisestä alkuperästä, poliittisista näkemyksistä tai uskonnollisesta vakaumuksesta). Jos annat meille kyseisiä tietoja, katsomme, että olet antanut suostumuksesi tietojen rekisteröintiin tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tarkoitukseen, joka on ilmoitettu tietojen antamisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että jos annat esim. ennen koulutusta tiedon, jonka mukaan noudatat allergian takia tiettyä ruokavaliota, oletamme, että haluat meidän rekisteröivän tiedon. Tämä tieto poistetaan koulutuksen tai tapahtuman jälkeen.

Säilytysaika: Tiedot mahdollisista allergioista poistetaan koulutuksen tai tapahtuman jälkeen. Muita tietoja säilytetään niin kauan kuin säilyttäminen on tarpeen tiettyä tarkoitusta varten ja säilyttäminen on yhteisten etujemme mukaista.
Sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvistä syistä oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä.
Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kansallisen kirjanpitolain mukaisesti.

 

Kerätyt henkilötiedot – työnhakijat 

Tarkoitus: Uusien työntekijöiden rekrytoinnin hallinta, kun avoimeksi ilmoitettuun työtehtävään saadaan hakemuksia tai kiinnostus tuleviin työmahdollisuuksiin rekisteröidään.

Käsittely: 

 • Hallinto ja rekrytointi, jotta sopivat hakijat ja tulevat työntekijät voidaan valita

Henkilötietojen ryhmät: 

 • Yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus
 • Yhteydenottosi
 • Muut tiedot, jotka annat ansioluettelossa ja saatekirjeessä, esim. koulutus, työkokemus, titteli, valokuva ja terveyteen liittyvät tiedot
 • Todistukset ja tiedot suosittelijoista
 • Persoonallisuustestien tulokset
 • Muistiinpanot sinulle ja suosittelijoille tehdyistä haastatteluista

Oikeusperuste: Käsittelyn oikeusperusteena on työsopimuksen tekeminen. Avoimia hakemuksia käsitellään yhteisten oikeutettujen etujemme mukaisesti, jotta voimme hallita tulevaa rekrytointia.

Kun rekrytointi on suoritettu, meidän on lainsäädännön nojalla säilytettävä asiakirjat, jotta voimme käsitellä mahdollisia kiistoja, jotka liittyvät syrjinnän vastaisen lainsäädännön noudattamiseen.

Suostumus; yrityksemme käsittelee arkaluontoisia henkilötietoja ainoastaan, jos siihen on laillinen peruste. Pyydämme, että et lähetä meille arkaluontoisia henkilötietoja (esim. tietoja terveydestä, etnisestä alkuperästä, poliittisista näkemyksistä tai uskonnollisesta vakaumuksesta). Jos annat meille kyseisiä tietoja, katsomme, että olet antanut suostumuksesi tietojen rekisteröintiin tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tarkoitukseen, joka on ilmoitettu tietojen antamisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että jos annat työhakemuksessa esim. terveystietoja, oletamme, että haluat meidän rekisteröivän tiedot.

Säilytysaika: Tietojasi säilytetään rekrytointiprosessin ajan ja sen jälkeen kyseisen vuoden loppuun ja seuraavien kahden vuoden ajan. Avoimia hakemuksia säilytetään enintään kolmen vuoden ajan, ellet peruuta hakemustasi tätä ennen.

 

Kerätyt henkilötiedot – muu yhteydenotto meihin

Tarkoitus: Käsittelyn tarkoituksena on käsitellä ja hallita tiedustelujasi, vastata kysymyksiin ja hoitaa asiaasi ja toimittaa pyydettyjä tietoja sekä kehittää palvelujamme, yhteydenpitoa ja verkkosivustollamme annettuja ja julkaistuja tietoja.

Käsittely: 

 • Asiasi ja yhteystietojesi rekisteröinti
 • Asiaasi liittyvä viestintä
 • Tiedottaminen yrityksen liiketoiminnasta

Henkilötietojen ryhmät: 

 • Yhteystiedot, nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
 • Mahdolliset yrityksen tiedot
 • Tiedot, jotka annat asiasi yhteydessä
 • Yhteydenottosi

Oikeusperuste: Suostumus; sinä itse päätät, mitä tietoja annat meille asiasi yhteydessä.
Asiasi käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu.

Säilytysaika: Tietoja säilytetään, kunnes asia on saatu päätökseen, ja sen jälkeen vielä 12 kuukauden ajan, jotta voimme seurata viestintää kanssasi.

 

3. Mistä keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi, kun vierailet jossakin yksiköistämme, mutta saatamme myös saada tietoja meille tehdyn lähetteen välityksellä. Tämän lisäksi käytämme evästeitä ja jäljitteitä, kun vierailet verkkosivustollamme tai verkkokaupassamme, täytät asiakaskyselyjä tai osallistut johonkin koulutukseemme tai tapahtumaamme.

Toisinaan yritys koordinoi tai tuo henkilötietoja omista sisäisistä ja ulkoisista tietokannoista (esim. Facebook tai Google). Saatamme saada henkilötietojasi muilta Ottobock-konsernin yrityksiltä tai kumppaneilta.

Meille on tärkeää pitää henkilötietosi aina ajan tasalla ja täsmällisinä. Siksi saatamme tuoda henkilötietojasi ulkoisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä.

 

4. Saatamme jakaa henkilötietojasi muille

Tietyissä tapauksissa käytämme muita yrityksiä alihankkijoina, jotka käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme. Tässä tapauksessa teemme aina alihankkijan kanssa henkilötietojen käsittelijää koskevan sopimuksen. Henkilötietojen käsittelijöitä käytetään tietyissä palveluissa, kuten tietoteknisissä palveluissa (tekninen toiminta, tuki ja ylläpito), palkanlaskennassa ja viestinnässä (painopalvelut ja jakelu, sosiaalinen media).

Jotta voimme taata laadukkaat palvelut ja yhteydenpidon, saatamme jakaa henkilötietosi myös yrityksille, jotka itse toimivat rekisterinpitäjinä. Nämä itsenäiset rekisterinpitäjät, joille jaamme henkilötietojasi, voivat olla tuotteiden toimittajia, jotka tarvitsevat kyseiset tiedot, jotta ne voivat esim. valmistaa tuotteen tai toimittaa oikean koon. Tietyissä tapauksissa toimittajamme myös toimittavat tuotteet suoraan sinulle.

Jotkut yritykset myös tarjoavat liiketoimintaratkaisuja, joita tarvitaan esim. kaupassa tehtyjen tilausten ja hankintojen käsittelyyn.

Voimme tietyissä tilanteissa luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten poliisille tai muille viranomaisille, jos ne tutkivat rikosta tai jos olemme muuten velvollisia luovuttamaan tiedot lainsäädännön tai viranomaispäätöksen mukaisesti.

Henkilötietosi voidaan siirtää, jos myymme, järjestämme uudelleen tai muulla tavoin siirrämme liiketoimintamme kokonaan tai osittain toiselle toimijalle.

 

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja voidaan siirtää Ottobock-konserniin kuuluvien yritysten välillä, jotta niitä voidaan käsitellä tietosuojaselosteen ehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin. Yrityksemme käyttää alihankkijoita esim. tietoteknisiin palveluihin. Henkilötietojasi saatetaan siirtää näille alihankkijoille. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuun ohjeidemme mukaisesti ja vasta sen jälkeen, kun alihankkija on tehnyt henkilötietojen käsittelijää koskevan sopimuksen asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tämä takaa henkilötietojesi suojelun korkean tason.
Yrityksemme ei yleensä siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin, mutta jos esim. alihankkijamme sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolella tai siirto on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolelle, vaikka henkilötietojen suojelu ei kyseisessä maassa ole Euroopan komission mukaan riittävällä tasolla. Suojelun taso taataan joko Euroopan komission päätöksellä, jonka mukaan kyseinen maa takaa suojelun riittävän tason, tai käyttämällä niin sanottuja asianmukaisia suojatoimia. Asianmukaisia suojatoimia ovat esimerkiksi vakiosopimuslausekkeet, yritystä koskevat sitovat säännöt tai meidän ja alihankkijan välillä tehty henkilötietojen käsittelijää koskeva sopimus. Henkilötietojen käsittelijää koskevassa sopimuksessa määritetään, miten alihankkija käsittelee henkilötietoja. Tarvittaessa sopimus koskee myös henkilötietojen siirtämistä henkilötietojen suojelusta annettujen EU:n/ETA:n sääntöjen mukaisesti. Sopimukset sisältävät Euroopan komission vaatimat ehdot, jotka täyttävät myös lainsäädännön vaatimukset siirrettävien henkilötietojen suojelun suhteen.

 

6. Muut sovellukset/verkkosivustot

Palvelut saattavat sisältää linkkejä muihin sovelluksiin ja/tai muille verkkosivustoille, jotka eivät ole yrityksemme valvonnassa. Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan palvelujen käyttöä. Emme vastaa linkitettyjen sovellusten/verkkosivustojen sisällöstä eikä linkitettyjen verkkosivustojen omistajien tai ylläpitäjien mahdollisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

Verkkosivuillamme käytetään Google Analytics -analytiikkapalvelua. Palvelun toimittaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics kerää tietoa, kun vierailet sivustollamme. Voit estää Google Analytics -työkalua keräämästä tietojasi napsauttamalla alla olevaa linkkiä. Laitteellesi asetetaan estoeväste, joka estää tietojesi keräämisen, kun vierailet kyseisellä verkkosivustolla myöhemmin: Estä tietojen kerääminen Google Analytics -työkalussa.
Lisätietoa siitä, miten Google Analytics käsittelee tietoja, on Googlen tietosuojakäytännössä.

 

7. Henkilötietojen suojelu ja poistaminen

Yrityksemme on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla henkilötietojasi suojellaan esim. muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä. Mukautamme turvatoimiamme jatkuvasti teknisen kehityksen mukaisesti.

Poistamme henkilötiedot asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että yrityksemme esim. poistaa tai anonymisoi henkilötiedot, kun henkilötietoja ei enää tarvita kyseiseen tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ilmoitetaan edellä olevassa kohdassa 2.

 

8. Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on monia oikeuksia tietosuojan suhteen. Alla kerrotaan oikeuksistasi ja siitä, miten voit niitä käyttää.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin (rekisteriote) – oikeus saada vahvistus siitä, että henkilötietojasi käsitellään, ja oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen – oikeus vaatia, että epätarkat ja virheelliset tiedot oikaistaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen – oikeus vaatia, että tietyt tiedot poistetaan.
 • Vastustamisoikeus – oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, jos tietoja käsitellään yhteisten etujen perusteella tai suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – oikeus vaatia, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan, esim. jos pidät tietoja epätarkkoina tai virheellisinä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – oikeus vaatia, että henkilötiedot siirretään meiltä toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus peruuttaa suostumus – oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tehdä valitus – oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojasi käsitellään asiaa koskevien säännösten vastaisesti.

Jos henkilötietosi muuttuvat, ilmoita tästä yrityksellemme, kun seuraavan kerran otat meihin yhteyttä. Voit myös ilmoittaa muuttumisesta käyttämällä tämän selosteen kohdassa 12 annettuja yhteystietoja.

Korjaamme tai poistamme omassa rekisterissämme olevat epätarkat, virheelliset tai puutteelliset tiedot pyynnöstäsi tai asian havaitessaan.

 

9. Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat ottaa meihin yhteyttä oikeuksistasi, voit ottaa meihin yhteyttä Ottobock -konsernin kautta käyttämällä kohdassa 11 annettua osoitetta.
Rekisteriotteita koskevat pyynnöt täytyy toimittaa kirjallisesti kohdassa 11 annettuun osoitteeseen. Allekirjoita pyyntö henkilökohtaisesti ja ilmoita pyynnössä nimesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi (jota käytät yhteydenpidossa Ottobockin kanssa). Rekisteriote lähetetään rekisteröityyn osoitteeseesi yhden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on toimitettu Ottobockille. Se, kuinka usein sinulla on oikeus saada rekisteriote, voi vaihdella asuinpaikkasi mukaan.

Mikäli kysymyksesi liittyy potilastietoihin, pyyntö tulee aina tehdä kirjallisesti yrityksemme toimipisteeseen. Löydät tarkemmat ohjeet nettisivustoltamme kohdasta Potilasasiakirjojen käsittely.

 

10. Yhteistyö viranomaisten ja valvontaviranomaisena toimivan kansallisen tietosuojaviranomaisen kanssa

Ottobock tekee yhteistyötä asianmukaisten valvontaviranomaisten kuten kansallisen tietosuojaviranomaisen kanssa tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kansallista tietosuojaviranomaista kuullaan tarvittaessa. Jos henkilö esittää kirjallisen valituksen, kyseiseen henkilöön otetaan yhteyttä ja asiaa seurataan. Jos asiaa ei saada ratkaistua kohtuullisessa ajassa, pyydämme toimivaltaiselta viranomaiselta neuvoa ja tukea.

Jos katsot, että yrityksemme ei täytä yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR-asetuksessa) asetettuja nykyisiä vaatimuksia, voit tehdä valituksen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle https://tietosuoja.fi.
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelin: 029 566 6700
Postiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Tämän tietosuojaselosteen muutoksista ilmoitetaan julkaisemalla uudet ehdot verkkosivustollamme. Suosittelemmekin tarkastamaan mahdolliset muutokset säännöllisesti.

 

12. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa henkilötietojesi käsittelystä, ota meihin yhteyttä kirjoittamalla sähköpostiosoitteeseen privacy@ottobock.se.
Tarvittaessa Ottobock välittää sähköpostisi oikealle Ottobock-yritykselle, joka käsittelee kysymyksesi tai huomautuksesi.

2.1.2023