Yhä huonokuntoisempia hoidetaan kotona - apuvälinetarve lisääntyy

23. toukokuu 2016 - admin

Sairaaloiden laitospaikkojen väheneminen ja potilaiden entistä nopeampi kotiuttaminen lisäävät hoidon tarvetta kotona. Kotona hoidettavat ovat yhä vaikeampikuntoisia ja erityisesti nosto- ja siirtotilanteet kuormittavat sekä kotisairaanhoitajia että omaisia. Haastaviakin hoitotilanteita voidaan kuitenkin tukea erilaisilla kotihoidon apuvälineillä ja järjestelyillä.


Yhä useampi suomalainen saa hoitoa kotona. Kotona asumisen on todettu olevan hyväksi potilaiden toimintakyvyn säilyttämisen kannalta ja usein se on myös hoidettavan toive. Koti on kuitenkin hoitajalle yksi haasteellisimmista työympäristöistä.


”Kun mietitään hoitajan työturvallisuutta ja -ergonomiaa, koti on erittäin raskas työympäristö, sillä siellä pystytään harvemmin luomaan optimaalisia olosuhteita esimerkiksi tilojen tai työasentojen osalta. On tärkeää huolehtia hoitajan jaksamisesta ja miettiä, mitkä apuvälineet helpottavat hänen työtään”, sanoo potilasergonomia-asiantuntija Tapio Tuominen Respecta Oy:stä.


Osa arkea helpottavista apuvälineistä harkinnanvaraisia tai omakustanteisia


Kotona tapahtuvassa hoidossa kartoitetaan ensin, minkälaisia apuvälineitä arjen sujumiseen tarvitaan. Laki lääkinnällisestä kuntoutuksesta takaa kotiin välttämättömimmät apuvälineet kuten hoitosängyn, peseytymistä ja wc-käyntejä helpottavat apuvälineet sekä tarvittaessa liikkumisen apuvälineet ja potilasnostimen. Nämä saa oman terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin apuvälinekeskuksen kautta.

Erityisiä haasteita hoidossa aiheuttavat erilaiset nosto- ja siirtotilanteet. ”Monet omaishoitajat ovat fyysisiltä ominaisuuksiltaan hoidettavia pienikokoisempia tai saattavat olla iäkkäitä jo itsekin”, Tuominen huomauttaa.

Vaikka kotona tapahtuva hoito on yhteiskunnalle sairaalahoitoa huomattavasti edullisempaa, kunnat ovat rajoittaneet joidenkin apuvälineiden tarjontaa. ”Kaikki kiinteää asennusta vaativat apuvälineet, kuten kattonostimet määräytyvät vammaispalvelulain kautta, ja ovat tällöin kunnalle harkinnanvaraisia. Niiden saatavuuteen vaikuttaa kustannusten ohella myös asentamisen haasteet”, Tuominen kertoo.

Tuomisen mukaan paljon olisi tehtävissä kotona tapahtuvan hoidon kuormittavuuden vähentämiseksi. Kaivattua apua vaikeisiin nosto- ja siirtotilanteisiin toisivat kattonostimien ohella muun muassa nostamista ja kyljelleen kääntämistä merkittävästi helpottavat nostoliinat tai kääntölakanat. ”Nämä eivät vielä kuitenkaan kuulu kuntien potilashoidon standardiin, eivätkä kaikki kuntien ammattilaiset osaa niitä siksi koteihin suositella.”

 

Apuvälineiden tarve voi yllättää myös hoivakodeissa


Kotona tapahtuvan hoidon rinnalla myös yksityisten hoivakotien määrä on lisääntynyt. Omaisille voi tulla yllätyksenä, että läheisen hoidossa välttämättömät apuvälineet, kuten potilasnostimet, eivät välttämättä kuulu automaattisesti hoivakodin varusteluun ja ostettuun palvelutasoon.

Apuvälineitä voi myös vuokrata yksityisiltä palveluntarjoajilta. ”Jos laitetta tarvitaan vain muutamien kuukausien ajan, on vuokraus oston sijaan varteenotettava vaihtoehto”, vinkkaa Tuominen.
 
Myös hoivapalveluita tarjoavat yritykset voivat hankkia potilaiden hoitoon tarvittavia apuvälineitä erilaisin rahoitusmenetelmin. ”Esimerkiksi rahoitusleasingin avulla yritysten ei tarvitse sitoutua laitteiden hankintaan tai huoltoon, mutta tarvittavat apuvälineet ovat sekä hoivakotien asiakkaiden että hoitohenkilökunnan saatavilla”, Tuominen suosittaa.


Lisätietoja:

Tapio Tuominen, potilasergonomian asiantuntija, Respecta Oy
Puh. +358 40 3488 519, tapio.tuominen@respecta.fi

Tutustu mm. ergonomian, hygienian, liikkumisen ja siirtymisen tuotevalikoimaan web-kuvastossamme http://kuvasto.respecta.fi tai kysy lisää myyntipalvelustamme p. 0207 649 748*