Mikroprosessoriohjatut proteesit

 

Alaraajaproteesin polvinivel voi olla mekaaninen, hydraulinen, pneumaattinen tai mikroprosessoriohjattu. Polvinivel vaikuttaa liikkumisen turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Proteesin valinta perustuu aina huolelliseen tutkimukseen, arvioon ja testikäyttöön. Respectan asiantuntijat arvioivat ja auttavat valitsemaan oikean ratkaisun tarpeisiisi. Tutustu alla mikroprosessoriproteesien käyttäjien tarinoihin. 


Kenevo-käyttäjä Juha, Pieksämäki

Juhalla on ollut mikroprosessoripolvi kaksi vuotta. Mekaanisella polvella tasapaino ei ollut kovin hyvä, jolloin kaatumisia tapahtui. Mikroprosessoripolvella kävely on vakaampaa ja kumpiakin jalkoja pystyy käyttämään tasapuolisesti. Katso videolta esimerkkejä erilaisten polvinivelten käytöstä.


Turvallisuutta kaipaavalle

Christa liikkuu ensisijaisesti omassa kodissaan sekä tutuissa paikoissa kodin välittömässä läheisyydessä. Hän tarvitsee runsaasti vakautta ja turvaa joka askeleella. Hänen kävelynsä ei ole aina tasapainoista ja sitä tuetaan osittain apuvälineillä tai pyörätuolilla. Christalla ei ole erityisen paljon voimaa tai koordinaatiokykyä, mikä ei kuitenkaan estä häntä huolehtimasta itse kodistaan.

 • Kenevon ohjaus tukee pieniä ja turvallisia askelia − kävelyn apuvälineiden käytöstä riippumatta.
 • Kompastumisturva Plus huolehtii korkeasta turvallisuusstandardista.
 • Viisi perustoimintoa tukevat käyttäjää intuitiivisesti erityisesti arkipäiväisissä liikkeissä, kuten alas istuttaessa ja ylös noustessa.
 • Pyörätuolitoiminnon ansiosta Kenevo yksinkertaistaa myös liikkumista pyörätuolilla.
 • Nivel mukautuu käyttäjäänsä tämän pyrkiessä lisäämään omatoimisuutta tai lisää tukea kun sitä tarvitaan
 • Kenevo soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi yhdessä kevyen ja vakaan Terion K2-jalkaterän kanssaTiesitkö: Mikroprossoriohjattujen polvinivelten käyttö vähentää käyttäjien kaatumisriksiä aktiviteettitasolla 2 jopa 80%. Sen lisäksi se parantaa kaatumisriski-indikaattoreita. 
[lähdeviitteet: 1, 2, 3]


Itsenäisille

Robert liikkuu rutinoituneesti enimmäkseen tutuissa ympäristöissä, kuten kotona, toimistossa tai asuinpaikkakunnalla. Toisinaan hän sovittaa kävelytapansa saattajansa vauhtiin, mutta useammin hän kuitenkin etenee rauhallisemmin. Ahtailla alueilla tai suuremmissa ihmisjoukoissa hän hyödyntää tukea kävelläkseen tasaisesti, vaihtaakseen suuntaa, kävelläkseen taaksepäin tai seisoakseen turvallisesti. Hän ei tahtoisi murehtia voisiko äkkinäinen rankkasade yllättää hänet. Arjessaan Robert haluaa voida luottaa vakauteen, jonka proteesi hänelle tarjoaa.

 • Patentoitu C-Leg-teknologia mahdollistaa helpon siirtymisen tukivaiheesta heilahdusvaiheeseen vaihtelevillakin alustoilla
 • Optimoidun kompastumisturvan ansiosta se kontrolloi jokaista liikettä
 • Lisävakautta ja -mukavuutta varten C-Leg tarjoaa valittavaksi kaksi erilaista seisontatoimintoa
 • Säänkestävänä nivelenä C-Leg on suojattu satunnaiselta kosketukselta veden kanssa (esim. sadekuurossa)
 • C-Legin kliiniset edut on todistettu sekä lukuisissa kokeissa (yli 40 tutkimusta [4]) että käytännön kokemuksen perusteella (yli 60 000 toimitusta) 

Toimintahaluisille

Jenny liikkuu usein erilaisissa maisemissa ja tuntemattomassa ympäristössä, missä hän ei aina tiedä, mikä häntä odottaa. Hän haluaisi pystyä aina sopeutumaan kulloiseenkin ympäristöönsä, joka voi vaihdella lasten leikkipaikan, dyynimaiseman ja liikematkan välillä. Silloin tällöin hän kulkee myös pidempiä matkoja, jotka edellyttävät fyysistä kestävyyttä. Joissakin tilanteissa Jennylle on tärkeää voida liikkua nopeasti ja päämäärätietoisesti. Osana aktiivista elämäntyyliään Jenny tarvitsee proteesin, joka minimoi latausajan ja maksimoi käyttöajan.

 • Genium käyttäytyy erittäin luotettavasti kävelyn heilahdusvaiheessa niin vaihtelevilla ja epätasaisilla alustoilla, nousevissa ja laskevissa maastoissa kuin kenkiä vaihdettaessa [5]
 • Portaissa kulkeminen vuoroaskelin on mahdollista luonnollisen, helposti opeteltavan ja hyväksi havaitun menetelmän avulla
 • Olivatpa kyseessä lattialle levitetyt lelut tai puiden juuret metsälenkillä, esteiden ylittäminen onnistuu Geniumin avulla täysin luonnollisesti
 • Kliinisesti osoitetun OPG:n (Optimised Physiological Gait, optimaalinen fysiologinen kävely) ansiosta kävely on entistäkin symmetrisempää ja samanaikaisesti selän, säilyneen jalan sekä proteesinpuoleisen lantion kuormitus kevenee [5]
 • Genium tukee kaikkia kävelynopeuksia − hyvin tiheästä askelluksesta lyhyisiin pyrähdyksiin
 • Älykäs energianhallinta mahdollistaa pidemmän akun kestoajan, keskimäärin jopa viisi vuorokautta

Haasteisiin tarttuville

John liikkuu usein erilaisissa, osittain vaativissa ympäristöissä. Luottamus proteesiin on Johnille ratkaiseva tekijä, jonka ansiosta hän voi keskittyä muihin asioihin, kuten perheeseensä kotona tai työhönsä leikkaussalissa. Fyysinen kunto ja hyvinvointi ovat korkeassa arvossa Johnin elämässä. Pitkien työpäiviensä aikana hän arvostaa parempaa kestävyyttä sekä riippumattomuutta proteesin päivittäisestä lataamisesta. Myös veden alla John luottaa proteesinsa vakauteen ja turvallisuuteen.

 • Genium X3 tukee erittäin laajaa toimintojen kirjoa aina päivittäisestä suihkusta lähtien niin työpaikalla kuin liikunnassa
 • Se on vankka, korroosionkestävä, mahdollistaen huolettomuuden ilman murhetta vaurioitumisesta ja rikkoontumisesta
 • Erinomaisen joustavuuden ja intuitiivisen toiminnallisuuden ansiosta Genium X3:ea voidaan ohjata Android-pohjaisella sovelluksella
 • Se tukee kaikkia kävelynopeuksia − hitaasta askelluksesta pidempiin juoksumatkoihin
 • Genium X3 on täysin toimintakykyinen makeassa ja suolaisessa vedessä (IP 68 testattuna kolmen metrin syvyydessä 60 minuutin ajan)


 


C-legiä ja Genium/Genium X3:ea koskevat kliiniset tutkimukset

 • Tähän päivään mennessä C-legiä on tutkittu yli 66 tieteellisessä tutkimuksessa. 54 julkaisussa on osoitettu C-Legin edut turvallisuuden sekä lukuisten toiminnallisuuksien ja aktiviteettien suhteen muihin proteesiratkaisuihin verrattuna. Genium-polvinivelen käyttöönotto oli läpimurto alaraajaprotetiikan alueella. Lisäksi kaksitoista julkaisua vuosilta 2011-2016 osoittavat Genium-perheen teknisen ylivoimaisuuden C-Legiin verrattuna pitkän aikavälin teollisuusstandardina.

 • Mikroprossoriohjattujen polvinivelten käyttö vähentää käyttäjien kaatumisriskiä aktiviteettitasolla 2 jopa 80%. Sen lisäksi se parantaa kaatumisriski-indikaattoreita. [lähdeviitteet: 1, 2, 3]

 

mpk_graafi_tutkimukset_w700px.jpg
 


Lisätietoa:

 

Lähdetiedot:

1 Kannenberg A, Zacharias B, Probsing E. (2014): Benefits of microprocessor-controlled prosthetic knees to limited community ambulators: systematic review. J Rehabil Res Dev; 51:1469-1496.

2 Kahle JT, Highsmith MJ, Hubbard SL. (2008): Comparison of Non-microprocessor Knee Mechanism versus C-Leg on Prosthesis Evaluation Questionnaire, Stumbles, Falls, Walking Tests, Stair Descent, and Knee Preference; J Rehabil Res Dev; 45 (1): 1-14.

3 Hafner BJ, Smith DG. (2009): Differences in function and safety between Medicare Functional Classification Level-2 and -3 transfemoral amputees and influence of prosthetic knee joint control. J Rehabil Res Dev; 46 (3): 417-434.

4 International C-Leg Studies, published by Otto Bock HealthCare GmbH, 3rd Edition, 2014, 646B33=-GB-05-1403.

5 Genium/Genium X3, Clinically proven technology, published by Otto Bock HealthCare GmbH, 2016, 646D1109=EN-01-1605.