Yläraajaproteesit


Yläraajaproteesit jaotellaan toimintansa mukaan kolmeen pääryhmään:

  • kosmeettiset proteesit
  • mekaaniset proteesit
  • myoelektriset proteesit

Kosmeettiset proteesit pyritään valmistamaan mahdollisimman paljon menetetyn yläraajan tai sen osan kaltaiseksi. Tässä proteesityypissä ei pyritä optimaaliseen toimintakyvyn palauttamiseen.

Mekaaniset proteesit valmistetaan palauttamaan menetettyä toimintakykyä, jolloin toimintakyvyn palauttaminen asetetaan ulkonäön edelle. Myös mekaaniset proteesit ovat usein ulkonäöltään käden näköisiä ja niihin voidaan vaihtaa käyttötarpeen mukaan erilaisia koukkuja ja työkaluja. Tarttumisote saadaan aikaan hartiavaljaiden avulla.

Myoelektriset proteesit ovat nykyaikaisia toiminnallisia proteeseja, joissa käyttövoima saadaan ladattavasta paristosta. Proteesia ohjataan amputaatiotyngän lihaksilla tai mikrokytkimillä. Nykyisillä sähkömoottoreilla ja niitä ohjaavilla mikropiireillä on mahdollista saada aikaan esim. ranteen rotaatiot tai sähköisesti lukittava kyynärnivel. Myoelektriseen proteesiin on valittavana useita nyrkkejä asiakkaan käyttötarkoituksen mukaan.


Asiantuntijamme opastavat:


Lisämateriaalit ammattilaiselle:

Yläraajaprotetiikan kuvasto - Ottobock: Prosthetics Upper Limb Catalogue


Tutustu kokemuksiin: