Lapsen liikkuminen ja henkinen kehitys

 

Liikkuminen

Liikkuminen helpottaa sosiaalisten yhteyksien muodostamista ja parantaa samalla tietoisuutta omasta kehosta sekä tasapainosta. Varhainen liikkuminen ja sen mahdollistama ympäristön tutkiminen ovat erittäin tärkeitä lapsen yleisen kehityksen kannalta. Apuvälineet, kuten pyörätuoli tai kävelytuki, tukevat lapsen liikkumista ja osallistumista. Olipa apuna kävelytuki, kuntoutusrattaat tai aktiivipyörätuoli, yhteistyö vanhempien, terapeuttien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten välillä on tärkeää oikean apuvälineen löytämisessä. Lapsi käy läpi tietyt kehitysvaiheet. Tavoitteena on löytää apuvälineitä, jotka auttavat vammaista lasta kehittämään liikkumista ja oma-aloitteisuutta kussakin kehitysvaiheessa. Tämä lisää lapsen itsenäisyyttä ja itseluottamusta.

 

Henkinen kehitys

Aivot kehittyvät jatkuvasti ensimmäisten elinvuosien aikana. Apuvälineet tukevat tietoisuutta, koska lapsi pystyy paremmin havaitsemaan ympärillään olevaa maailmaa.Jos lapsen kehitys viivästyy tai hän on vammainen, hänen taitonsa kehittyvät todennäköisesti hitaammin tai eivät kehity lainkaan ilman apua. Esimerkiksi lapsi, jonka lihakset ovat erittäin kireät ja jännittyneet, ei pysty avaamaan nyrkkiään tai taivuttamaan kättään niin, että pystyisi koskettamaan omaa vartaloaan. Ilman kosketusta lapsella ei ole motivaatiota liikkumiseen ja ilman liikkumista aivot eivät saa riittävää aistitietoa, jotta voisivat kehittyä kunnolla. Tuloksena sensorimotorinen kehitys heikkenee.

Tämän vuoksi havainnoinnin opettelulla on tärkeä roolin kehityksen ja ympäristön vuorovaikutuksen kehittämisessä. Mitä aikaisemmin harjoittelu aloitetaan, sitä paremmin aivot pystyvät oppimaan ja toteuttamaan oppimaansa. Lääkärin ja terapeuttien apu ja apuvälineet voivat auttaa havainnointikyvyn kehittämisessä.  

 

Lihasjänteys

Vartalon lihakset vatsa- ja selkäpuolella kontrolloivat vartalon asentoa. Apuvälineet, joiden istuinosa on säädetty oikein, tarjoavat perusedellytykset asennolle, kunhan remmit ja tuet on oikein säädetty ja kiinnitetty. Apuvälineet auttavat asennon stabiloinnissa.

Lihasjänteys tarkoittaa lihasten jännityksen astetta, jonka terveet lapset säätävät automaattisesti aktiviteettien ja rentoutumisen vaihdellessa. Vartalon lihasten jänteys on välttämätön asennon kontrollin ja vartalon vakauden ylläpitämiseksi. Lapsi, jolla on vakava liikehäiriö, ei pysty vakauttamaan vartaloaan. Hän ei pysty kohdistamaan päätään oikein tai käyttämään raajojaan haluamallaan tavalla. Fysioterapia ja apuvälineiden oikeat kiinnitykset ja tuennat ovat tärkeitä. Istuimen lisäksi myös lantion, rintakehän ja olkapään tuet ovat tärkeitä oikean asennon kannalta.

 

Symmetria

Lapsen, jolla on epäsymmetriset liikkeet ja lihasjänteys sekä automaattisia refleksejä, asento on automaattisesti epäsymmetrinen. Pitkällä aikavälillä tämä voi johtaa ortopedisiin ongelmiin ja kipuun.

Symmetria on tärkeä askel ihmisen kehityksessä. Vauva on ensimmäisten kuukausien ajan asymmetrisessä asennossa, josta sitten kehittyy symmetrinen asento. Tämä on ensiaskel symmetriseen asentotajuun, jota tarvitaan istumiseen, seisomiseen ja kävelyyn. Epäsymmetria kehittyy, jos lapsen asennon linjaus on huono, toiminta yksipuolista, lihasjänteys heikentynyt tai hänellä on automaattisia reaktioita tai refleksejä.

Toissijaiset ortopediset ongelmat voidaan yhdistää kehon epäsymmetrisyyteen ja ne voivat aiheuttaa kipua. Mitä aikaisemmin epänormaali asento tunnistetaan, sitä nopeammin sitä voidaan korjata fysioterapialla ja yksilöllisesti sovitetuilla apuvälineillä. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarve riippuu vamman asteesta. Epäsopivat apuvälineet voivat aiheuttaa asymmetriaa, erityisesti liian leveät, joihin on jätetty liikaa “kasvunvaraa”.


Katso lisää: