Lattialta ylös avustaminen

 

Monessa tilanteessa henkilön omien voimavarojen käyttämisen tukeminen erilaisten apuvälineiden avulla on kuntouttavin ja hoitajalle turvallisin avustustapa. On kuitenkin tilanteita, joissa henkilön nostaminen on ainoa mahdollinen toimintatapa. Toisen ihmisen nostamiseen tulisi aina käyttää potilasnostinta. 

Nostimia on kahden tyyppisiä – lattialla liikuteltavia, pyörällisiä nostolaitteita, sekä katossa kiskoja pitkin liikuteltavia nostolaitteita. Lattialla liikuteltavista nostimistaktiivinostimilla tarkoitetaan seisomanojanostimia, jotka nostavat henkilön istuma-asennosta seisomaan, ja jotka edellyttävät nostettavalta asennon hallintaa sekä kykyä tukeutua vähintään toisen alaraajan varaan. Passiivinostimen käyttö taas ei aseta toimintakyvylle vaatimuksia ja sillä voidaan nostaa henkilö istuvasta, puoli-istuvasta tai makuuasennosta.  

Oikeanlainen nostolaite sopii mitoiltaan ja nostokyvyltään toimintaympäristöön. Nostaminen tapahtuu käyttötarkoitukseen sopivan ja käyttäjän koon ja tuennan tarpeen mukaan valitun nostoliinan avulla.

 

Katso tilanteessa hyödynnettävät apuvälineet: