Tietosuojakäytäntömme 

Ottobock tarjoaa ortopediseen teknologiaan liittyviä palveluja ja tuotteita (jäljempänä ”palvelut”). Asiakaskuntaamme kuuluu yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita monista eri maista. Tarjoamme palveluja ja tuotteita myös yksityishenkilöille. Ottobock kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään ainoastaan siinä laajuudessa kuin Ottobock katsoo sen tarpeelliseksi. Suojelemme yksityisyyttäsi ja noudatamme asiaa koskevaa lainsäädäntöä, joka on annettu yksityisyytesi suojelemiseksi. Käsittelemme eri ryhmiin kuuluvia henkilötietoja. Jotkut tiedoista ovat arkaluontoisia, ja jotkut puolestaan kuuluvat kansallisen potilastietolain soveltamisalaan.

Tässä selosteessa kerrotaan, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi. Siinä kerrotaan myös oikeuksistasi ja siitä, miten voit niitä käyttää.

Tutustu tähän tietosuojaselosteeseen huolellisesti niin, että ymmärrät, miten ja mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi. Antamalla meille henkilötietosi ja hyväksymällä asiaa koskevat ehdot hyväksyt, että henkilötietojasi käsitellään kunkin palvelun erityisten ehtojen ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos sinulta täytyy lainsäädännön nojalla saada erityinen suostumus, pyydämme suostumusta erikseen.

Meille on tärkeää, että voit luottaa siihen, miten käsittelemme tietojasi. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.

1.     Rekisterinpitäjä

Tätä selostetta noudatetaan Ottobock-konsernin Pohjoismaiden ja Benelux-maiden organisaatioissa. Näihin organisaatioihin viitataan jäljempänä nimityksellä ”Ottobock”. Selostetta noudattavat seuraavat yritykset: Ottobock Scandinavia AB, Ottobock Benelux B.V., Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB, Aktiv Ortopedteknik Support i Norrköping AB sekä Respecta OY.

Henkilötietoja käsittelevä rekisterinpitäjä on Ottobock. ”Henkilötiedot” tarkoittavat kaikkia tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää elossa olevaan luonnolliseen henkilöön. ”Käsittely” tarkoittaa kaikkia henkilötietoihin liittyviä toimia.

Jos luovutat muiden henkilöiden henkilötietoja, sinun velvollisuutenasi on varmistaa, että Ottobock käsittelee kyseisiä henkilötietoja tietosuojaselosteen ehtojen mukaisesti.

 2.     Suojelemme henkilötietojasi – Kenellä on pääsy henkilötietoihin?

Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan niillä, jotka ehdottomasti tarvitsevat pääsyn henkilötietoihin (pienimpien tarvittavien oikeuksien periaate). Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • henkilöt, jotka osallistuvat potilaan hoitoon, toisin sanoen työntekijät, joiden kanssa olet tekemisissä ottaessasi yhteyttä Ottobockiin
 • henkilöt, jotka tarvitsevat kyseiset tiedot järjestääkseen terveydenhuoltoa, toisin sanoen vastaanoton työntekijät, jotka hoitavat ajanvarausta.

 Samaa periaatetta noudatetaan Ottobockin muiden työntekijöiden kohdalla – pääsy on rajoitettu ainoastaan niihin henkilöihin, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamista varten.

 Varmistamme henkilötietojen luottamuksellisuuden, yksityisyyden ja käyttöoikeudet tietoteknisillä järjestelmillä ja toteutamme turvatoimia, joilla henkilötietosi suojataan laittomalta ja luvattomalta käsittelyltä (kuten luvattomalta pääsyltä, katoamiselta, häviämiseltä tai muuttumiselta). Henkilötietoihisi on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden on tarpeen käsitellä henkilötietojasi ilmoitettuja tarkoituksia varten.

 Jos otat Ottobockiin yhteyttä sosiaalisessa mediassa, vältä henkilötietojesi antamista, sillä henkilötietojasi on vaikeaa suojella kyseisissä foorumeissa.

3.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, käsittelytapa ja oikeusperuste

Kerromme avoimesti, mitä henkilötietoja keräämme ja miten henkilötietoja käsitellään. Keräämme ainoastaan ne henkilötiedot, jotka ovat tarpeen tiettyä tarkoitusta varten.

Ottobock kerää ja käsittelee henkilötietojasi, kun esimerkiksi vierailet jossakin keskuksistamme tai käyt verkkosivustollamme. Jos lainsäädännössä vaaditaan, että tietyntyyppisten henkilötietojen käsittelyyn tai tietynlaiseen käsittelyyn täytyy saada suostumus, pyydämme sinulta suostumusta ennen tietojen käsittelyä.

Keräämämme tiedot riippuvat siitä, mitä varten olet yhteydessä Ottobockiin.

3.1.           Kerätyt henkilötiedot – potilaat

Tarkoitus: Käsittelemme potilastietojasi, jotta voimme taata korkealaatuisen palvelun, terveydenhuollon ja hoidon sekä potilasturvallisuuden.

Käsittely:

 • Rekisterin pitäminen
 • Ajanvaraus
 • Asiakkaisiin liittyvien asioiden hoitaminen, esim. tilaukset, valitukset ja kysymykset
 • Neuvonta
 • Tiedottaminen Ottobockin liiketoiminnasta
 • Asiakastutkimusten tekeminen

Henkilötietojen ryhmät:

 • Yhteystiedot, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Valokuvat, videot

Arkaluontoiset henkilötiedot:

 • Biometriset tiedot
 • Terveyttä koskevat tiedot
 • Luottokortin tiedot

Oikeusperuste: Potilastietoja ja laskutus- ja maksutietoja käsitellään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Muun käsittelyn perusteena on sopimusten suorittaminen, jotta voimme täyttää velvoitteemme potilaitamme kohtaan. Joihinkin keskuksiin voi varata ajan internetissä, kunhan annat varauksen yhteydessä suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.

Säilytysaika: Potilastiedot arkistoidaan ja niitä säilytetään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti eli 10 vuotta potilaan menehtymisen jälkeen Ruotsissa ja 12 vuotta potilaan menehtymisen jälkeen Suomessa. Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kansallisen kirjanpitolain mukaisesti. Muita tietoja säilytetään niin kauan kuin olet asiakkaamme tai kunnes itse pyydät meitä poistamaan tietosi palveluistamme.

3.2.           Kerätyt henkilötiedot – yksityisasiakkaat

Tarkoitus: Käsittelemme tietojasi, jotta voimme taata palvelujemme korkean laadun ja pitää sinuun yhteyttä. Joissakin tapauksissa, esim. kun tapaat lisensoidun apuvälineteknikon, tapaaminen dokumentoidaan samaan tapaan kuin potilaskäynti ja tiedot kirjataan rekisteriin; katso edellä oleva kohta Kerätyt henkilötiedot – potilaat.

Käsittely:

 • Ajanvaraus
 • Asiakkaisiin liittyvien asioiden hoitaminen, esim. tilaukset, valitukset ja kysymykset
 • Neuvonta
 • Tapaamisten ja yhteydenottojen dokumentointi
 • Tiedottaminen Ottobockin liiketoiminnasta
 • Yleinen ja yksilöity tiedottaminen sekä muiden palveluihimme liittyvien tarjousten esittäminen
 • Asiakastutkimusten tekeminen

Henkilötietojen ryhmät:  

 • Yhteystiedot, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Valokuvat, videot

Arkaluontoiset henkilötiedot:

 • Biometriset tiedot
 • Terveyttä koskevat tiedot
 • Luottokortin tiedot

Oikeusperuste: Jos olemme tehneet kanssasi sopimuksen, esim. kun olet ostanut jotain kaupastamme, oikeusperusteena on sopimuksen suorittaminen. Laskutus- ja maksutietoja käsitellään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Jos olet mahdollinen tuleva asiakas, joka on esim. ottanut meihin yhteyttä verkkosivustomme välityksellä, katsomme, että on oikeutettu etumme ottaa sinuun yhteyttä. Voit aina päättää, että et halua enää yhteydenottojamme.  

Säilytysaika: Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kansallisen kirjanpitolain mukaisesti. Jos olemme tehneet sopimuksen, tietojasi säilytetään niin kauan kuin olet asiakkaamme mutta kuitenkin enintään 36 kuukauden ajan sopimuksen päättymisestä tai viimeisestä yhteydenotosta. Sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä oikeus kieltäytyä käsittelystä, jonka perusteena on oikeutettu etumme.

3.3.           Kerätyt henkilötiedot – yritysasiakkaat

Tarkoitus: Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme taata palvelujemme korkean laadun ja pitää sinuun yhteyttä.

 Käsittely:

 • Asiakkaisiin liittyvien asioiden hoitaminen, esim. tilaukset, valitukset ja kysymykset
 • Neuvonta
 • Tapaamisten ja yhteydenottojen dokumentointi
 • Tiedottaminen Ottobockin liiketoiminnasta
 • Yleinen ja yksilöity tiedottaminen sekä muiden palveluihimme liittyvien tarjousten esittäminen
 • Asiakastutkimusten tekeminen
 • Yhteydenpito

 Henkilötietojen ryhmät:

 • Yhteystiedot, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Työtehtävä
 • Yritys

Oikeusperuste: Jos sopimus on tehty, oikeusperusteena on sopimuksen suorittaminen. Jos olet mahdollinen tuleva asiakas, oikeusperusteena on oikeutettu etu. Laskutus- ja maksutietoja käsitellään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Säilytysaika: Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kansallisen kirjanpitolain mukaisesti. Jos olemme tehneet sopimuksen, tietojasi säilytetään niin kauan kuin olet asiakkaamme ja enintään 36 kuukauden ajan sopimuksen päättymisestä tai viimeisestä yhteydenotosta. Sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä oikeus kieltäytyä käsittelystä, jonka perusteena on oikeutettu etumme.

3.4. Kerätyt henkilötiedot – toimittajat

Tarkoitus: Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme taata toimitukset ja palvelut sopimusten mukaisesti. 

Käsittely:

 • Sopimusten hallinnointi
 • Sopimusten seuranta
 • Valitusten ja muiden asiakastapausten käsittely
 • Muu yhteistyö sopimusten mukaisesti
 • Yhteydenpito

Henkilötietojen ryhmät:

 • Yhteystiedot, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Työtehtävä
 • Tiedot yrityksestä
 • Laskutus- ja maksutiedot 

Oikeusperuste: Jos sopimus on tehty, oikeusperusteena on sopimuksen suorittaminen. Laskutus- ja maksutietoja käsitellään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Säilytysaika: Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kansallisen kirjanpitolain mukaisesti. Jos olemme tehneet sopimuksen, tietoja säilytetään niin kauan kuin olet toimittajamme ja enintään 36 kuukauden ajan sopimuksen päättymisestä tai viimeisestä yhteydenotosta. 

3.5. Kerätyt henkilötiedot – konsultit, kumppanit

Tarkoitus: Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme taata toimitukset ja palvelut sopimusten mukaisesti.

Käsittely: Käsittelyn tarkoitus kuvataan konsultin tai muun kumppanin kanssa tehdyssä sopimuksessa.

Henkilötietojen ryhmät:

 • Yhteystiedot, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Työtehtävä
 • Työnantaja
 • Laskutus- ja maksutiedot

Oikeusperuste: Oikeusperusteena on sopimusten suorittaminen. Laskutus- ja maksutietoja käsitellään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Säilytysaika: Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kansallisen kirjanpitolain mukaisesti. Jos olemme tehneet sopimuksen, henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin olet toimittajamme ja enintään 36 kuukauden ajan sopimuksen päättymisestä tai viimeisestä yhteydenotosta. Suoritettujen toimeksiantojen tuloksia ja tuotoksia voidaan säilyttää niin kauan kuin kyseinen hanke on olennainen liiketoiminnan kannalta.

3.6.Kerätyt henkilötiedot – koulutusten ja tapahtumien osallistujat

Tarkoitus: Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme hallita hakemuksia ja osallistumista koulutuksiin ja tapahtumiin ja jotta voimme antaa tietoa liiketoiminnastamme.

Käsittely: 

 • Hakemukset ja ilmoittautuminen
 • Tiedotus koulutuksista ja tapahtumista
 • Uutiskirjeiden ja koulutusmateriaalien lähettäminen
 • Kuvien ja muiden julkaisu verkkosivustollamme tai muissa viestintämateriaaleissa
 • Yhteydenpito

Henkilötietojen ryhmät: 

 • Yhteystiedot, nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Työnantaja
 • Tiedot mahdollisista allergioista
 • Laskutustiedot
 • Valokuvat ja videot
 • Muut antamasi tiedot

Oikeusperuste: Sopimusten suorittaminen; jotta voimme järjestää koulutuksia ja tapahtumia, meidän täytyy käsitellä henkilötietojasi.
Käsittelemme valokuvia ja videoita oikeutetun edun mukaisesti, sillä käsittely katsotaan tarpeelliseksi, jotta voimme antaa tietoa liiketoiminnasta. Ilmoitamme sinulle aina osallistujana, että valokuvia saatetaan käyttää liiketoimintaan liittyvien tietojen antamiseen, ja sinulla on aina mahdollisuus vastustaa tällaista käyttöä.
Meillä on lakisääteinen velvollisuus käsitellä laskutus- ja maksutietoja.
Suostumus; Ottobock käsittelee arkaluontoisia henkilötietoja ainoastaan, jos siihen on laillinen peruste. Pyydämme, että et lähetä meille arkaluontoisia henkilötietoja (esim. tietoja terveydestä, etnisestä alkuperästä, poliittisista näkemyksistä tai uskonnollisesta vakaumuksesta). Jos annat meille kyseisiä tietoja, Ottobock katsoo, että olet antanut suostumuksesi siihen, että tiedot rekisteröidään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tarkoitukseen, joka on ilmoitettu tietojen antamisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että jos annat esim. ennen koulutusta tiedon, jonka mukaan noudatat allergian takia tiettyä ruokavaliota, oletamme, että haluat meidän rekisteröivän tiedon. Tämä tieto poistetaan koulutuksen tai tapahtuman jälkeen.

Säilytysaika: Tiedot mahdollisista allergioista poistetaan koulutuksen tai tapahtuman jälkeen. Muita tietoja säilytetään niin kauan kuin säilyttäminen on tarpeen tiettyä tarkoitusta varten ja säilyttäminen on yhteisten etujemme mukaista.
Sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvistä syistä oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä.
Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kansallisen kirjanpitolain mukaisesti.

3.7.Kerätyt henkilötiedot – verkkosivustoillamme täytetyt lomakkeet

Tarkoitus: Käsittelemme tietojasi, jotta voimme kirjata sinut Ottobockin uutiskirjeen vastaanottajaksi.
Tietojasi voidaan käsitellä myös, jotta voimme käsitellä ja hallita tiedustelujasi, vastata kysymyksiin ja hoitaa asiaasi taikka kehittää palvelujamme ja yhteydenpitoa.

Käsittely: 

 • Tiedustelun rekisteröinti
 • Tiedottaminen Ottobockin liiketoiminnasta
 • Yleinen ja yksilöity tiedottaminen sekä muiden palveluihimme liittyvien tarjousten esittäminen.

Henkilötietojen ryhmät: 

 • Yhteystiedot, nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite.
 • Kiinnostuksen kohde
 • Kuka olet, esim. terveydenhuollon ammattilainen, käyttäjä, sukulainen
 • Yhteydenottosi

Oikeusperuste: Sopimuksen suorittaminen; jos olet asiakkaamme ja haluat esittää kysymyksen jostakin tuotteestamme, voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivustomme välityksellä.
Oikeutettu etu; verkkosivuston välityksellä annetut tiedot annetaan vapaaehtoisesti. Ottobock pyytää ainoastaan niitä tietoja, jotka ovat vähintään tarpeen, jotta voimme vastata tiedusteluusi tai hoitaa asiaasi.
Suostumus; voit antaa lisätietoja vapaissa tekstikentissä. Jos annat tällaisessa kentässä henkilötietoja sekä arkaluontoisia henkilötietoja, Ottobock katsoo, että annat suostumuksesi kyseisten tietojen rekisteröintiin.

Säilytysaika: Tietoja säilytetään, kunnes asia on saatu päätökseen, ja sen jälkeen vielä 12 kuukauden ajan, jotta voimme seurata viestintää kanssasi.
Ottobock voi edelleen käyttää tietoja, jos se on tarpeen tiettyä tarkoitusta varten ja se on yhteisten etujemme mukaista. Sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvistä syistä oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä.
Jos et enää halua vastaanottaa meiltä uutiskirjeitä tai muita tietoja, voit aina estää niiden lähettämisen noudattamalla sähköposteissamme annettuja ohjeita tai ottamalla meihin yhteyttä tässä selosteessa annettujen yhteystietojen avulla.

3.8. Kerätyt henkilötiedot – työnhakijat 

Tarkoitus: Uusien työntekijöiden rekrytoinnin hallinta, kun avoimeksi ilmoitettuun työtehtävään saadaan hakemuksia tai kiinnostus tuleviin työmahdollisuuksiin rekisteröidään.

Käsittely: 

 • Hallinto ja rekrytointi, jotta sopivat hakijat ja tulevat työntekijät voidaan valita

Henkilötietojen ryhmät: 

 • Yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus
 • Yhteydenottosi
 • Muut tiedot, jotka annat ansioluettelossa ja saatekirjeessä, esim. koulutus, työkokemus, titteli, valokuva ja terveyteen liittyvät tiedot
 • Todistukset ja tiedot suosittelijoista
 • Persoonallisuustestien tulokset
 • Muistiinpanot sinulle ja suosittelijoille tehdyistä haastatteluista

Oikeusperuste: Käsittelyn oikeusperusteena on työsopimuksen tekeminen. Avoimia hakemuksia käsitellään yhteisten oikeutettujen etujemme mukaisesti, jotta voimme hallita tulevaa rekrytointia.

Kun rekrytointi on suoritettu, meidän on lainsäädännön nojalla säilytettävä asiakirjat, jotta voimme käsitellä mahdollisia kiistoja, jotka liittyvät syrjinnän vastaisen lainsäädännön noudattamiseen.

Suostumus; Ottobock käsittelee arkaluontoisia henkilötietoja ainoastaan, jos siihen on laillinen peruste. Pyydämme, että et lähetä meille arkaluontoisia henkilötietoja (esim. tietoja terveydestä, etnisestä alkuperästä, poliittisista näkemyksistä tai uskonnollisesta vakaumuksesta). Jos annat meille kyseisiä tietoja, Ottobock katsoo, että olet antanut suostumuksesi siihen, että tiedot rekisteröidään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tarkoitukseen, joka on ilmoitettu tietojen antamisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että jos annat työhakemuksessa esim. terveystietoja, oletamme, että haluat meidän rekisteröivän tiedot.

Säilytysaika: Tietojasi säilytetään rekrytointiprosessin ajan ja sen jälkeen kyseisen vuoden loppuun ja seuraavien kahden vuoden ajan. Avoimia hakemuksia säilytetään enintään kolmen vuoden ajan, ellet peruuta hakemustasi tätä ennen.

3.9.Kerätyt henkilötiedot – muu yhteydenotto meihin

Tarkoitus: Käsittelyn tarkoituksena on käsitellä ja hallita tiedustelujasi, vastata kysymyksiin ja hoitaa asiaasi ja toimittaa pyydettyjä tietoja sekä kehittää palvelujamme, yhteydenpitoa ja verkkosivustollamme annettuja ja julkaistuja tietoja.

Käsittely: 

 • Asiasi ja yhteystietojesi rekisteröinti
 • Asiaasi liittyvä viestintä
 • Tiedottaminen Ottobockin liiketoiminnasta

Henkilötietojen ryhmät: 

 • Yhteystiedot, nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
 • Mahdolliset yrityksen tiedot
 • Tiedot, jotka annat asiasi yhteydessä
 • Yhteydenottosi

Oikeusperuste: Suostumus; sinä itse päätät, mitä tietoja annat meille asiasi yhteydessä.
Asiasi käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu.

Säilytysaika: Tietoja säilytetään, kunnes asia on saatu päätökseen, ja sen jälkeen vielä 12 kuukauden ajan, jotta voimme seurata viestintää kanssasi.

4. Mistä keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi, kun vierailet jossakin keskuksistamme, mutta saatamme myös saada tietoja meille tehdyn lähetteen välityksellä. Tämän lisäksi käytämme evästeitä ja jäljitteitä, kun vierailet verkkosivustollamme, täytät asiakaskyselyjä tai osallistut johonkin koulutukseemme tai tapahtumaamme.

Toisinaan Ottobock koordinoi tai tuo henkilötietoja Ottobockin sisäisistä ja ulkoisista tietokannoista (esim. Facebook tai Google). Saatamme saada henkilötietojasi muilta Ottobock-konsernin yrityksiltä tai kumppaneilta.

Ottobockille on tärkeää pitää henkilötietosi aina ajan tasalla ja täsmällisinä. Siksi saatamme tuoda henkilötietojasi ulkoisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä.

5. Saatamme jakaa henkilötietojasi muille

Tietyissä tapauksissa käytämme muita yrityksiä alihankkijoina, jotka käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme. Tässä tapauksessa teemme aina alihankkijan kanssa henkilötietojen käsittelijää koskevan sopimuksen. Henkilötietojen käsittelijöitä käytetään tietyissä palveluissa, kuten tietoteknisissä palveluissa (tekninen toiminta, tuki ja ylläpito), palkanlaskennassa ja viestinnässä (painopalvelut ja jakelu, sosiaalinen media).

Jotta voimme taata laadukkaat palvelut ja yhteydenpidon, saatamme jakaa henkilötietosi myös yrityksille, jotka itse toimivat rekisterinpitäjinä. Nämä itsenäiset rekisterinpitäjät, joille jaamme henkilötietojasi, voivat olla tuotteiden toimittajia, jotka tarvitsevat kyseiset tiedot, jotta ne voivat esim. valmistaa tuotteen tai toimittaa oikean koon. Tietyissä tapauksissa toimittajamme myös toimittavat tuotteet suoraan sinulle.

Jotkut yritykset myös tarjoavat liiketoimintaratkaisuja, joita tarvitaan esim. kaupassa tehtyjen tilausten ja hankintojen käsittelyyn.

Ottobock voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten poliisille tai muille viranomaisille, jos ne tutkivat rikosta tai jos Ottobock on muuten velvollinen luovuttamaan tiedot lainsäädännön tai viranomaispäätöksen mukaisesti.

Henkilötietosi voidaan siirtää, jos myymme, järjestämme uudelleen tai muulla tavoin siirrämme liiketoimintamme kokonaan tai osittain toiselle toimijalle.

6. Henkilötietojen säilyttäminen

Ottobock säilyttää henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja voidaan siirtää Ottobock-konserniin kuuluvien yritysten välillä, jotta niitä voidaan käsitellä tietosuojaselosteen ehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin. Ottobock käyttää alihankkijoita esim. tietoteknisiin palveluihin. Henkilötietojasi saatetaan siirtää näille alihankkijoille. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietojasi Ottobockin lukuun ohjeidemme mukaisesti ja vasta sen jälkeen, kun alihankkija on tehnyt henkilötietojen käsittelijää koskevan sopimuksen asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tämä takaa henkilötietojesi suojelun korkean tason.
Ottobock ei yleensä siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin, mutta jos esim. alihankkijamme sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolella tai siirto on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolelle, vaikka henkilötietojen suojelu ei kyseisessä maassa ole Euroopan komission mukaan riittävällä tasolla. Suojelun taso taataan joko Euroopan komission päätöksellä, jonka mukaan kyseinen maa takaa suojelun riittävän tason, tai käyttämällä niin sanottuja asianmukaisia suojatoimia. Asianmukaisia suojatoimia ovat esimerkiksi vakiosopimuslausekkeet, yritystä koskevat sitovat säännöt tai Ottobockin ja alihankkijan välillä tehty henkilötietojen käsittelijää koskeva sopimus. Henkilötietojen käsittelijää koskevassa sopimuksessa määritetään, miten alihankkija käsittelee henkilötietoja. Tarvittaessa sopimus koskee myös henkilötietojen siirtämistä henkilötietojen suojelusta annettujen EU:n/ETA:n sääntöjen mukaisesti. Sopimukset sisältävät Euroopan komission vaatimat ehdot, jotka täyttävät myös lainsäädännön vaatimukset siirrettävien henkilötietojen suojelun suhteen.

7. Muut sovellukset/verkkosivustot

Palvelut saattavat sisältää linkkejä muihin sovelluksiin ja/tai muille verkkosivustoille, jotka eivät ole Ottobockin valvonnassa. Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan palvelujen käyttöä. Ottobock ei vastaa linkitettyjen sovellusten/verkkosivustojen sisällöstä eikä linkitettyjen verkkosivustojen omistajien tai ylläpitäjien mahdollisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

Verkkosivuillamme käytetään Google Analytics -analytiikkapalvelua. Palvelun toimittaa Google Ireland Limeted, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics kerää tietoa, kun vierailet sivustollamme. Voit estää Google Analytics -työkalua keräämästä tietojasi napsauttamalla alla olevaa linkkiä. Laitteellesi asetetaan estoeväste, joka estää tietojesi keräämisen, kun vierailet kyseisellä verkkosivustolla myöhemmin: Estä tietojen kerääminen Google Analytics -työkalussa.
Lisätietoa siitä, miten Google Analytics käsittelee tietoja, on Googlen tietosuojakäytännössä

8. Henkilötietojen suojelu ja poistaminen

Ottobock on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla henkilötietojasi suojellaan esim. muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä. Mukautamme turvatoimiamme jatkuvasti teknisen kehityksen mukaisesti.

Ottobock poistaa henkilötiedot asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että Ottobock esim. poistaa tai anonymisoi henkilötiedot, kun henkilötietoja ei enää tarvita kyseiseen tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ilmoitetaan edellä olevassa kohdassa 3.

9. Mitkä ovat oikeuteni?

Sinulla on monia oikeuksia tietosuojan suhteen. Alla kerrotaan oikeuksistasi ja siitä, miten voit niitä käyttää.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin (rekisteriote) – oikeus saada vahvistus siitä, että henkilötietojasi käsitellään, ja oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen – oikeus vaatia, että epätarkat ja virheelliset tiedot oikaistaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen – oikeus vaatia, että tietyt tiedot poistetaan.
 • Vastustamisoikeus – oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, jos tietoja käsitellään yhteisten etujen perusteella tai suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – oikeus vaatia, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan, esim. jos pidät tietoja epätarkkoina tai virheellisinä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – oikeus vaatia, että henkilötiedot siirretään meiltä toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus peruuttaa suostumus – oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tehdä valitus– oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojasi käsitellään asiaa koskevien säännösten vastaisesti.

Jos henkilötietosi muuttuvat, ilmoita tästä Ottobockille, kun seuraavan kerran otat meihin yhteyttä. Voit myös ilmoittaa muuttumisesta käyttämällä tämän selosteen kohdassa 12 annettuja yhteystietoja.

Ottobock korjaa tai poistaa epätarkat, virheelliset tai puutteelliset tiedot pyynnöstäsi tai asian havaitessaan.

9.1. Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat ottaa meihin yhteyttä oikeuksistasi, voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä kohdassa 12 annettua osoitetta.
Rekisteriotteita koskevat pyynnöt täytyy toimittaa Ottobockille kirjallisesti kohdassa 12 annettuun osoitteeseen. Allekirjoita pyyntö henkilökohtaisesti ja ilmoita pyynnössä nimesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi (jota käytät yhteydenpidossa Ottobockin kanssa). Rekisteriote lähetetään rekisteröityyn osoitteeseesi yhden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on toimitettu Ottobockille. Se, kuinka usein sinulla on oikeus saada rekisteriote, voi vaihdella asuinpaikkasi mukaan.

10. Yhteistyö viranomaisten ja valvontaviranomaisena toimivan kansallisen tietosuojaviranomaisen kanssa

Ottobock tekee yhteistyötä asianmukaisten valvontaviranomaisten kuten kansallisen tietosuojaviranomaisen kanssa tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kansallista tietosuojaviranomaista kuullaan tarvittaessa. Jos henkilö esittää kirjallisen valituksen, kyseiseen henkilöön otetaan yhteyttä ja asiaa seurataan. Jos asiaa ei saada ratkaistua kohtuullisessa ajassa, Ottobock pyytää toimivaltaiselta viranomaiselta neuvoa ja tukea.

Jos katsot, että Ottobock ei täytä yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR-asetuksessa) asetettuja nykyisiä vaatimuksia, voit tehdä valituksen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle.
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelin: 029 566 6700
Postiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Tämän tietosuojaselosteen muutoksista ilmoitetaan julkaisemalla uudet ehdot Ottobockin verkkosivustolla. Suosittelemmekin tarkastamaan mahdolliset muutokset säännöllisesti.

12. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa henkilötietojesi käsittelystä, ota meihin yhteyttä kirjoittamalla sähköpostiosoitteeseen privacy@ottobock.se
Tarvittaessa Ottobock välittää sähköpostisi oikealle Ottobock-yritykselle, joka käsittelee kysymyksesi tai huomautuksesi.

Solna, 16.1.2019