Vastuullisuus


Vastuullisuus on yksi arvoistamme ja arvolupauksemme kulmakiviä. Respectan
 tavoitteena on yhteisön ja ympäristön huomioiva kestävän kehityksen toiminta. Respectassa noudatetaan YK:n ihmisoikeuksien ja ILO:n sopimuksiin sisältyviä periaatteita ja odotamme sitä myös kumppaneiltamme. Edellytämme ihmisoikeuksien toteutumista kaikessa toiminnassamme, ja pyrimme vaikuttamaan siihen, ettei ihmisoikeuksia loukkaavia toimintatapoja esiinny omassa tai yhteystyökumppaniemme toiminnassa.

Koska toimintamme perustuu itsenäistä selviytymistä ja hyvän elämän kokemusta tukevien apuvälinepalvelujen tuottamiseen, ovat ympäristö-, henkilöstön turvallisuus ja terveysasiat toiminnassamme luonnollisia lähtökohtia ja tuemme kestävää kehitystä ja yhteiskuntaa tukevia ratkaisuja.

Minimoimme toiminnassamme niin terveydelle kuin ympäristölle aiheutuvia mahdollisia haittoja. Ammatillisessa toiminnassamme painotamme ihmisen perusoikeuksien kunnioittamista kaikissa tilanteissa, ja haluamme kohdella asiakkaitamme tasavertaisesti. Toimimme yhteiskunnassa sen hyväksi, että kaikki yhteiskunnan jäsenet voivat käyttää tasavertaisesti yhteiskunnan palveluja ja elää mahdollisimman omatoimisesti.

Respecta pyrkii valvomaan omalta osaltaan yhteistyökumppaniensa työskentelyolosuhteiden ja ympäristön suojelemiseksi tehtävien toimenpiteiden toteutumista käymällä avointa ja aktiivista vuoropuhelua heidän kanssaan. Teemme tarvittaessa tarkistuskäyntejä valmistuslaitoksiin ja haastattelemme työntekijöitä. Kaikista havaituista epäkohdista informoidaan tarvittaessa valmistajaa ja pyydetään aikataulu korjaustoimille. Yhteistyökumppanimme tuntevat ja tunnistavat toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat, sekä toimivat vastuullisesti ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 

 

Yhteistyöt ja sponsorointi 

Tuemme ja sponsoroimme tarkkaan harkittuja kohteita. Yhteistyökumppanimme puhuttelevat meille tärkeitä sidosryhmiä, ovat vastuullisia ja linkittyvät luontevasti arvoihimme sekä missioomme tukea itsenäistä ja laadukasta elämää. Teemme aina pitkäjänteistä yhteistyötä, jolla pyrimme vaikuttamaan positiivisesti sponsoroitavan elämänlaatuun ja auttamaan heitä saavuttamaan pienet ja suuret tavoitteensa.

 

Team Rynkeby - God Morgon Finland 2021

Team Rynkeby - God Morgon Finland on osa eurooppalaista hyväntekeväisyys-pyöräilyjoukkuetta, Team Rynkeby:ta, jossa pyöräilyjoukkueet pyöräilevät joka vuosi Pariisiin ja keräävät siten rahaa vakavasti sairaiden lasten hyväksi. Vuonna 2020 Team Rynkeby säätiö lahjoitti 8,8 miljoonaa euroa vakavasti sairaiden lasten hyväksi. Suomen keräystulos oli 889,733 euroa. Tästä summasta sai Aamu Säätiö 70% (622,813 euroa) ja Sylva ry 30% (266,919 euroa). 

Respecta on mukana sponsoroimassa Team Rynkeby - God Morgon Finlandin Tampereen ja Jyväskylän joukkueita kaudella 2021.

 

Leo-Pekka Tähti

Respecta on yhteistyössä tukemassa Leo-Pekka Tähden urheilu-uraa. Respectan missio on laadukkaan ja itsenäisen elämisen tukeminen, ja vammaisurheilun tukeminen niin kilpa- kuin harrastetasolla tukee tämän mission toteuttamista. Olemme olleet mukana sponsoroimassa Leo-Pekka Tähden kilpailukelaustuolin sekä yhteistyössä kehittämässä sen ominaisuuksia.