Anne,-Tapio-ja-Henna3_web.jpg


Check johtamisen näkökulmasta: vahva osa hoitotyön osaamista


Johtava ylihoitaja Anne Hedman innostui CHECK:stä työskennellessään Salon Aluesairaalassa keväällä 2014. Salossa aloitettiin tutustumisen jälkeen pilottijakso järjestelmän käytöstä. Anne oli projektissa mukana vuodenvaihteeseen, jolloin hän siirtyi TYKS:iin ensihoitoyksikön ylihoitajaksi.

”Näen ergonomia-asian ja CHECKin käytön suuremmassa kontekstissa. Meidän on ensinnäkin turvattava aina potilaiden turvallisuus ja toisaalta ennaltaehkäistä työtapaturmia ja –sairauksia. Tätä asiaa Salossa mietittiin yhteistyössä  mm.  työterveyden kanssa. Lisäksi työsuojelulaki  velvoittaa, että esimiehen tehtävänä on varmistaa että työkalut ovat sopivat”,  valottaa Anne lainsäädännöllisiä asioita .

”Ainahan pitäisi katsoa eteenpäin ja miettiä miten saisi asiat sujumaan paremmin. Potilassiirrot ja niihin liittyvät välineet pitäisi nivouttaa prosessiksi. Nyt apuvälineitä tulee eri toimittajilta, mutta emme ole voineet varmistaa että niitä osataan käyttää. Prosessi  voisi olla suurin piirtein seuraava:  tarve -> hankintaprosessi  -> käytön varmistaminen. Potilassiirrot ovat kuitenkin vahva osa hoitotyön osaamista ja niitä tehdään päivittäin. On mm. tutkittu, että hoitotyössä kohdataan väkivaltainen potilas noin kerran työuran aikana ja siitä on tehty suositukset ja ohjeet.  Vertailun vuoksi  95%  hoitotyötä tekevistä siirtää potilaita joka päivä eikä siitä ole tehty prosessia!”  Anne miettii.

”Ennaltaehkäisevän toiminnan kääntäminen rahaksi on vaikeaa ja henkilökunnan asennekasvatusta tarvitaan oman ja potilaan turvallisuudesta  huolehtimiseksi. Siksi varmaan CHECK:n pilotti Salossa olikin niin hyvä, koska teimme koko prosessin yhdessä. Mietimme käytäntöjä, työskentelimme pareittain ja pidimme yhteyttä toisiimme koko ajan. Suuri merkitys oli koulutuspäivässä, jossa Respectan Tapio Tuominen oli mukana antamassa kokemusperäisiä ohjeita ja vinkkejä”, Anne vielä painottaa asiantuntija-avun merkitystä.

Terveydenhuollon rahat ovat tiukoilla ja taloudelliset realiteetit painavat koko ajan päälle - on pakko miettiä miten parhaat käytännöt ja tuotteet otetaan käyttöön. CHECK on formaattina hyvä, koska alkukartoituksen ja yhteenvedon jälkeen tehdään tarvearvio ja jatketaan siitä sitten  toimintasuunnitelman tekemiseen ja toteutukseen. Prosessi on selkeä ja sitä on helppo noudattaa ja siten saavuttaa myös tuloksia!

Odotan ja toivon että CHECK on tulevaisuudessa käytössä jokaisella terveydenhuollon alueella yhtenä työkaluna riskien kartoittamisessa ja ehkäisemisessä ja yhteistyössä käytettynä , toivoo Anne vielä lopuksi.

 

Katso lisää:

Organisaatiolle - Ergonomiaratkaisut