Polven nivelrikon oireet


1. Lisääntyvää kipua ja jäykkyyttä

Polvinivelrikko ei aluksi välttämättä aiheuta oireita, ja ne vaihtelevat yksilöllisesti. Ensim-mäisiä merkkejä ovat paikallinen kipu polvessa ja nivelten jäykkyys.

Yleensä nivelrikkoa epäillään, kun jomottava kipu pahenee liikkuessa ja lievittyy levossa. Aamulla nivelet ovat jäykkiä ja istumisen jälkeen on hankala lähteä liikkeelle. Kun nivelrikko on edennyt pitkälle, jomotus vaivaa myös yöllä.

Polvikipua tuntuu useampina päivinä kuukaudessa. Kivun lisääntyessä pienetkin kävelymatkat lyhenevät entisestään. Kun polvi ei enää taivu kunnolla, portaita on vaikea kulkea alas.

Nivel turvottelee, kuumottelee ja siinä tuntuu painelukipua. Tässä vaiheessa röntgenkuvassa erottuu usein nivelraon kaventuminen.

 

2. Toimintakyky rajoittuu

Vähitellen polvinivelrikko rajoittaa toimintakykyä. Liikkuminen vähenee. Kivusta ja nivel-jäykkyydestä johtuva passivoituminen hankaloittaa ja hidastaa normaalia elämää. On vai-kea pukea päälle sukkia, kenkiä ja housuja. Pitkälle edennyt polven nivelrikko voi aiheut-taa myös nivelen virheasennon.

Nivelrikon oireet ja toimintakyvyn haitta ovat suurelta osin seurausta nivelrustossa ja ym-päröivissä pehmytkudoksissa tapahtuneista rakenteellisista muutoksista.

 

3. Miten polven nivelrikko todetaan?

Lääkäri toteaa tutkimuksin polvinivelrikon. Lääkärille on syytä hakeutua, kun nivelkipu häiritsee merkittävästi liikkumista, arkielämää ja työtä tai kun nivelessä on leposärkyä.

 

Katso lisää: