Jalkaterien rakenne

Jalkaterien kasvu ja hermosto

Jalkaterässä on 26 luuta, 55 niveltä, 107 nivelsidettä ja 31 lihasta. Luiden rakenteissa on huomattavia yksilöllisiä eroja kuten muoto ja koko. Jalkaterän luutuminen loppuu vasta 18–20 -vuotiaana. Nivelsiteet, jänteet ja lihakset tukevat jalkaterän alueen luisia rakenteita, kuten jalan joustavaa sisäkaarta. Alaraajojen nivelet, lihakset, jänteet ja rasvapatjat toimivat koko kehon iskunvaimentimena kävelyssä, juoksussa ja hypyissä. Paljain jaloin kävellessä aktivoituu kaikki kävelyyn osallistuvat lihakset eli puolet kehon 650 lihaksesta ja 200 luusta, sekä iso joukko niveliä. Harrasta paljasjalkakävelyä aina kun on mahdollista, jotta jalan lihakset pääsevät toimimaan niiden luonnolliseen tapaan. Terve jalkaterä on suoralinjainen: Kantaosasta kapea ja varvasosasta leveä. Lapsilla tämä on nähtävissä korostetusti. Varpaat liikkuvat ja ovat erillään toisistaan. Iho ja kynnet ovat ehjät ja joustavat. Jalkaterä on joustava, vahva ja se mukautuu erilaisille kävelyalustoille.

lasten jalkaterien kasvu ja hermosto

Jalkaterien kasvu

Jalkaterien pituuskasvu on nopeinta ensimmäisten ikävuosien aikana. Joskus vielä 3– 4 -vuotiaana jalkaterät kasvavat noin 20 mm vuodessa. Täyden mitan jalkaterä saavuttaa tytöillä noin 14 -vuotiaana ja pojilla 16 –18-vuotiaana. Vaikka jalkaterien kasvu päättyy, niiden luutuminen jatkuu 18–20 ikävuoteen asti. Kun jalkaterä ei ole vielä luutunut, se on hyvin altis mukautumaan ulkopuoliseen, esimerkiksi jalkineen aiheuttamaan, paineeseen. Jalkaterien nopean kasvun ja kasvupyrähdysten vuoksi jalkaterien pituudet tulisi tarkistaa säännöllisesti. Jalkapohjan uurteista voidaan seurata jalkaterän kierteisen toiminnan kehittymistä. Jalkaterän etu- ja takaosa välistä kiertymistä kuvattaessa puhutaan torsioista tai jalkaterän etu- ja takaosan välisestä spiraalista. Jalkaterän etu- ja takaosan eriytyneiden liikkeiden kehittymiselle on oleellista, että lapsi liikkuu mahdollisimman paljon. Varpaille nouseminen, isovarpaiden tyvinivelten vapaa ojentuminen sekä hyvien sääri- ja pohjelihasten toiminta ovat tässä avainasemassa.


Lapsen jalkaterien pituuskasvun eteneminen ja mittaamistarve

Lapsen jalkaterien kasvu on yksilöllistä ja kasvu tapahtuu pyräyksittäin. Taulukossa ilmoitetut luvut ovat keskiarvoja.

 

jalkateran_kasvu_taulukko.png

Jalkaterän pituuskasvu hidastuu viiden ikävuoden jälkeen. Lopullisen mitan jalkaterä saavuttaa tytöillä noin 14-vuotiaana ja pojilla 16 –18-vuotiaana.

 

Hermosto

Vaikka lapsi muistuttaa rakenteeltaan aikuista jo hyvin varhaisessa vaiheessa, on hermoston kehitys kesken vielä pitkään. Asentotunto kehittyy vastaamaan aikuisen asentotuntoa vasta 12 -vuoden ikäisenä, jolloin liikkumisen malli vastaa aikuisen mallia. Kokonaisuutena hermosto on valmis vasta noin 16 –20 -vuotiaana. Hitaimmin kehittyy somaattinen hermosto, joka käsittelee mm. aistimuksia. Hermoston hidas kypsyminen vääristää lapsen tuntemuksia jalkineen istuvuudesta. Lapsi voi pitää neljä numeroa liian pieniä jalkineita ja sanoa, että ne ovat sopivat. Tuntoaistin kehittyessä lapsi pystyy yhä luotettavammin kertomaan esim. jalkineen paineen ja hankauksen. Hermoston hidas kehittyminen sekä hermoston kyky sopeutua huonoihinkin olosuhteisiin luovat omat haasteensa hyvän jalkineen löytymiselle. Ostotilanteessa pelkästään lapsen mielipiteeseen jalkineen sopivuudesta onkin syytä suhtautua varauksella.