Respectan siirtämisen portfolio uudistuu

23. huhtikuu 2021 - admin

Olemme uudistamassa siirtämisen apuvälineiden portfoliotamme kesän 2021 alussa. Tavoitteenamme on tuoda portfolioon siirtämisen ratkaisuja, jotka istuvat asiakkaidemme ajatuksiin helppokäyttöisyydestä ja toimintaympäristöjen vaatimuksiin vastaamisesta.

Olemme toimineet pitkään Respectalla yhteistyössä hoitotyötä tekevien ammattilaisten kanssa ja tarjonneet apua erilaisiin potilaiden siirtämisen ja liikkumisen avustamiseen liittyviin haasteisiin. Moniammatillinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa on vahvistanut osaamistamme ja kykyämme tarjota ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Terveydenhuollon yksiköiden parissa toimivien edustajiemme puoleen käännytään etenkin silloin, kun kaivataan ratkaisua haastavaan siirtotilanteeseen, tai kun halutaan löytää juuri se oikea, käyttöympäristöön sopiva ratkaisu.

‒ Hoivaympäristöissä kaivataan tällä hetkellä helppokäyttöisiä, mahdollisimman monelle eri kokoiselle ja erilaisen toimintakyvyn omaavalle henkilölle sopivia ratkaisuja. Erityisesti välineiden puhdistamiseen liittyvät huolet ovat nostaneet päätään kuluneen koronavuoden aikana, kertoo potilassiirtoergonomian asiantuntija Riitta Lahti.

Olemme havainneet tarpeen kohdentaa ratkaisuja entistä paremmin asiakasorganisaatioiden yksilöllisiin tarpeisiin. Kun halutaan keventää siirtämisen ja liikkumisen avustustyön kuormitusta, tulee ratkaisun sopia ominaisuuksiltaan hyvin käyttöympäristöön, jotta se todella tulee jokapäiväiseen käyttöön. Jatkamme toimintaamme tiiviissä yhteistyössä erilaisten terveydenhuollon yksiköiden kanssa, syventääksemme asiakasymmärrystämme entisestään.

 Terveydenhuollon yksiköissä, joissa potilaan hoitoaika on hyvin lyhyt, ei tule kyseeseen tuotteet, joiden on käytävä läpi puhdistusprosessi esimerkiksi sairaalan pesulassa. Tällaisissa toimintayksiköissä suositaan pyyhkimällä puhdistettavia tuotteita tai potilaskohtaisia materiaaleja, pitkään potilassiirtoergonomian parissa työskennellyt Tapio Tuominen toteaa.

Kertyneeseen kokemukseemme pohjaten haluamme tehdä hoitotyön keventämisestä juuri niin yksinkertaista, kuin se helpoimmillaan voi olla. Käytännössä tämä tarkoittaa tuoteportfoliomme uudistamista. Tuomme Respectan portfolioon siirtämisen pienapuvälineiksi sellaisia ratkaisuja, jotka istuvat asiakkaidemme ajatuksiin helppokäyttöisyydestä ja toimintaympäristöjen vaatimuksiin vastaamisesta. Helppokäyttöisyyttä kuvastaa esimerkiksi se, että olemme valinneet siirtämisen pienapuvälineiksi sellaisia välineitä, joiden osalta hoitajan ei tarvitse kantaa huolta välineen kantokyvystä tai kestävyydestä.

‒ Uuteen portfolioomme valikoituneet siirtämisen pienapuvälineet kantavat lähes kaikki vähintään 200 kiloa. Tämä auttaa hoitajia arjen hoitotyössä, sillä vain poikkeuksellisen painavien potilaiden kohdalla joudutaan turvautumaan erikoisratkaisuihin, kehityspäällikkö Henna Lehtonen kertoo portfoliouudistuksesta.

Ajatuksemme hoitotyön keventämisestä pohjautuu haluun hyödyntää avustettavan potilaan omat voimavarat siirtymistilanteissa. Siirtämisen apuvälineen avulla voidaan kompensoida potilaan toimintakyvyn heikkouksia ja mahdollistaa välineen tuella potilaan osallistuminen siirtymiseen. Tällainen apuvälineiden käyttö tukee kuntoutuksellista hoitotyön linjaa.

Autamme mielellämme kaikissa potilaan siirtymisen ja liikkumisen tukemiseen liittyvissä haasteissa puhelimitse tai paikan päällä. Alueellasi toimivan asiantuntijan löydät täältä www.respecta.fi/fi/yhteystiedot/.

Uudistettu tuoteportfolio julkaistaan kesän 2021 alussa, pysythän kuulolla!