Lattialta ylös avustaminen

 

Kaatumisriski kasvaa ikääntymisen myötä, mutta myös erilaiset sairaudet, tasapainohäiriöt ja lääkitys voivat altistaa kaatumisille. Kaatumisen syitä voivat olla myös ympäristön tekijät, kuten huono valaistus, maton reunat, kynnykset tai teiden liukkaus. 

Kaatumistilanteen sattuessa tulisi aina varmistua siitä, että tilanne ei ole aiheuttanut murtumia tai iskuja päähän. Mikäli henkilö pystyy kaatumisen jälkeen liikuttamaan itseään kivuitta, voidaan ylösnousua ohjata siirtovyön tai esimerkiksi pähkinäpallon avulla. Myös tukeva tuoli toimii hyvin apuna lattialta jalkeille nousemisessa. 

Jos toimintakyky, lihasvoimat tai liikelaajuudet eivät mahdollista lattialta ylös nousemista pienen avun turvin, voidaan henkilö nostaa lattialta ylös potilasnostimella tai nostoistuimella. Nostoistuin sopii käyttöön silloin, kun lattialla päästään istuma-asentoon ja kun ylös nostetulta istuimelta voidaan nousta jalkeille tai siirtyä esimerkiksi liukulaudan avulla pyörätuoliin tai sänkyyn. Potilasnostimen käyttö on oikea ratkaisu silloin, kun henkilö ei itse pysty osallistumaan ylösnousemiseen tai toimintakyvyn tila on epävarma.

 

 

 

Tilanteessa hyödynnettävät apuvälineet: 

Katso kaikki ratkaisut verkkokuvastostamme: Lattialta ylös avustaminen

 

pegasus-1.jpg

Nostoistuin Pegasus avustaa lattialta ylös istuma-asennossa.

> Seuraava: Nostaminen