Lasten apuvälineiden tavoitteellinen käyttö

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tavoitteena on tarjota fyysisesti vammaiselle lapselle paras mahdollinen tuki arjessa ja omassa ympäristössä. Apuvälineitä käytetään kaikissa lapsen ikävaiheissa. Käytettävien apuvälineiden valikoima suunnitellaan optimaalisesti niin, että sopiva tuote on saatavilla ja niitä voidaan käyttää tavoitteellisesti jokaisessa kehitysvaiheessa. Apuvälineet estävät kehon ja nivelten huonoa asentoa helpottaen lapsen toimintaa ja itsenäistä liikkumista. Tämä vahvistaa lapsen tietoisuutta omasta kehosta ja auttaa myös lapsen hoitajia. Fysioterapialla pyritään estämään vääränlaista kehitystä. Fyysisesti vammainen lapsi tuetaan ja hänelle opetetaan perusasentoja ja liikeratoja.

Jotta hoito olisi mahdollisimman tehokasta, lapsen pitäisi harjoitella fysiologisesti sopivaa asentoa ja liikkumismalleja mahdollisimman usein myös terapian ulkopuolella. Lapsi oppii hallitsemaan asentoaan samalla kun kehittää jatkuvasti motorisia taitojaan. Liikkumisen apuväline, kuten optimaalisesti sovitettu istuinjärjestelmä, estää asennon ja liikeratojen palautumisen lähtötilanteeseen ja parantaa asennon hallintaa. Apuvälinettä valittaessa pitäisi aina kiinnittää huomiota arkiympäristöön, jotta lapsi voisi olla mahdollisimman itsenäinen.

 

Sovittaminen

Lapsen asento ja liikeradat tutkitaan, selvitetään hoitohistoria ja analysoidaan ympäristö. Jos sovitetaan liikkumisen apuvälinettä, ensimmäisellä kerralla otetaan myös mitat apuvälineen yksilöllistä mitoitusta varten. Apuväline on suunniteltu sopimaan yhdelle käyttäjälle. Sovitusprosessi on erittäin tärkeää, koska vasta sen jälkeen voidaan koekäytön avulla määrittää, missä määrin laite täyttää lapsen terapeuttiset ja yksilölliset tarpeet ja sopii lapsen ympäristöön.

Sen jälkeen kuntoutusvaihe voi alkaa. Kuntoutuksessa lapsi oppii käyttämään apuvälinettä oikein ja turvallisesti. Lasten kohdalla on myös tärkeää, että vanhemmat ja avustajat oppivat käyttämään laitetta oikein. Vain silloin, kun apuvälineen toiminta ymmärretään oikein, se voi auttaa.

Seuranta on aina tärkeää, mutta erityisen tärkeää lasten kuntoutuksessa. Apuvälineiden kartoituksen pitäisi aina sisältyä seurantaan, koska lapset kasvavat ulos apuvälineestä nopeasti.

Oikean apuvälineen valitsemiseksi on ensin tehtävä perusteellinen analyysi ja tarpeen kartoitus. Sovittajan tulee tuntea kliiniset oireet. Tämä on erityisen tärkeää edistyvissä häiriössä, joissa lapsen tila, voimat ja toimintakyky heikkenevät. Lisäksi on tunnettava biomekaaniset ja fyysiset häiriöt, joilla voi olla suuri vaikutus asentoon. Vasta kun huonon asennon syy voidaan määrittää, sitä voidaan ehkäistä apuvälineellä.    

Prosessin alussa ei tarvitse valita tiettyä tuotetta, vaan ensin valitaan optimaalinen tekniikka ja toiminnallisuudet ja kartoitetaan mahdollisia vaihtoehtoja lapselle. Vasta analyysin ja sovituksen jälkeen valitaan sopivin apuväline – tai päätetään, tarvitseeko lapsi apuvälinettä lainkaan.  

Oheinen kuva kertoo ihanteellisesta sovitusprosessista. Lapsi ja hänen oireensa ja niistä aiheutuvat tarpeensa ovat keskellä ja niitä ympäröi moniammatillinen tiimi.

sovitusprosessi_lapset_fi.jpg
 

Apuvälineet

Apuvälineiden voidaan ajatella kuuluvan kolmeen pääkategoriaan:

Terveydenhuollon ammattilaiset ja apuvälineiden asiantuntija muodostavat tiimin, joka voi varmistaa onnistuneen sovitusprosessin. 

 

Apuväline, joka tukee terapeuttisia tavoitteita:

 

 • Lisää elämänlaatua
 • Edistää itsenäisyyttä
 • Parantaa itseluottamusta
 • Lisää liikkuvuutta
 • Helpottaa liikkumista
 • Tukee hoitoa
 • Korjaa virheasennon ja väärät liikkeet
 • Tukee optimaalisesti sovitettua ja vakaata asentoa
 • Tukee päivittäistä toimintaa
 • Edistää sosiaalista osallisuutta (esim. leikkimistä)
 • Vähentää kontraktuuria
 • Keventää hoitajan fyysistä kuormitusta
 • Ehkäisee epäsymmetriaa
 • Ehkäisee toissijaisia ortopedisia ongelmia
 • Kontrolloi lihastonusta.

 

Katso lisää: