Ergonomiaratkaisut hoitotyöhön


Suomalaisessa terveydenhuollossa hoitotyö on yksi kuormittavimmista ammateista, sillä se sisältää suuressa määrin potilaiden fyysistä avustamista ja siirtämistä. Tuki- ja liikuntaelinongelmiin liittyvät sairauslomat ovat yleisiä hoitohenkilökunnan parissa. Hoitotyössä hyvän työergonomian huomioiminen ja siihen satsaaminen parantavat sekä hoitohenkilökunnan työturvallisuutta että potilasturvallisuutta. Respecta haluaa välittää työhyvinvointiratkaisuja terveydenhuoltoalan organisaatioihin ja tarjoaa niiden tarpeeseen räätälöityjä ratkaisuja.

 

Tee jokaisesta työpäivästä kevyempää! Respectan työkalupakki työympäristön turvallisuuden parantamiseksi

Respectan työkalupakista löydät välineet hoitotyön ja työympäristön kehittämiseksi. Työkalupakki sisältää nykytilanteen kartoituksen sekä kehittämistoimien suunnittelun, toteutuksen ja seurannan verkossa toimivan Työympäristön Check-työkalun avulla. Potilas- ja työturvallisuutta voidaan kehittää koulutusten, harjoittelun ja toimivien apuvälineratkaisujen avulla. Haluamme varmistaa tuotteidemme pitkäikäisen toimintakunnon tarjoamalla määräaikaistarkastus-, huolto- ja varaosapalveluita. Suunnitelmallisilla toimenpiteillä voit parantaa potilasturvallisuutta, työturvallisuutta ja työssä jaksamista ja siten saada aikaan merkittäviä säästöjä.


Työympäristön Check

Työympäristön Check on Respectan työkalu potilassiirtotilanteiden riskin arviointiin ja hallintaan. Työkalu ohjaa systemaattisen arvioinnin ja toimintasuunnitelman tekemiseen ja helpottaa toimenpiteiden kohdentamisen työyksikön todelliseen tarpeeseen. Työympäristön Check-työkalussa arvioidaan hoitotyön tyypillisimmät potilassiirtotilanteet ja niiden aiheuttamaa kuormitusta hoitajille. Työkalun avulla kartoitetaan potilassiirtotilanteiden toistuvuutta, tarvittavien hoitajien määrää, avustettavan aktiviteettia ja toimintakykyä, tilanteessa käytettäviä apuvälineitä ja hoitajien kokemusta avustustilanteiden raskaudesta. Työkalu antaa käyttäjälleen yhteenvedon nykytilanteesta, jonka pohjalta toimenpiteet suunnitellaan. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi koulutusta, apuvälineiden hankinnan suunnittelua tai tiloissa tehtäviä muutoksia.

Löydät Työympäristön Check-työkalun osoitteesta check.respecta.fi

Tämän videon avulla pääset tutustuman Check-työkaluun: https://youtu.be/7-VKAsxlBvY


Koulutukset

Tarjoamme apuvälinealan tuotteiden lisäksi myös koulutusta. Siirtämisen koulutuksessa käydään läpi siirtämisen perusperiaatteita ja keskitytään siirtämisen harjoituksiin nykyaikaisia apuvälineitä hyödyntäen. Voimme räätälöidä koulutuksen sisällön työyksikön tarpeiden mukaisesti esimerkiksi näistä teemoista:

  • Sängyssä tapahtuvat potilassiirrot
  • Selinmakuulta istumaan ja takaisin makuulle avustaminen
  • Matalat siirrot istuma-asennossa
  • Istuma-asennon kohentaminen
  • Seisomaan nousun avustaminen
  • Kävelyn tukeminen ja kävelykyvyn arviointi
  • Siirrettävän potilasnostimen käyttö ja nostoliinojen pukeminen
  • Lattialta ylös avustaminen.

Tiedustele räätälöidyistä koulutuksista lomakkeella tai ota yhteyttä myyntipalveluumme p. 0207 649 748 / myynti(a)respecta.fi

 

Tuotteet

Respectan tuotevalikoimasta löydät ratkaisut siirtämiseen, asennon kohentamiseen, liikkumisen tukemiseen ja nostamiseen. Moni apuvälineratkaisu lisää myös potilaan omaa aktiivisuutta ja mahdollistaa itsenäisen selviytymisen siirtymisissä.

Autamme mielellämme oikean apuvälineratkaisun löytymisessä, käyttötarkoitus ja –ympäristö, avustaja ja avustettava, huomioiden. Haluamme varmistaa, että tuotteitamme on helppoa ja turvallista käyttää. Voit pyytää tuote-esittelyä ja käyttökoulutusta alueen edustajaltamme tai myyntipalvelustamme myynti(a)respecta.fi

Tutustu tuotteisiin kuvastossamme:

tutkimuksiin-ja-kuvauksiin.jpg


Tekniset palvelut

Apuvälineiden turvallinen käyttö edellyttää välineen lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista sekä huolloista huolehtimista. Tekniset palvelumme tuottaa huoltoja, korjauksia, määräaikaistarkastuksia sekä asennus- ja muutostöitä valtakunnallisesti. Kanssamme on mahdollista solmia huoltosopimus, jolloin vastaamme välineidenne turvallisesta käyttökunnosta. 

Tutustu teknisiin palveluihimme täältä: Tekniset palvelut


Rahoitus- ja hankintamahdollisuudet

Käyttötarkoitukseen soveltuvat välineet voi hankkia kauttamme organisaation omaksi, mutta aina ei kuitenkaan ole taloudellisesti tai lyhyen käyttöajan vuoksi järkevää ostaa omaa apuvälinettä. Respecta Oy on kehittänyt toimivan vuokrauspalvelukokonaisuuden osin kansainvälisen toimintamallin pohjalta. Vuokraamme erilaisia hoitotyötä helpottavia välineitä sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen käyttöön niin yksityishenkilöille, kunnille, hoito- ja palvelukodeille, terveyskeskuksille, sairaaloille kuin vakuutusyhtiöillekin. 

Tutustu vuokrauspalveluihimme täältä: Vuokraus- ja leasingpalvelut

 

Icon Toiminnallisen vuodetekstiilin valinta-kaavio (428,3 KB)

Icon Esite: Ergonomiaratkaisut hoitotyöhön (956,4 KB)