Ortoosista apua nivelrikkoon?

17. lokakuu 2017 - admin

Nivelrikko eli artroosi on maailman yleisin nivelsairaus ja aikuisten tavallisin polvikipujen syy. Polven nivelrikko aiheuttaa alkuvaiheessa aaltoilevaa kipua kävellessä, juostessa ja hyppiessä. Nivelrikon edetessä lepokivut ja -säryt yleistyvät. Hoitava lääkäri tai oma fysioterapeutti ehdottaa usein ortoosin eli polvituen kokeilemista, mutta onko ortooseista hyötyä nivelrikkokivuista kärsivälle? Erilaisten ortoosien valikoima on suuri ja hintahaarukka parista kympistä pariin tuhanteen euroon. Kuinka löytää niiden joukosta sopiva, laadukas ja toimiva ratkaisu?

Varsinaista parannuskeinoa polven nivelrikkoon ei ole keksitty, mutta hyvä kivun hoito, ylipainon vähentäminen, sopiva harjoittelu ja liikunta sekä tuki eli ortoosi voivat auttaa nivelrikkokipuun ja tukevat arjessa pärjäämistä.

”Heti aluksi pitää selvittää, mitä ortoosin käytöllä tavoitellaan. Hankinnassa kannattaa luottaa ammattilaisen, kuten ortooseihin erikoistuneen apuvälineteknikon tai fysioterapeutin, apuun”, vinkkaa Timo Saari Respectalta.  

Jokaisen vartalo, taudinkuva ja oireet ovat yksilöllisiä, siksi sama ortoosiratkaisu ei toimi kaikille. Valintaprosessi lähtee aina huolellisesta tutkimuksesta. Kevyitä ratkaisuja saa suoraan myymälän hyllystä, mutta toisinaan vain yksilöllisellä ratkaisulla saadaan haluttu tulos.

”Suurimmat pettymykset syntyvät, kun ilman asiantuntijan apua ostettu ortoosi ei tuekaan oikealla tavalla ja nivelrikkokipu ei lievity. Huonon kokemuksen perusteella voi syntyä käsitys, että ortooseista ei ole hyötyä tai apua. Ortoosin valinta alkaa aina tutkimisella, mitanotolla ja sovittamisella. Ratkaisuja voidaan räätälöidä tai tarvittaessa rakentaa alusta asti yksilöllisiksi.”

 

Oikea tuki oikeaan kohtaan  

Nivelrikon hoitoon tarkoitettuja ortoosimalleja ja vaikutusmekanismeja on erilaisia.

”Lievässä nivelrikossa sukkamallinen polvituki auttaa korjaamaan polven asentoa. Sen toiminta perustuu puristukseen, joka auttaa aistimaan kehon asentoa ja ikään kuin käskyttämään lihaksia oikeaan asentoon. Sukkamainen polvituki ei kuitenkaan vaikuta itse ongelmaan, eli nivelen pinnalta tulevaan kipuaistimukseen, ja tuenta voi osoittautua riittämättömäksi”, kertoo Timo Saari.

Polvituella voidaan helpottaa myös painetta ikään kuin nostamalla polvilumpiota lumpiotuen avulla alhaalta ylös. ”Lumpion tukeminen on yksi mahdollisuuksista etenkin silloin, jos polvessa on molemminpuolinen nivelrikko tai jos ongelma on lumpiossa.”

Mikäli polven ongelmat johtuvat nivelen liiallisesta joustosta eli löysyydestä, nivelen tuenta, etenkin sivuttaissuunnassa, on suhteellisen helppoa. Monesti sivuttaisliikkeen estäminen auttaa estämään kipua.

”Kun polvinivel löystyy ja liikkuu sivulle, polvi alkaa taipua mutkalle. Polvea ei voi heti vääntää suoraksi, vaan miellyttävältä tuntuva linja voidaan saavuttaa säätämällä polven kulmaa asteittain suoremmaksi. Ortoosi siis oikaisee polvea ja keventää samalla kipupistettä. Parhaassa tapauksessa henkilö kokee liikuntakyvyn parantuneen ja kivun lieventyneen välittömästi.”

Ortoosit ovat kehittyneet paljon ja nykyään on saatavissa toimivia, yksilöllisiä ratkaisuja. Suomessa ortoosien käyttö on kuitenkin huomattavasti vähäisempää kuin muualla Euroopassa.

”Ortoosimallin väärä valinta lienee yksi syy tukien vähäisemmälle suosiolle. Liian usein ortoosia kokeillaan viimeisenä hoitomuotona ennen leikkauspäätöstä, jolloin ortoosista ei saada enää tarpeeksi tukea ja lopputulos ei ole ideaali. Tietoisuus ortoosien mahdollisuuksista sekä tyytyväiset käyttäjät lisäävät ortoosien suosiota”, summaa Timo Saari.

 

Katso lisää:

Ratkaisut - Ortoosit ja tuet

Kuvasto - Ortoosit ja tuet