Vastuullisuus


Vastuullisuus on yksi arvoistamme ja arvolupauksemme kulmakiviä. Respectan tavoitteena on yhteisön ja ympäristön huomioiva kestävän kehityksen toiminta. Respectassa noudatetaan YK:n ihmisoikeuksien ja ILO:n sopimuksiin sisältyviä periaatteita ja odotamme sitä myös kumppaneiltamme. Edellytämme ihmisoikeuksien toteutumista kaikessa toiminnassamme, ja pyrimme vaikuttamaan siihen, ettei ihmisoikeuksia loukkaavia toimintatapoja esiinny omassa tai yhteystyökumppaniemme toiminnassa.

Koska toimintamme perustuu itsenäistä selviytymistä ja hyvän elämän kokemusta tukevien apuvälinepalvelujen tuottamiseen, ovat ympäristö-, henkilöstön turvallisuus ja terveysasiat toiminnassamme luonnollisia lähtökohtia ja tuemme kestävää kehitystä ja yhteiskuntaa tukevia ratkaisuja.

Minimoimme toiminnassamme niin terveydelle kuin ympäristölle aiheutuvia mahdollisia haittoja. Ammatillisessa toiminnassamme painotamme ihmisen perusoikeuksien kunnioittamista kaikissa tilanteissa, ja haluamme kohdella asiakkaitamme tasavertaisesti. Toimimme yhteiskunnassa sen hyväksi, että kaikki yhteiskunnan jäsenet voivat käyttää tasavertaisesti yhteiskunnan palveluja ja elää mahdollisimman omatoimisesti.

Respecta pyrkii valvomaan omalta osaltaan yhteistyökumppaniensa työskentelyolosuhteiden ja ympäristön suojelemiseksi tehtävien toimenpiteiden toteutumista käymällä avointa ja aktiivista vuoropuhelua heidän kanssaan. Teemme tarvittaessa tarkistuskäyntejä valmistuslaitoksiin ja haastattelemme työntekijöitä. Kaikista havaituista epäkohdista informoidaan tarvittaessa valmistajaa ja pyydetään aikataulu korjaustoimille. Yhteistyökumppanimme tuntevat ja tunnistavat toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat, sekä toimivat vastuullisesti ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 

 

Ilmoittajansuojelu (Whistleblower)

Laki ilmoittajansuojelusta perustuu EU-direktiiviin (EU) 2019/1937. Edellytyksenä lain soveltamiselle on, että tarkoitettu ilmoitus koskee tekoa tai laiminlyöntiä, josta voi seurata vankeusrangaistus, sakko tai rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus tai joka voi vakavasti vaarantaa edellä tarkoitetun lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumisen. Laissa säädetään sellaisten henkilöiden suojelusta, jotka ilmoittavat rikoksista, rikkomuksista, väärinkäytöksistä tai muista teoista tai laiminlyönneistä.

Ulkoinen ilmoituskanava ottaa vastaan keskitetysti kaikki viranomaisten ulkoisiin ilmoituskanaviin tarkoitetut ilmoitukset ja siirtää ne toimivaltaisille viranomaisille: https://ottobock.whistleblowernetwork.net/

 


Yhteistyöt ja sponsorointi 

Tuemme ja sponsoroimme tarkkaan harkittuja kohteita. Yhteistyökumppanimme puhuttelevat meille tärkeitä sidosryhmiä, ovat vastuullisia ja linkittyvät luontevasti arvoihimme sekä missioomme tukea itsenäistä ja laadukasta elämää. Teemme aina pitkäjänteistä yhteistyötä, jolla pyrimme vaikuttamaan positiivisesti sponsoroitavan elämänlaatuun ja auttamaan heitä saavuttamaan pienet ja suuret tavoitteensa.

 

Leo-Pekka Tähti

Respecta on yhteistyössä tukemassa Leo-Pekka Tähden urheilu-uraa. Respectan missio on laadukkaan ja itsenäisen elämisen tukeminen, ja vammaisurheilun tukeminen niin kilpa- kuin harrastetasolla tukee tämän mission toteuttamista. Olemme olleet mukana sponsoroimassa Leo-Pekka Tähden kilpailukelaustuolin sekä yhteistyössä kehittämässä sen ominaisuuksia.

 

Suomen HCP Golf ry

Suomen HCP Golf ry:n tavoitteena on liikuntarajoitteisten tai muiden toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden golfpelaamisen edistäminen. Yhdistys järjestää kilpailutoimintaa, tukee jäsentensä kuntoutusta, toteuttaa erilaisia hankkeita ja auttaa golfyhteisöjä luomaaan mahdollisimman esteettömiä golfympäristöjä. Toimintaa kehitetään yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa.