Vamman laatu määrää kuntoutustavan

5. toukokuu 2014 - admin

Kuntoutuksessa on tärkeää huomioida kokonaisuus, jotta kehoon ei jää epätasapainoa.

Loukkaantumisen jälkeisessä harjoittelussa liikettä ja liikkumista aletaan kehittää vähitellen, minkä tarkoituksena on sekä palauttaa motorinen liikemalli että automatisoida toimintoja. Loukkaantuminen aiheuttaa aina muutoksen harjoittelurutiineihin – vammasta riippuen liikkeeseen ja harjoitteluun vaikuttavat seuraukset ovat eriasteisia. Fysioterapeutti Mika Rouhiainen kutsuu kuntoutusta pedagogiseksi uudelleenoppimisen prosessiksi.

– Vamma saattaa aiheuttaa pysyvän kymmenen prosentin voimapuolieron terveeseen puoleen verrattuna. Näin ollen vamman jälkeisessä harjoittelussa ja kuntoutuksessa on tärkeää huomioida kokonaisuus, ei ainoastaan esimerkiksi yksittäisen nivelen ympärillä tapahtuvaa toimintaa.


Liikeanalyysillä ennaltaehkäistään vammoja

Liikkeeseen ja liikkumiseen liittyvä kipu muuttaa kehon toimintaa, ja tätä tunnetta tai oiretta pyritään helpottamaan muuttamalla liikeratoja joko tiedostaen tai tiedostamatta. Liikeanalyysin tarkoituksena on selvittää liikkeen häiriöön vaikuttavat ja sen aiheuttavat tekijät. Niihin puuttumalla ja harjoittelua kehittämällä vammoja pystytään ennaltaehkäisemään. Mikään teknologia ei korvaa ihmistä havainnoitsijana, mutta liikeanalyysin ohessa voidaan kerätä erilaista dataa.

– Älyvaatteiden avulla voidaan kerätä syvempää tietoa lihasaktiivisuudesta liikkeen aikana, Rouhiainen kertoo.

– Tällä on merkitystä esimerkiksi leikkauksen jälkeisen kuntoutumisen seurannassa.

Tietyillä tarkoilla testeillä saadaan manuaalisen terapian kautta tietoa lihaksen ja nivelen toiminnasta, mutta signaalidata lihassolutasolta auttaa hahmottamaan tilannetta sekä kokonaisuuden että yksittäisen lihasryhmän kannalta.


Toimittaja: Anni Korhonen 
Teksti on julkaistu alunperin Media Planetin Juoksu 2014-julkaisussa 
http://www.juoksuopas.fi/vammat/vamman-laatu-maaraa-kuntoutustavan

 

Respecta on mukana Helsinki City Runissa. Tervetuloa expo-osastollemme kysymään neuvoa esimerkiksi juoksijan rasitusvammoihin liittyen. http://www.helsinkicityrun.fi/

Lue lisää liikeanalyysistämme ja alaraajatutkimuksistamme tästä.