Polven nivelrikon hoito

Liike on paras lääke

Polven nivelrikkoa voidaan hoitaa, vaikka sitä ei voida parantaa. Aluksi lääkkeettömät keinot ja liikeharjoitukset tukevat arjessa pärjäämistä. Lääkehoidot ja kirurgiset hoidot otetaan käyttöön, kun itsehoito ei enää auta. Hoidoilla pyritään hallitsemaan ja lieventämään kipua sekä ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyä.

 

Itsehoito

Painonhallinta on ensiarvoisen tärkeää. Ylipainon pudotus yleensä lievittää polvinivelrikkopotilaan polven kuormituskipua ja parantaa toimintakykyä. Se voi myös vähentää jäljellä olevan nivelruston rappeutumista.

Kylmähoidolla voi itse lievittää polvinivelen turvotusta ja kipua. Kylmäpakkaus asetetaan esimerkiksi pyyhkeen päälle, ei suoraan iholle.

Liikunta- ja kotiharjoittelu vähentää kipua, parantaa polven nivelrikkoa sairastavien toi-mintakykyä ja elämänlaatua. Sopivia liikuntalajeja ovat muun muassa vesivoimistelu, vesijuoksu, uinti, kuntopyöräily ja pyöräily. Kuntokävely (sauvakävely) ja hiihto ovat myös hyviä liikuntalajeja.

Kävely ja polven ojentajalihasten voimaharjoittelu vähentävät koettua kipua polvessa. Tehokkaimmin kipua näyttävät lievittävän reisilihaksen voimaharjoitukset, jotka tehdään hyödyntämättä oman kehon painoa.

Polvituet ja tukipohjalliset keventävät myös polvinivelen kuormitusta. Polvituki voi paran-taa myös polven liikkuvuutta ja jopa hidastaa nivelrikon etenemistä. Toispuoleisen nivelri-kon polvitukihoidon tarkoituksena on avata kivuliasta nivelrakoa joko työntämällä tai vetä-mällä.

Liikkuminen voi onnistua polvituen avulla. Onnistuneella kipua vähentävällä toispuoleisen nivelrikon polvituella voidaan myös lykätä mahdollista leikkaushoitoa ja vähentää lääkkeiden sivuvaikutuksia.

 

Nivelrikon lääkehoito

Jos itsehoito ja fysikaaliset hoidot eivät auta, käytetään lääkehoitoa. Nivelrikon itsehoitoon suositellaan särkylääkkeistä ensisijaisesti parasetamolia, jota saa apteekista ilman reseptiä. Tarvittaessa siirrytään tulehduskipulääkkeiden käyttöön. Kipuja voi hoitaa myös iholle sivellettävillä ja ihon kautta imeytyvillä tulehduskipulääkkeillä. Jos nämä lääkkeet eivät auta, lääkäri voi määrätä vahvempia kipulääkkeitä.

Nivelen sisäisesti annettu hyaluronaatti-ruiske lievittää polvinivelrikkoon liittyvää kipua hieman lumelääkettä tehokkaammin.

Lääkkeillä voidaan hoitaa nivelrikon kipuoireita, mutta parantavaa tai taudin etenemistä estävää lääkettä ei vaivaan ole.

 

Polven nivelrikon leikkaushoito

Polven tekonivelleikkaus tehdään yksilöllisen harkinnan mukaan silloin, kun liikuntakykyä, elämänlaatua ja omatoimisuutta ei voida muilla keinoilla ylläpitää eikä kipua voida hallita.

 

Voiko polven nivelrikkoa ehkäistä?

Kohtuullinen liikunta ja nivelen käyttö voitelevat nivelruston aineenvaihduntaa. Myös reisilihasten lihasvoima kannattaa pitää hyvässä kunnossa. Painon pitäminen normaalina on tärkeä polvinivelrikon ehkäisykeino. Polvivammojen ehkäisy vähentää nivelrikon vaaraa.

 

Katso lisää: