Siirtymisen ja liikkumisen tukemisen ratkaisut

 

Tapamme liikkua ja suoriutua päivittäisistä toiminnoista voi muuttua toimintakyvyn heiketessä joko äkillisesti tai pysyvästi. Toimintakyvyn muutosten seurauksena henkilö voi tarvita apua esimerkiksi asennon vaihtamiseen vuoteessa, vuoteesta tai tuolista jalkeille nousemiseen tai wc-käyntiin. Näissä tilanteissa avustaminen sisältyy keskeisesti hoitotyön ammattilaisten, henkilökohtaisten avustajien ja omaisten tai läheisten tehtäviin.


Toisen henkilön liikkumisen ja siirtymisen fyysinen avustaminen voi olla avustavalle henkilölle hyvin kuormittavaa ja aiheuttaa vakaviakin tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. Toimimista kumarassa asennossa, selän kiertoliikkeitä ja esimerkiksi toisen henkilön kehon tai sen osan painon kannattelua tulisi välttää oman turvallisuuden ja työssä jaksamisen vuoksi. Epäedullisia työskentelyasentoja ja riskialttiita toimintatapoja voidaan välttää ymmärtämällä avustettavan henkilön toimintakyvyn rajoitteita, sekä käyttämällä toimintakykyä vastaavaa siirtämisen tai nostamisen tuoteratkaisua. 

siirt-liik-tukeminen-ympyra-ilman-teksteja.jpg

Avustaa siirtymisessä vai siirtää?

Kysymys on tärkeä, sillä me Respectalla haluamme kannustaa avustajia ja hoitotyötä tekeviä tukemaan ihmisen toimintakyvyn ylläpysymistä ja kuntouttavaa työotetta. Vain tietynlaisissa tilanteissa avustettava henkilö on täysin passiivinen ja häntä on siirrettävä tai nostettava. Tällaisia tilanteita voi esiintyä esimerkiksi ensiavussa, leikkaussalissa tai teho-osastolla. Jotkin sairaudet ja vammat voivat myös aiheuttaa niin suuria toimintakyvyn rajoituksia, että esimerkiksi vuoteesta pyörätuoliin voidaan siirtyä turvallisesti vain nostolaitteella. Monissa tilanteissa ihmisillä on kuitenkin käytettävissään voimavaroja, joita voidaan hyödyntää siirtymisessä ja liikkumisessa. Oikeanlaisen apuvälineen valinta mahdollistaa avustettavan henkilön omien voimavarojen hyödyntämisen – esimerkiksi oikeanlainen liukumateriaali vuoteessa voi mahdollistaa täysin itsenäisen kyljelle kääntymisen tai tuoda mahdollisuuden osallistua aktiivisesti asennon vaihtamiseen, kun kehon osia voidaan nostamisen sijasta liu'uttaa.

 

Miten saada selville sopiva ratkaisu?

Yksi tapa lähteä selvittämään avustettavan toimintakykyyn sopivaa ratkaisua, on lähteä liikkeelle ihmisen luonnollisen liikkumistavan ymmärtämisestä. Jos avustettavan haasteena on nousta omin voimin istumasta seisomaan, kannattaa aluksi miettiä, miten tämä liike yleensä, terveen ja toimintakykyisen ihmisen osalta toteutuu. Parhaiten tähän pääsee kiinni itse kokeilemalla. Seuraavaksi liike kannattaa pilkkoa pienempiin osiin, esimerkiksi istumasta seisomaan noustessa usein jalat siirretään ensin lähelle istuimen reunaa. Tämän jälkeen ylävartalon painoa siirretään jalkojen päälle, eteenpäin nojautuen. Käsillä voidaan tukea eteen ja ylös suuntautuvaa ponnistusta patjaa painaen tai reisiin tai käsinojiin tukeutuen. Kun liike on pilkottu pienempiin osiin, päästään helpommin kiinni siitä, mistä osasta suoriutuminen tuottaa siirtyjälle haasteita – onko ongelmia jalkojen siirtämisessä, ylävartalon painon siirtämisessä vai ponnistamisessa – vai kaikissa näissä. Ongelman yksilöinti helpottaa ratkaisun valinnassa.

Sopivan ratkaisun löytämiseksi olemme koonneet ratkaisut käyttötilanteittain. Tuomme esiin ratkaisumme siten, että vaihtoehdoista löytyy sopiva väline erilaisiin avustustapoihin ja kompensoimaan siirtymisen eri osa-alueita.

 

Toimintaympäristöllä on merkitystä

Siirtymisessä ja liikkumisessa avustamisen ratkaisun valintaa ohjaavat myös toimintaympäristön tuomat vaatimukset. Apuvälineen valinnassa on tärkeää huomioida, haetaanko ratkaisua vain yhden henkilön siirtymisten tueksi, vai niin sanotusti yleiseen, osastokäyttöön. Yksikön toiminnan luonteella on vaikutusta siihen, kannattaako suosia esimerkiksi pestäviä vai pyyhittäviä tai potilaskohtaisia materiaaleja. Jos potilaiden tai avustettavien henkilöiden vaihtuvuus on suuri, välineen helpolla käyttöönotolla ja puhdistettavuudella on suurempi painoarvo. Kun taas haetaan ratkaisu kotiympäristöön, ratkaisu voi olla erilainen. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä erilaisten terveydenhuollon yksiköiden kanssa ja kartuttaneet ymmärrystämme toimintaympäristöjen asettamista erityisvaatimuksista.

 

Tutustu siirtymisen ja liikkumisen osa-alueisiin: