Hyvää elämää kotona

 

Ihmisillä tarve ja oikeus elää hyvää ja itsenäistä elämää vammoista, sairauksista ja ikääntymisen tuomasta toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Tietoa hyvää elämää tukevista ratkaisuista tarvitaan etenkin silloin, kun toimintakyky muuttuu äkisti esimerkiksi neurologisen sairauden tai vamman seurauksena, mutta myös silloin, kun toimintakyky alkaa heikkenemään vähitellen.

Hyvää elämää kotona-sivuillemme on kerätty tietoa ratkaisuista, jotka tukevat itsenäistä toimintaa kotona tai kodinomaisessa ympäristössä. 

 

Katso vinkit turvalliseen ja sujuvaan toimimiseen: