Apuvälineratkaisut diabeetikolle

 

Kansainvälinen diabetesta sairastavan jalkojen riskiluokitus ennustaa jalkahaavan ja amputaation ilmaantuvuutta ja jopa kuolleisuutta. Keskimäärin 10 vuoden sairastamisen jälkeen jopa 20-50% diabetesta sairastavista kuuluu riskiluokkiin 2 ja 3. Me Respectalla emme määritä riskiluokkaa, mutta suunnittelemme diabetesta sairastavan asiakkaan ratkaisuja sen perusteella.


Riskiluokka 0 - hyvin pieni riski

Diabeetikolla ei ole suojaavan tunnon puutosta tai alaraajan valtimotautia. Ennaltaehkäisy, jalkojen omahoito ja sen oikeanlainen opastaminen ovat avainroolissa.

Käypähoitosuositus:

 • Riskiarvio 1 krt/v
 • Jalkojen hoidon omahoidon ohjaus
 • Jalkineohjaus
 • Kehon hallintaa ja alaraajojen biomekaniikkaa vahvistava harjoittelu

Ratkaisut:

Jalkojen omahoito

Päivittäinen jalkojen tarkastus ja  jalkahygienia on avainasemassa. Omahoito-oppaassamme ohjataan jalkojen omahoitoon, kerrotaan ratkaisuistamme riskiluokan perusteella sekä jaetaan vinkkejä kenkien valinnan kanssa. Katso: Diabetesjalan omahoito.
 

yks-tp-web.jpg
Tukipohjalliset

Tukipohjalliset auttavat ohjaamaan alaraajojen biomekaniikkaa kohti normaaleja liikemalleja ja tasaavat kuormituspiikkejä lisäämällä jalkapohjan kuormituspinta-alaa.

Palveluprosessiimme kuuluu tarvearviointi (nilkan ja jalkaterän biomekaaninen tutkiminen ja mitanotto, kävelyn arviointi sekä ihon kunto) tukipohjallisen suunnittelu, valmistus, sovitus ja käyttöön luovuttaminen.

Pohjalliset ovat asiakkaan yksilölliseen arviointiin perustuvat. Ne ovat yksilöllisen mitan mukaan valmistetut tai valmispohjalliset ja siirrettävissä eri jalkineisiin. Kevennystukipohjalliset ja vaikeita virheasentoja korjaavat tukipohjalliset ovat aina yksilöllisiä tukipohjallisia.

 

valmisjalkine-web.jpg

Valmisjalkineet

Valmisjalkineet antavat suojaa jaloille. Niissä on hyvä istuvuus ja riittävä varvastila. Pehmeä vuori ennaltaehkäisee hiertymiä ja haavoja sekä joustava pohja mahdollistaa jalkaterän toiminnan.

Näiden lisäksi valmisjalkineissa tulee huomioida 1-1,5cm käyntivara jalkineen kärkeen. Lestin tulisi olla suora, jotta jalkapohjaan kohdistuisi mahdollisimman tasainen kuormitus. Kiinnityksen tulisi ulottua riittävän pitkälle, jotta pukeminen onnistuisi helposti ja jalkineesta löytyisi mahdollisimman paljon säätövaraa. Takaa pyöristetty korko mahdollistaa jouhevan askelsyklin.

 

 


Riskiluokka 1 - pieni riski

Tässä haavariski on jo kaksinkertainen. Diabeetikolla voi olla suojaavan tunnon puutos tai alaraajan valtimotauti. Oikeanlaisten jalkineiden merkitys korostuu entisestään. Yksilöllisten tukipohjallisten tarvearvion tärkeys kasvaa.

Käypähoitosuositus:

 • Riskiarvio 1 - 2 krt/v
 • Jalkojen hoidon omahoidon ohjaus
 • Jalkineohjaus
 • Kehon hallintaa ja alaraajojen biomekaniikkaa vahvistava harjoittelu


Ratkaisut:

Tukipohjalliset


Valmisjalkineet

ortoped-jalkine-web.jpg
Ortopediset mittajalkineet

Kun valmisjalkine kaipaa pieniä muutoksia

FIA-jalkineet (Footwear with individual adjustments) valmistetaan yksilöllisesti hyödyntäen lestisarjaa ja lisätiloja. Respecta hyödyntää mittajalkineissa pääosin Klavenessin kausittain uudistuvaa mallistoa. Lesteistä löytyy vaihtoehtoja eri leveyksille, kärjen muodoille ja laajuuksille. Myös eriparikoko on mahdollinen tarpeen mukaan. Jalkineissa on mahdollista huomioida esim. allergisuudesta johtuvat erityisvaatimukset materiaalien suhteen.

OAS-jalkineiden (Orthopaedic on adjusted standard last) kappivahvikkeet voidaan suunnitella tarpeen mukaisesti, joko korotettuna, eteen jatkettuna tai vahvistettuna. Lisäpehmusteita voidaan lisätä tarpeen mukaan. Kiinnitysmekanismeiksi vaihtoehtoina on vetoketju, tarra-, boa- ja nauhakiinnitys. Rajalliset kaavamuutokset mahdollisia esimerkiksi avautuvuuden parantamiseksi.

Kompressiotuotteet

Kompressiotuotteiden avulla hoidetaan turvotusta ja verenkierto kohentuu. Lääkinnällisenä kuntoutuksena hankittaviin tukisukkiin tulee aina saada lähete lääkäriltä.

Mikäli verenkierron heikkouden vuoksi jaloissa on ollut turvotusta ja/tai ihon hilsehtimistä/kutinaa sekä ihorikkoja, on tukisukan käyttö perusteltua, jos lääkäri ei ole todennut sille esteitä. Mikäli laskimoverenkierrossa on ongelmia, lääkinnälliset hoitosukat ovat apu koko hoitotasapainon kannalta tärkeän verenkierron ylläpitämiseen.

On erittäin tärkeää, että varsinkin riskiluokan kasvaessa lääkäri ottaa kantaa siihen, voiko tukisukkaa käyttää tai onko tukisukan käyttämiselle esteitä sekä kompressiotuotteen paineluokkaan.

 


Riskiluokka 2 - kohtalainen riski

Tässä haavariski on jo yli viisinkertainen. Yksilölliset pohjalliset ja erikoisjalkineet kuuluvat suurimman osan arkeen.

Diabeetikolla voi olla jokin seuraavista: suojaavan tunnon puutos ja alaraajan valtimotauti, suojaavan tunnon puuttuminen ja jalkojen rakenteellisia tai nivelten toiminnallisia muutoksia, alaraajan tukkiva valtimotauti ja jalkojen rakenteellisia tai nivelten toiminnallisia muutoksia.

Käypähoitosuositus:

 • Jalkojen asiantuntijahoidon tarpeen ja tutkimisen ja seurannan tiheyden arvioiminen yksilöllisesti
 • Jalkojen hoidon omahoidon ohjaus
 • Jalkineohjaus
 • Kehon hallintaa ja alaraajojen biomekaniikkaa vahvistava harjoittelu
 • Yksilöllisten pohjallisten tai erikoisjalkineiden tarpeen arvio
 • Verenkiertohäiriöiden tutkiminen ja hoitomahdollisuuksien selvittäminen

 

Ratkaisut:

Yksilölliset tukipohjalliset

Valmisjalkineet


Ortopediset mittajalkineet


ortoped-jalkine-2-web.jpg
Ortopediset jalkineet

Kun muunneltu lesti tai kaavamuutokset eivät riitä, valmistetaan jalkineet yksilöllisen lestin mukaan 3D-skannauksen perusteella. Ortopedisen jalkineen valmistukseen tarvitaan aina lesti, koska siinä ei ole lähtökohtaisesti yhtään valmista komponenttia. Sen jalkavuoteella varmistetaan, että jalan asento on halutussa asennossa ja tarvittavat kevennykset huomioidaan, esim. osajalkateräamputaation jälkeen iltillinen kärkitäytepohjallinen (jalkavuode). Jalkineen kaavoituksessa huomioidaan kappirakenteiden vahvuudet, sisävuoren ja pehmusteiden tarpeelliset ominaisuudet, saumojen sijoittuminen ja jalkineen avautuvuus. Kiinnitysmekanismi ja avautuvuus suunnitellaan aina toiminalliseksi jalan rakenteelliset haasteet huomioiden. Pinkopohjan jäykkyys huomioidaan tarpeen mukaiseksi, kuten myös ulkopohjan käynti, jäykkyys ja pintakumin ominaisuudet.

 


Riskiluokka 3 - suuri riski

Tässä haavariski on jo yli kymmenkertainen ja järeämmät toimet ovat astuneet kuvaan, amputoinniltakaan ei tässä vaiheessa olla vältytty.

Diabeetikolla voi olla suojaavan tunnon puuttuminen tai alaraajojen tukkiva valtimotauti sekä yksi tai useampi seuraavista: aikaisempi jalkahaava, nykyinen jalkahaava, jalkaterän osa-amputaatio tai nilkan yläpuolinen amputaatio, loppuvaiheen munuaistauti.

Käypähoitosuositus:

 • Jalkojen asiantuntijahoidon tarpeen ja tutkimisen ja seuranta yksilöllisen tarvearvion mukaan
 • Omahoidon ohjaus ja asiantuntijahoidon järjestäminen
 • Kehon hallintaa ja alaraajan biomekaniikkaa vahvistava harjoittelu haavan tai amputaation jälkeen
 • Yksilöllisten pohjallisten tai erikoisjalkineiden tarpeen arvio


Ratkaisut:

Yksilölliset tukipohjalliset


Valmisjalkineet


Ortopediset mittajalkineet


Ortopediset jalkineet

walkerit-web.jpg
Diabetes walker

Diabetic Walkereita käytetään maailmalla laajalti diabeettisen jalan hoidossa. Walkeria käytetään diabetesjalan plantaarisen kuormituksen keventämiseen, neuropaattisten haavaumien paineilmatuentaan (XP Diabetic Walker sekä VaCoped Diabetes), diabeettisten jalkahaavojen hoitoon, varpaiden sekä jalkaterän amputaatioiden jälkeiseen hoitoon, diabeettiseen neuroartropatiaan eli Charcot’n jalan hoitoon stabiloimalla.

Walkerin rullaava keinupohja auttaa jalkapohjan kevennyksessä mahdollistaen lähes normaalin kävelyn ja se on muokattavissa yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

Jalkahaavan ja Charcot’n jalan kohdalla ensisijaiseksi hoitomenetelmäksi suositellaan jalan kipsaamista. Kuitenkin tämä menetelmä on vaatii paljon resursseja hoitohenkilökunnasta, vaatii oikeanlaisen kipsaustekniikan ja  usein asiakkaan sitoutuminen hoitotapaan on puutteellinen. Diabetic Walkeria suositellaan sen vuoksi vaihtoehtoiseksi tai toissijaiseksi hoitomenetelmäksi. 

 Proteesiratkaisut

Onnistunut amputaatio voi mahdollistaa toimintakyvyn säilyttämisen tai jopa paranemisen ja tarjota näin laadukkaan elämän sekä kivuttoman liikkumisen. 
Silikoninen osajalkateräproteesi mahdollistaa tavallisten jalkineiden käytön ja antaa turvallisuutta symmetrisen kävelyn avulla. Lue lisää Silikoninen osajalkateräproteesi -sivultamme. 

 

 

 


Katso lisää:


Alaraajojen asiantuntijat palvelevat ympäri Suomen

Respectan klinikoiden asiantuntijat ovat liikkeen ja toimintakyvyn ammattilaisia. Asiantuntijamme vastaanottavat ortopedisiin apuvälinepalveluissa yli 10 klinikallamme ja 30 etävastaanotolla ympäri Suomen. Palveluihimme kuuluvat konsultointi, alaraaja-analyysit ja kuntoutus sekä mitanotto ja valmistus tukipohjallisissa, jalkineissa, kompressiotuotteissa, erilaisissa tuissa ja proteeseissa.

Yksilöllisissä apuvälinepalveluissa varataan aika vastaanotolle numerosta 0207 649 749 tai verkossa www.respecta.fi/ajanvaraus. Asiakkaaksemme voi tulla myös ilman lähetettä ja maksusitoumusta omakustanteisesti.

Respectan myymälät tarjoavat asiantuntevaa palvelua ja apuvälineitä ja tukea liikkumiseen ja toimintakykyyn. Klinikkamyymälämme palvelevat HelsingissäJoensuussaJyväskylässäLahdessaLappeenrannassaTampereella ja Turussa.