AmmattilaiselleDiabetekseen liittyvät jalkaongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen haitta ja sairauskulujen aiheuttaja. Erityisesti ennaltaehkäisyllä ja varhaisella puuttumisella voidaan välttää monia ongelmia. Käypä hoito -suosituksena on, että aikuisen diabetesta sairastavan jalkaongelmien ehkäisy ja seuranta tulee aloittaa jo silloin, kun diabetes todetaan. Kun haava on kerran ilmennyt, sen uusiutumisen ehkäisy täytyy muistaa läpi elämän. Tämä on ollut johtava ajatus Respectan ratkaisujen pohjalla. Haluamme olla mukana potilaan hoitopolulla ennaltaehkäisemässä jalkahaavoja ja sen myötä tulevia ongelmia sekä mahdollisia amputaatiota. Terveydenhuollossa arvioidun riskiluokituksen ja hyvän jalkojentutkimuksen perusteella voimme yhdessä löytää toimivan ratkaisun jalkojen hyvään hoitoon ja toimintakyvyn ylläpitoon.

 

Riskiluokalla on merkitystä

Kansainvälinen diabetesta sairastavan jalkojen riskiluokitus ennustaa jalkahaavan ja amputaation ilmaantuvuutta ja jopa kuolleisuutta. Keskimäärin 10 vuoden sairastamisen jälkeen jopa 20-50% diabetesta sairastavista kuuluu riskiluokkiin 2 ja 3. Me Respectalla emme määritä riskiluokkaa, mutta suunnittelemme diabetesta sairastavan asiakkaan ratkaisuja sen perusteella. Riskiarvio ja diagnosointi tapahtuu julkisen terveydenhuollon toimesta. Toiveenamme on saada diabeetikon riskiluokka näkyviin maksusitoumukseen, jotta moniammatillisen yhteistyön ja tehokkaan hoitoketjun avulla voimme yhdessä mahdollistaa diabeetikolle mahdollisimman laadukkaan elämän.

Tulemme mielellämme kertomaan enemmän työstämme diabeteksen ennaltaehkäisyn parissa ja keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksistamme:

Kutsu meidät teille

Pyydä meidät kertomaan lisää diabeteksen hoitokeinoista yksikköönne.

 

”Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon moniammatillisen yhteistyön ja tehokkaan hoitoketjun avulla
ehkäistään diabeetikon jalan kudosvaurioita ja siten amputaatioita.”

Käypä hoito -suositus 2021 

 

Apuvälineasiantuntija kuuluu osaksi jalkatyöryhmää

Käypä hoito -suosituksen mukaisesti: ”Perusterveydenhuollon käytössä tulee olla joko paikallinen tai alueellinen moniammatillinen jalkatyöryhmä. Työryhmään kuuluvat diabetesvastuulääkäri, diabeteshoitaja ja jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja. Tarvittaessa tulee olla mahdollisuus fysioterapeutin arvioon liikunnan ohjauksessa ja apuvälineteknikon ohjaukseen apuvälineasioissa. Joustava ja viiveetön konsultaatiomahdollisuus hoitotiimin jäsenten välillä on keskeistä.”

Osaamisen keskittämisellä varmistetaan toimivat konsultaatiomahdollisuudet, moniammatillinen toimintamalli, kuten myös jatkuva tuki ammattilaisten osaamisen kehittämiselle. Diabetesta sairastavia hoitavassa yksikössä tulee olla sujuvat yhteydet ammattilaisiin, ketkä liittyvät diabeetikon hoitoon. Tällä toimintatavalla varmistetaan, että laadukas hoito on jokaisen diabetesta sairastavan saavutettavissa.

Apuvälineasiantuntijan rooli jalkatyöryhmässä on tuoda paras tuntemus apuvälineratkaisuista osana diabetesta sairastavan hoitoa. Apuvälineasiantuntija tuntee parhaiten ratkaisut ja niiden vaikuttavuuden, joilla diabetesta sairastavan asiakkaan arkea pystytään helpottamaan sekä aktiivisuutta ylläpitämään ja edistämään. Asiakas hyötyy apuvälineasiantuntijan osallistumisesta jalkatyöryhmään, sillä näin tarvittavat jatkotoimenpiteet saadaan sovittua ja mahdollisesti ratkaisua varten tarvittavat mitat voidaan ottaa jo samalla kertaa.


Toimintamallimme diabetesta sairastavan asiakkaan kanssa

Olemme luoneet diabeetikon tutkimismallin klinikoillemme, jonka avulla voimme varmistaa yhdenmukaisen sekä laadukkaan palvelun. Asiantuntijamme kouluttautuvat säännöllisesti, jotta voimme toimia uusimpaan tutkimustietoon nojaten. Yhteinen toimintatapamme diabetesta sairastavan asiakkaan kohtaamiselle pyrkii ennaltaehkäisemään jalkahaavojen syntymistä. Me emme voi diagnosoida asiakasta, mutta mikäli huomaamme vaaran merkit, ohjaamme hänet välittömästi olemaan yhteydessä hoitavaan tahoon uutta riskiluokka-arviota varten. 

Anamneesi

Tärkeää on, että asiakas tietää riskiluokkansa, kuten myös heillä ketkä liittyvät hänen hoitoonsa. Tämän vuoksi asiakkaan riskiluokituksen näkyminen maksusitoumuksessa tai sen lähetteessä olisi tärkeää. Asiantuntijamme selvittävät tässä vaiheessa myös asiakkaalta toimintakyvyn haitan, kivut, jalkahaavahistorian sekä mahdolliset amputaatiot.


Jalan tutkiminen

Asiantuntijamme tutkivat jalkoihin kohdistuvaa kuormitusta, jalan rakennetta sekä ihon kuntoa. Tutkimiseen olennaisesti kuuluu asiakkaan liikkumisen ja kävelyn havainnointi. Tutkimme aina diabetesta sairastavan asiakkaan kohdalla hänen jalkineensa.


Ohjaus

Vastaanottokäynnillä ohjaamme diabetesta sairastavaa asiakasta jalkineiden valinnassa ja mihin siinä erityisesti pitää kiinnittää huomioita. Käymme omahoitoa läpi ja tarvittaessa jaamme asiakkaalle myös mukaan omahoito-oppaamme. Tarpeen mukaan katsomme yhdessä myös harjoitteita, jotta jalkojen lihastasapainoa ja toimintaa saadaan ylläpidettyä.

 

Ratkaisun valinta

Valitsemamme ratkaisut perustuvat riskiluokkamalliin ja yksilölliseen tarpeeseen. Vastaanotolla käymme aina myös luovutettujen apuvälineiden käytön ohjauksen läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

 


Katso ammattilaiswebinaarimme aiheesta: Asiakkaana diabeetikko

 


Katso lisää:


Alaraajojen asiantuntijat palvelevat ympäri Suomen

Respectan klinikoiden asiantuntijat ovat liikkeen ja toimintakyvyn ammattilaisia. Asiantuntijamme vastaanottavat ortopedisiin apuvälinepalveluissa yli 10 klinikallamme ja 30 etävastaanotolla ympäri Suomen. Palveluihimme kuuluvat konsultointi, alaraaja-analyysit ja kuntoutus sekä mitanotto ja valmistus tukipohjallisissa, jalkineissa, kompressiotuotteissa, erilaisissa tuissa ja proteeseissa.

Yksilöllisissä apuvälinepalveluissa varataan aika vastaanotolle numerosta 0207 649 749 tai verkossa www.respecta.fi/ajanvaraus. Asiakkaaksemme voi tulla myös ilman lähetettä ja maksusitoumusta omakustanteisesti.

Respectan myymälät tarjoavat asiantuntevaa palvelua ja apuvälineitä ja tukea liikkumiseen ja toimintakykyyn. Klinikkamyymälämme palvelevat HelsingissäJoensuussaJyväskylässäLahdessaLappeenrannassaTampereella ja Turussa.