Potilassiirto ja potilasergonomia

Funktionaalisella liukulakanalla hyvinvointia hoitotyöhön

7. kesäkuu 2016 - admin

Hoitajat kokevat funktionaaliset liukulakanat fyysisesti vähemmän kuormittaviksi perinteisiin liukulakanoihin verrattuna. 70 prosenttia hoitajista kokee, että funktionaalista liukulakanaa on helpompi käyttää kuin perinteistä liukulakanaa, selviää Turun ammattikorkeakoulussa tehdystä opinnäytetyöstä. 

Vaikeat työasennot kuormittavat hoitajan työssä. Ylivoimaisesti kuormittavimpia ovat raskaat nostamiset ja potilaiden siirrot. Liukulakanat ja -alustat on kehitetty vähentämään hoitajien työn kuormittavuutta ja mahdollistamaan ergonomisen työskentelyn. Liukulakanat helpottavat myös potilaan itsenäistä liikkumista, kääntymistä ja siirtymistä vuoteessa.

- Haastattelemamme hoitajat kokivat, että potilassiirto on kevyempi tehdä funktionaalisella liukulakanalla, koska siinä on isompi liukupinta, jonka ansiosta siirto etenee tasaisemmin. He kertoivat, että funktionaalista liukulakanaa käytettäessä potilas liukuu niin kevyesti, ettei siirtoon tarvita voimaa juuri ollenkaan. Osa hoitajista mainitsi myös, että funktionaalisen liukulakanan avulla potilaan pystyy siirtämään yksin kun perinteisellä liukulakanalla tarvitaan aina kaksi hoitajaa, opinnäytetyön tekijät Jan Lundh, Heidi Peltari ja Anu-Mari Yli-Kauppila kertovat.

Perinteisellä liukulakanalla tarkoitetaan yksiosaista lakanaa, jonka avulla potilasta on kevyempi siirtää esimerkiksi vuoteen laidalle ennen kylkimakuulle siirtämistä. Funktionaalisten liukulakanoiden toiminta perustuu eri suuntiin meneviin kitka- ja liukupintoihin.

Opinnäytetyötä varten haastateltujen hoitajien mukaan funktionaalinen liukulakana oli myös käytettävyydeltään parempi kuin perinteinen liukulakana.

- Hoitajat perustelivat parempaa käytettävyyttä muun muassa kertoen, että funktionaalinen lakana oli riittävän iso ja potilaat liukuivat siinä paremmin. Tämä tekee siirroista kevyempiä.

Opinnäytetyöstä selvisi myös, että funktionaaliset liukulakanat edistävät myös potilaan toimintakykyä. Se edistää potilaan itsenäistä siirtymistä vuoteessa ja on potilaalle mukavampi käytössä. Hoitajien mielestä funktionaalisen liukulakanan avulla siirto on turvallisempi ja aiheuttaa vähemmän pelkoa sekä kipua potilaalle.

Pitkällä aikavälillä erilaisten hoitotyön apuvälineiden säännönmukaisen ja oikeaoppisen käyttämisen voidaan ajatella vaikuttavan myös hoitotyön kokonaiskustannuksiin.

- Apuvälineinvestoinnit lienevät niistä koituviin säästöihin nähden pieniä. Liukulakanoita hankittaessa kannattaa miettiä, maksaako suurempi alkuinvestointi itsensä takaisin vähentyneinä tuki- ja liikuntaelinsairauksina, parempana työtyytyväisyytenä ja jopa vähentyneinä sairauspoissaoloina.

 

Ergonomiavälineistä ei ole apua, jos niitä ei käytetä oikein

Potilassiirto ja potilasergonomia
Vanhat siirto- ja nostotekniikat ovat juurtuneet syvälle. Poisoppinen on haastavaa, eikä vanhoista toimintatavoista päästä irti ennen kuin potilassiirtoergonomian osa-alueet on kartoitettu ja kriittiset tilanteet hoidettu kuntoon. Muutos lähtee hyvästä johtamisesta.

- Hoitotyön kuormitusta vähentävien, uusien tekniikoiden ja apuvälineiden käyttöönotto törmää lähes aina ensin muutosvastarintaan. Valitettavan usein muutokseen ollaan valmiita vasta kun jotain sattuu, kertoo potilassiirtoergonomiakouluttaja Henna Lehtonen Respectalta. 

- Toinen tyypillinen haaste on ergonomian näkeminen erillisenä projektina, sarjana erilaisia temppuja. Hankitaan apuvälineitä, jotka projektin jälkeen jäävät varastoon pölyttymään. Ergonomia pitäisi nähdä osana hyvää hoitoa. Tähän Respectan kehittämä Check-malli on erinomainen työkalu! 

Check-mallissa arvioidaan ensin toimintaympäristö ja toiminta sekä niihin liittyvät riskit. Sitten mietitään ratkaisut. Työkalu ohjaa tekemään toimintasuunnitelman kriittisimmille asioille ja kohdentamaan toimenpiteet oikein.

-  Riskikartoituksessa kannattaa myös kiinnittää huomiota kuormituksen kannalta vähäiseksi arvioituihin, mutta usein toistuviin tapahtumiin. Esimerkiksi vuoteessa ylöspäin siirtäminen voi toistua yli 20 kertaa yhden työvuoron aikana, jolloin itsessään suhteellisen kevyt siirto muuttuu merkittäväksi kuormitukseksi. Usein toistuvat pienen riskin tapahtumat indikoivat, että jossain vaiheessa tapahtuu jotain isompaa.

 

Lähde: Lund, J., Pelttari, H. ja Yli-Kauppila A. 2016. Liukulakanat hoitotyön apuvälineinä - Hoitajien työn fyysisen kuormittavuuden kokemus, liukulakanoiden käytettävyys ja potilaiden kuntoutuminen.  Turun ammattikorkeakoulu. 

Tutustu siirtymisen tuotteiden valikoimaamme Respectan web-kuvastossa.