Liukumateriaalit osaksi osallistavaa, kuntouttavaa hoitotyötä

6. elokuu 2021 - admin

Kuntouttava hoitotyö – monelle tuttu käsite niin osastohoidosta, kotihoidosta kuin yleisesti vanhustyöstäkin puhuttaessa. Kuntouttavan hoitotyön lähtökohtana on potilaan tai ikäihmisen sen hetkinen toimintakyky ja voimavarat – ihmiselle itselleen annetaan mahdollisuuksia osallistua toimintaan, määrittää tekemisen tahti ja siten päästä hyödyntämään omia voimavarojaan. Ergonomisten potilaan siirtymisen ja liikkumisen avustustapojen katsotaan olevan oleellinen osa kuntouttavan hoitotyön toteuttamista.

Mitä toimintaan osallistumisen mahdollisuus tarkoittaa esimerkiksi erilaisissa siirtymistilanteissa? Kuten kyljelle kääntymisessä tai asennon kohentamisessa vuoteessa ylöspäin? Se tarkoittaa, että tunnistetaan millainen on siirtymistilanteen luonnollinen liikemalli ja minkä osuuden liikkeestä henkilö pystyy suorittamaan itse, minkä avustettuna ja millä tavoin avustettuna.

Potilassiirtoergonomian kouluttaja Henna Lehtonen kertoo lisää:

– "Liikutamme kehoamme pienin liikkein. Pienien liikkeiden toteutuessa tietyssä järjestyksessä peräkkäin, päädymme lopulta asennosta toiseen. Näitä pienien liikkeiden muodostamia sarjoja kutsutaan luonnollisiksi liikemalleiksi. Esimerkiksi selinmakuulta kylkimakuulle kääntyessämme koukistamme usein ensin polvemme, sitten nostamme ja käännämme lantiotamme, seuraavaksi nostamme ja käännämme hartioitamme ja lopuksi ehkä vielä liu'utamme lantiotamme taaksepäin. Näistä liikkeistä kenties raskain on lantion nostaminen, joka edellyttää pakaroiden, takareisien ja vatsalihasten voimankäyttöä ja näin ollen heikot alaraajojen voimat voivat olla esteenä luonnollisen liikemallin toteuttamiselle. Eli henkilö, joka ei suoriudu lantion nostamisesta, vaikka muista vaadittavista pienistä liikkeistä suoriutuisikin, ei todennäköisesti pysty kääntymään itsenäisesti kyljelleen”, kertoo Henna.

Liukumateriaalit ovatkin hoitajan tärkeä työväline puhuttaessa vuoteessa tapahtuvissa siirtymisissä avustamisesta kuntouttavan työotteen mukaisesti.

– "Tunnistaessamme liikemallin ongelmakohdan, esimerkkitapauksessa vaikeuden keventää lantiota irti patjan pinnasta selinmakuulla, tiedämme mihin sijoittaa vuoteessa liukumateriaalia kompensoimaan lihasvoimien puutetta – lantion alle. Liukumateriaali mahdollistaa lantion kääntämisen sitä nostamatta” toteaa Lehtonen.

 

Kun potilas liikuttaa kehoaan omin voimin, keventää se myös hoitajan työtä

Oikean kokoinen ja oikein sijoitettu liukumateriaali lisää siis henkilön mahdollisuuksia liikuttaa kehoaan omin voimin, mutta se myös keventää hoitajan työtä. Kun liukua on tarpeeksi, hoitajan pehmeä kämmenkosketus riittää asennonvaihdon ohjaamiseen. Puristava, kiinnipitävä ote kielii aina liian suuresta kitkasta ja liukumateriaalin riittämättömyydestä.

Henkilön toimintakyky ja siirtymistilanne määrittävät pitkälti liukumateriaalin mallin ja koon valintaa. Liukumateriaalin valinnassa on tärkeää huomioida:

  • kuinka suurelta osin kehon ja alustan väliltä kitkan vähentäminen on tarpeellista, eli pyritäänkö helpottamaan tietyn kehon osan vai koko vartalon liikkeitä

  • tuleeko liukumateriaalin olla koko ajan potilaan alla käytettävissä, vai poistetaanko se potilaan alta siirtymisen jälkeen

  • millaiset mahdollisuudet toimintayksikössä on puhdistaa tai pestä liukumateriaaleja ja millaiset ovat toimintaympäristön hygieniatason vaatimukset 

Kotihoidon ympäristössä oivia liukumateriaaleja ovat liukulakanat, mutta muissa hoivaympäristöissä kankaisten liukumateriaalien edellyttämä konepesu aiheuttaa päänvaivaa. Sairaalamaailmassa ja pitkäaikaishoivan puolella potilaskohtaiset, monikäyttöiset liukumateriaalit ovat yleistymässä. Hoitaja voi repäistä liukumuovirullasta sopivan pätkän liukumuovia taskuunsa ja ottaa sen käyttöön heti tarpeen ilmetessä.

Kertakäyttöisestä materiaalista ei kuitenkaan ole kyse – liukumateriaalia voidaan hyödyntää samalla potilaalla uudelleen, kunnes materiaali likaantuu tai sen käyttötarve lakkaa”, kertoo Henna Lehtonen.

 

 

Liukupatja Alpha helpottaa lantion liu´uttamista sivusuunnassa. Kun liukua on tarpeeksi, hoitajan kevyt kämmenote riittää liikkeen tukemiseen. Liukupatja Alpha Caremaster pienentää kitkaa hartioiden alta ja helpottaa vuoteessa ylöspäin ponnistamista. Polvien koukistaminen tukee omatoimisuutta ja keventää hoitajan avustustyötä. Jalat voidaan tukea hyvään ponnistusasentoon Alpha-kiilatyynyjen avulla.

 

 

 

OnlyU on potilaskohtainen liukumateriaali siirtymisiin ja asennon kohentamiseen. Se poistaa erinomaisesti kitkaa vartalon ja alustan väliltä.


Lataa opas:  Icon Liukumateriaalien käyttökohteet ja valinta (pdf) (1,7 MB)  

 

Uudistunut siirtämisen apuvälineiden portfolio toimintaympäristön vaatimuksiin

Olemme toimineet pitkään Respectalla yhteistyössä hoitotyötä tekevien ammattilaisten kanssa ja tarjonneet apua erilaisiin potilaiden siirtämisen ja liikkumisen avustamiseen liittyviin haasteisiin. Moniammatillinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa on vahvistanut osaamistamme ja kykyämme tarjota ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Sopivan ratkaisun löytämiseksi olemme koonneet ratkaisut käyttötilanteittain. Tuomme esiin ratkaisumme siten, että vaihtoehdoista löytyy sopiva väline erilaisiin avustustapoihin ja kompensoimaan siirtymisen eri osa-alueita. Tutustu lisää sivujemme Ergonomiaratkaisut-osiossa.

web-800x500-respecta-0548.jpg

Potilaskohtainen liukumuovi on hygieeninen ja helppo ottaa käyttöön.

 

web-image-respecta-0862.jpg

Liukupatja tukee asennon kohentamista.

 

Kaikki siirtämisen ja liikkumisen tukemisen tuotteet löydät verkkokuvastostamme.