Kanta-arkisto


Respectan potilastietojärjestelmä on liitetty kansalliseen potilastiedon arkistoon Kantaan. Kanta on palvelu, jonne kaikki terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista järjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat kaikkien hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä. Potilastiedon arkistosta tietojasi ei kuitenkaan saa antaa muille terveydenhuollon toimijoille, jos et ole antanut siihen lupaa.

Potilastietojen arkiston kautta voit tarkastella omia potilastietojasi Omakanta-palvelussa. Omakannasta pääset katsomaan omaa historiaasi, lähettävän yksikön kirjaamia tietoja esim. apuvälinearviosta, hoidon tavoitteista ja -hoitosuunnitelmasta sekä Respectalla kirjattuja tietoja apuvälinearvioista, luovutetuista apuvälineistä ja apuvälineiden muutostöistä sekä muuta apuvälineeseen liittyvää oleellista tietoa.

Respectan vastaanotolle tullessasi sinulla tulee olla mukana kuvallinen henkilötodistus.