Respecta liittyy Kantaan

7. helmikuu 2018 - admin

Respectan potilastietojärjestelmä liitetään kansalliseen potilastiedon arkistoon, Kantaan, helmikuussa. Kannan kautta hoitoon osallistuvat ammattilaiset pääsevät tarkastelemaan Respectalla tehtyjä apuvälinearvioita, asiakkaalla käytössä olevia apuvälineitä sekä muuta olennaista tietoa. 

Kirjaamme viiden vuorokauden sisällä käynnistä apuvälinetiedot potilastietojärjestelmäämme, josta ne päivittyvät Kantaan.

Apuvälineen käyttäjä pääsee katsomaan Respectassa kirjattuja tietoja apuvälineistä Omakanta-palvelussa. Omakannasta pääsee katsomaan omaa historiaa, hoidon tavoitteita ja -hoitosuunnitelmaa, apuvälinearvioita, tietoja luovutetuista apuvälineistä ja apuvälineiden muutostöistä.  

Kanta-arkisto parantaa tiedonkulkua ja sujuvoittaa yhteistyötä koko hoitoketjussa. Yhteisen arkiston avulla pystymme entistä paremmin sovittamaan myös apuvälineratkaisut yksilölliseen kokonaisuuteen ja räätälöimään vaikuttavia ratkaisuja. 

Respectan vastaanotolle tullessa asiakkaalla tulee olla mukana kuvallinen henkilötodistus.